Bài giảng môn học Hình học lớp 7 - Tiết 16: Kiểm tra chương I

Bài giảng môn học Hình học lớp 7 - Tiết 16: Kiểm tra chương I

Mục tiêu:

- Kiến thức: Đánh giá quá trình nhận thức của hs trong chương I

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng trình bày bài kiểm tra, các kĩ năng trình bày, vẽ hình

- Thái độ: Rèn tính nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra

II. Chuẩn bị:

GV: Đề kiểm tra + Đáp án

 Ma trận đề kiểm tra:

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Ngày đăng 27/02/2017 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Hình học lớp 7 - Tiết 16: Kiểm tra chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: .........................
Ngµy gi¶ng: .......................
Tiết 16. KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Đánh giá quá trình nhận thức của hs trong chương I
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng trình bày bài kiểm tra, các kĩ năng trình bày, vẽ hình 
- Thái độ: Rèn tính nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra
II. Chuẩn bị:
GV: Đề kiểm tra + Đáp án
	Ma trận đề kiểm tra:
 Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc. (4t)
4
 1
2
 2
6
 3
Góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song.(4t)
8
 2
2
 1
10
 3
Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song. Khái niệm định lí. Chứng minh 1 định lí.(5t) 
2
 4
2
 4
Tổng số
12
 3
4
 3
2 
 4
18
 10
HS: Ôn tập kiến thức cũ, ê ke, thước thẳng
III. Các hoạt động dạy – học: 
Ổn định: (1’)
Sĩ số: 	7A:	7B:	7C:
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra 45 phút
ĐỀ BÀI
( Kiểm tra theo đề của trường)
Lớp: ........7A............Đề số:....1 + 2...........
Lớp: .........7B...........Đề số:.....1 + 3..........
Lớp: .........7C...........Đề số:......2 + 3.........
Nhận xét giờ kiểm tra:
Lớp 7A: Nghiêm túc
Lớp 7B: Nghiêm túc
Lớp 7C: Nghiêm túc

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 16.doc