Bài soạn Đại số khối 7 - Học kì II - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số

Bài soạn Đại số khối 7 - Học kì II - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số

I – MỤC TIÊU :

- Học sinh biết cách tính gia 1trị của một biểu thức đại số biết cách trình bày lời giải của bài tóan này .

II- CHUẨN BỊ :

1/- Đối với GV :

2/- Đối với HS : Xem trước bàiở nhà

III – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 09/03/2017 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Đại số khối 7 - Học kì II - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 24 tiết : 52
Ngày soạn : .
Ngày dạy : ..
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 
I – MỤC TIÊU : 
- Học sinh biết cách tính gia 1trị của một biểu thức đại số biết cách trình bày lời giải của bài tóan này .
II- CHUẨN BỊ : 
1/- Đối với GV : 
2/- Đối với HS : Xem trước bàiở nhà 
III – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
- Thế nào là một biểu thức đại số cho VD
Tính : 3(
Họat động 1:
a) Ổn định 
Kiểm diện HS
b) Kiểm tra bài cũ 
- Gv nêu câu hỏi kiểm tra và ghi bài tập áp dụng 
- Gọi 1 HS lên bảng HS cả lớp làm vào giấy 
- Gọi HS nhận xét GV nhận xét đánh giá - cho điểm 
Lớp trưởng báo cáo sĩ số 
- HS lên bảng nêu khái niệm biểu thức đại số và cho VD
3(= 3
 = 
1/- Giá trị của một biểu thức đại số 
VD1: Tính giá trị của biểu thức 2m+n tại m =9, n=0,5
Thay m=9, n=0,5 bào biểu thức 2m+n ta được 2.9+0,5=18,5
Ta nói 18,5 là giá trị của biểu thức 2m+n tại m=9, n=0,5
VD2: Tính giá trị của biểu thức 3x2 -5x+1 tại x= -1 và tại x=
Thay x= -1 vào biểu thức 
3x2 -5x +1 ta được 
3(-1)2-5(-1)+1=
=3+5+1=9
vậy giá trị của biểâu thức 
3x2 -5x +1 tại x = -1 là 9
Thay x= vào biểu thức 3x2 -5x +1 ta được 
3
Vậy là giá trị của biểu thức 3x2 -5x +1 tại x= 
- Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta thay giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính
Họat động 2: Giá trị của một biểu thức đại số (10ph)
- Hướng dẫn HS tính gái trị của biểu thức 2m +n tại m =9, n=0,5
Hay ta có thể nói tại m=9, n=0,5 thì biểu thức có giá trị là 18,5
- Cho HS làm VD 2
- Gọi 1 HS lên bảng tính giá trị của biểu thức 3x2 -5x+1 tại x= -1
Thay x= vào biểu thức 3x2 -5x +1 ta được biểu thức nào ?
- GV hứơng dẫn HS liên hệ bài cũ 
_ Để tính giá trị của 1 biểu thức đại số tại những giá trị cho trước ta làm thế nào ?
- HS chú ý theo dõi hướng dẫn của GV
- 1HS lên bảng HS cả lớp làm vào vở 
- Ta được biểu thức số 
3(
- HS liên hệ bài cũ đọc kết quả 
- HS nêu cách tính gia 1trị của một biểu thức đại số 
2/- Áp dụng 
Tính giá trị của biểu thức A=3x2 - 9x tại x =1 và x=
+ Thay x=1 vào biểu thức A ta được 
A = 3.12 -9.1
 = 3-9 =-6
+Thay x= vào biểu thức A, ta được 
A= 3
 = 
Hoạt động 3: Áp dụng (6ph)
Cho HS làm ?1
- Cho HS làm BT ít phút sau đó gọi 2 HS lên bảng 
- Cho Hs làm ?2
HS làm ?1
2 HS lên bảng 
HS làm ?2
Giá trị của biểu thức x2y tại 
x= -4; y =3 là (-4)2 .3=48
Họat động 4: Luyện tập (15ph)
GV treo bảng phụ đề Bt( 2 bảng ) cho 2 đội thực hiện ( mỗi đội 9 em ) tính nhanh và điền vào bảng để biết tên nhà tóan học nổi tiếng ở VN
Đội nào tính đúng và nhanh sẽ thắng 
hai đội tham gia thực hiện ngay trên bảng
N : x2 = 32 =9
T:y2=42 =16
Ă:
L : x2 - y2 = 32 -42 = -7
M : = 
Ê : 2z2 +1 = 2.52 +1 = 51
H : x2 +y2 = 32 +42 = 25
V : z2 -1 = 52 -1 = 24
I :2(y+z)=2(4+5) = 18
-7
51
24
8,5
9
16
25
18
51
6
L
Ê
V
Ă
N
T
H
I
Ê
M
Họat động 5: Hướng dẫn về nhà (2ph)
- Xem lại các VD
- Làm các Bt 7,8,9 trang 29 SGK
- Đọc mục có thể em chưa biết 
-Xem trước bài " Đơn thức "

Tài liệu đính kèm:

  • docSO HOC - TIET 52.doc