Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 32 - Tiết 128: Văn bản đề nghị

Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 32 - Tiết 128: Văn bản đề nghị

. Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh:

 - Nắm được đặc điểm của văn bản đề nghị (mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm văn bản này)

 - Hiểu cc tình huống cần viết văn bản đề ghị : Khi nào viết văn bản đề nghị ? Viết để làm gì ?

 - Biết cách viết văn bản đề nghị đúng quy cách .

 - Nhận ra được những sai sót thường gặp khi viết văn bản đề nghị .

 - Cĩ ý thức học tập .

 

doc 3 trang Người đăng linhlam94 Ngày đăng 21/02/2017 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 32 - Tiết 128: Văn bản đề nghị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :	
 Tuần 32	
TiÕt 128
A. Mục tiêu cần đạt 	 Giúp học sinh: 
	- Nắm được đặc điểm của văn bản đề nghị (mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm văn bản này) 
	- Hiểu các tình huống cần viết văn bản đề ghị : Khi nào viết văn bản đề nghị ? Viết để làm gì ? 
	- Biết cách viết văn bản đề nghị đúng quy cách .
	- Nhận ra được những sai sĩt thường gặp khi viết văn bản đề nghị .
	- Cĩ ý thức học tập .
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
à GV: SGK, STK, gi¸o ¸n.
à HS: ChuÈn bÞ bµi tr­íc ë nhµ.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
1. Ổn định lớp: 
Bài cũ: 
F Văn bản hành chính là gì? Khi nào cần viết văn bản thơng báo, đề nghị, báo cáo?
	F Những yêu cầu cần cĩ khi viết văn bản hành chính ? 
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 : Hướng dẫn hs tìm hiểu văn bản đề nghị 
I. Đặc điểm của văn bản đề nghị :
F Em hãy nhắc lại khi nào cần viết văn bản đề nghị (kiến nghị) ?
- Gọi hs đọc ví dụ sgk 
F Viết văn bản đề nghị để làm gì ? (mục đích) 
F Giấy đề ghị cần chú ý đến những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?
F Hãy nêu tình huống trong sinh hoạt và học tập ở trường lớp mà em thấy cần thiết viết giấy đề nghị ? 
F Trong các tình huống a,b,c,d sgk, tình huống nào cần phải viết giấy đề nghị ? Giải thích ? 
- Gv chốt lại .
- Đại diện hs trả lời, các hs khác nhận xét, bổ sung 
- Hs đọc 
- Đại diện hs trả lời, các hs khác nhận xét, bổ sung 
- Đại diện hs trả lời, các hs khác nhận xét, bổ sung 
- Hs nêu một số tình huống . 
- Tình huống a và c 
- Đại diện hs giải thích, các hs khác nhận xét, bổ sung .
- Hs rút ra kết luận và ghi nhớ kiến thức .
1) Tìm hiểu văn bản sgk: 
* Mục đích : Nêu lên ý kiến của mình cho nơi cĩ thẩm quyền để thoả mãn một nhu cầu, 1 quyền lợi chính đáng của một cá nhân hay tập thể . 
* Những yêu cầu cần cĩ:
- Nội dung : 
+ Ai đề nghị 
+ Đề nghị ai 
+ Đề nghị điều gì 
- Hình thức : 
+ Ngắn gọn 
+ Theo mẫu 
2) Các tình huống a và c cần viết văn bản đề nghị 
Hoạt động 2 : Hướng dẫn hs cách làm văn bản đề nghị :
II. cách làm văn bản đề nghị :
- Gọi hs đọc vd sgk 
F Các mục trong văn bản đề nghị trình bày theo thứ tự nào ? (cĩ những nhiệm vụ nào, các nhiệm vụ ấy sắp xếp theo thứ tự nào?) 
F Cả 2 văn bản cĩ điểm nào giống và khác nhau ?
F Từ đĩ rút ra cách làm một văn bản đề ghị ?
F Một văn bản đề nghị cần cĩ những nhiệm vụ gì ? 
F Trong khi trình bày văn bản thì tên văn bản thường được viết như thế nào ? 
F Các nhiệm vụ của văn bản được trình bày ra sao? 
- Gv chốt lại 
- Gọi hs đọc ghi nhớ .
- Học sinh đọc 
+ Ai đề nghị ?
+ Đề nghị ai ?
+ Đề nghị nội dung gì ?
+ Đề nghị để làm gì ? 
- Giống : Cách trình bày các mục .
- Khác : Nội dung 
- Trình bày theo quy định sẵn , nhất thiết phải cĩ những mục theo quy định.
- Đại diện hs trả lời, các hs khác nhận xét, bổ sung 
- Đại diện hs trả lời, các hs khác nhận xét, bổ sung 
- Hs rút ra kết luận và ghi nhớ kiến thứ
- Hs đọc 
1) Tìm hiểu ví dụ (sgk) 
2) Dàn mục một văn bản đề nghị : 
a) Quốc hiệu và tiêu ngữ 
b) Địa điểm, ngày tháng
c) Tên văn bản 
d) Nơi nhận 
e) Người đề nghị 
f) Sự việc, lí do 
g) kí tên .
3) Kết luận: 
Ghi nhớ sgk 
Hoạt động 3 : Hướng dẫn hs luyện tập 
III. Luyện tập 
- Gv hướng dẫn hs lần lượt giải các bài tập . 
1) Bài tập 1 : Tìm những điểm giống nhau và khác nhau của viết đơn và đề nghị ? 
- Gv chốt lại 
2) Bài tập 2 : Trong văn bản đề nghị thường cĩ những lỗi nào ? 
- Gv chốt lại 
- Hs thảo luận làm theo sự hướng dẫn của gv .
- Đại diện hs trả lời, các hs khác nhận xét, bổ sung 
- Hs rút ra kết luận và ghi nhớ kiến thức .
- Đại diện hs trả lời, các hs khác nhận xét, bổ sung
- Hs rút ra kết luận và ghi nhớ kiến thức 
1) Bài tập 1 :
a) Giống : Viết đơn và đề nghị đều đề đạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức cĩ thẩm quyền để giải quyết .
b) Khác : 
+ Viết đơn : là nguyện vọng của cá nhân, chỉ cần trình bày lí do đề đạt nguyện vọng .
+ Đề nghị : Nhu cầu của tập thể ; khơng những trình bày lí do mà cịn cĩ thể cần phải cắt nghĩa , nĩi rõ lí do ấy cho người tiếp nhận hiểu sự đúng sai mà giải quyết .
2) Bài tập 2 : Lỗi trong văn bản đề nghị cĩ thể là viết dài dịng, luộm thuộm, khơng theo mẫu quy định. 
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dị
- Gv yêu cầu hs nêu lại các nội dung vừa học.
- Học bài và ghi nhớ sgk 
- Làm các bài tập cịn lại vào vở 
- Soạn bài “Ơn tập văn học” 
- HS nghe

Tài liệu đính kèm:

  • doc128.doc