Bài soạn Đại số khối 7 - Học kì II - Tiết 53: Đơn thức

Bài soạn Đại số khối 7 - Học kì II - Tiết 53: Đơn thức

I – MỤC TIÊU :

- Nhận biết được một biểu thức đại số nào là đơn thức

- Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số, phần biến của đơn thức.

- Biết nhân 2 đơn thức

- Biết cách viết 1 đơn thức ở dạng thu gọn thành đơn thức thu gọn .

II- CHUẨN BỊ :

1/- Đối với GV : bảng phụ /1, đề bài tập 10,11 trang 31

2/- Đối với HS : Xem trước nội dung bài

III – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 09/03/2017 Lượt xem 20Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Đại số khối 7 - Học kì II - Tiết 53: Đơn thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25 tiết : 53
Ngày soạn : .
Ngày dạy : ..
ĐƠN THỨC 
I – MỤC TIÊU : 
- Nhận biết được một biểu thức đại số nào là đơn thức 
- Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số, phần biến của đơn thức.
- Biết nhân 2 đơn thức 
- Biết cách viết 1 đơn thức ở dạng thu gọn thành đơn thức thu gọn .
II- CHUẨN BỊ : 
1/- Đối với GV : bảng phụ /1, đề bài tập 10,11 trang 31 
2/- Đối với HS : Xem trước nội dung bài 
III – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
Thế nào là một biểu thức đại số 
AD : làm Bt?1 SGK trang 30
Họat động 1: (5ph)
a) Ổn định 
Kiểm diện học sinh 
b) Kiểm tra bài cũ 
- Gv nêu câu hỏi kiểm tra và treo bảng phụ Bt?1
- Gọi 1 hs lên bảng 
Cho hs cả lớp làm vào giấy 
Gọi HS nhận xét GV nhận xét cho điểm 
Lớp trưởng báo cáo sĩ số 
- HS nêu khái niệm biểu thức đại số 
AD làm ?1
+ Nhóm 1
3 - 2y ; 10x +y; 5(x+y)
+ Nhóm 2
4x2y; ; 2x2y
2x2 ( ; -2y
1/- Đơn thức
Định nghĩa : đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1 số hoặc 1 biến hoặc 1 tích giữa các số và các biến 
VD : 9; ; y; 2x3y,... là những đơn thức 
* Chú ý : Số 0 được gọi là đơn thức không 
Họat động 2: Đơn thức (10ph)
- Những biểu thức ở nhóm 2 là đơn thức
- Các biểu thức ở nhóm 1 vừa viết không phải là đơn thức 
- vậy theo em thế nào là đơn thức
- Số 0 phải là đơn thức không ? Vì sao ?
- Cho hs đọc chú ý SGK
- Cho hs làm ?2
- Cho hs làm BT10
HS nêu định nghĩa đơn thức 
- Số 0 là 1 đa thức vì số 0 cũng là 1 số
- HS đọc chú ý 
- HS cho VD đơn thức 
HS làm BT10
bạn Bình viết sai một VD (5-x)x2
Không phải là đơn thức và có chứa phép trừ 
2/- Đơn thức thu gọn 
Xét đơn thức 10x6y3
Ta nói 10x6y3 là đơn thức thu gọn 
10: là hệ số
x6y3 là phần biến 
Vậy đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của 1 số với các biến mà mỗi biến được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương 
Họat động 3: Đơn thức thu gọn (10ph)
Xét đơn thức 10x6y3
Trong đơn thức trên có mấy biến ? các biến đó có mặt mấy lần và được viết dưới dạng nào ?
Ta nói đơn thức 10x6y3 là đơn thức thu gọn 
10: là hệ số
x6y3 là phần biến 
Vậy thế nào là đơn thức thu gọn ?
Đơn thức thu gọn gồm mấy phần 
- Gọi hs cho 1 VD thu gọn và chỉ ra phần hệ số và phần biến của đơn thức 
- Cho HS đọc chú ý 
- Trong BT ?1 những đơn thức nào là đơn thức thu gọn 
- Cho HS làm BT12
- Đơn thức 10x6y3 có 2 biến x,y các biến đó có mặt 1 lần dưới dạng lũy thừa với số mũ nguyên dương 
- HS nêu khái niệm đơn thức thu gọn 
- Gồm 2 phần, phần hệ số và phần biến 
- HS cho VD
- HS đọc chú ý 
- HS kể ra những đơn thức thu gọn 
- HS làm BT 12
3/- Bậc của đơn thức 
Trong đơn thức 2x5y3z
Biến x có số mũ 5
Biến y có số mũ 3
Biến z có số mũ 1
Tổng các số mũ của các biến là 9
Ta nói đơn thức 2x5y3z có bậc là 9
Vậy bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó 
- Số thực khác 0 là đơn thức bậc không 
- Số 0 là đơn thức không có bậc 
Họat động 4: Bậc của đơn thức (7ph)
Cho đơn thức 2x5y3z
Đơn thức trên phải là đơn thức thu gọn không ? Hãy xác định phần hệ số và phần biến ? số mũ của mỗi biến 
- Tổng các số mũ của các biến là 9
- Ta nói 9 là bậc của đơn thức 2x5y3z
- Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0
- Hãy tìm bậc của các đơn thức sau 
-5 ; ; 3x2y3z; x6y6
Đơn thức 2x5y3z là đơn thức thu gọn 2 là hệ số 
x5y3z là phần biến số mũ có x là 5, của y là 3 của z là 1
HS nêu bậc của đơn thức
HS tìm bậc của các đơn thức đã cho 
4/- Nhân 2 đơn thức 
Nhân 2 đơn thức 
2x2y và 9xy4
2x2y.9xy4 =(2.9)(x2.x.y.y4)
= 18x3y5 
Muốn nhân 2 đơn thức ta nhân hệ số với nhau, nhan các phần biến với nhau
Họat động 5: Nhân 2 đơn thức (6ph)
 Cho 2 biểu thức 
A = 32.167; B=34.166
Tính A,B
Bằng cách tương tự có thể thực hiện phép nhân 2 đơn thức
Cho 2 đơn thức
2x2y và 9xy4
Hãy tìm tích của 2 đơn thức trên
- Muốn nhân 2 đơn thức ta làm thế nào ?
- Cho HS đọc chú ý SGK
AB = (32.167)(34.166)
 = (32.34)(167.166)
 = 36 .1613
HS nêu cách làm 
Gọi 1 HS lên bảng 
HS nêu qui tắc nhân 2 đơn thức 
- HS đọc chú ý 
Hạot động 6: Củng cố (6ph)
- Cho HS làm BT 13
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu BT
- Gọi HS làm ít phút sau đó gọi HS lên bảng 
a) 
= (
= có bậc là 7
b) 
= 
= có bậc là 12
Họat động 7: Hướng dẫn về nhà (2ph)
- Nắm vững các kiến thức cơ bản của bài 
- Làm BT 11,14 trang 32
- Xem trước bài " Đơn thức đồng dạng "

Tài liệu đính kèm:

  • docSO HOC - TIET 53.doc