Bài soạn môn Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số

Bài soạn môn Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số

 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM

1. Kiến thức : Nắm được khái niệm hàm số.

 2. Kỹ năng : Tính được giá trị của hàm số.

 3. Thái độ : Thấy được mối liên hệ giữa hai đại lượng.

B. DỤNG CỤ DẠY HỌC

 GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập ,máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa

 HS : SGK , bảng nhóm , máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

 I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph)

 II. KIỂM TRA ( 10 ph)

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 08/03/2017 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :	Ngày dạy : 
Tuần : 
Tiết 29 : BÀI 5 : HÀM SỐ
 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM 
1. Kiến thức : Nắm được khái niệm hàm số.
	2. Kỹ năng : Tính được giá trị của hàm số.
	3. Thái độ : Thấy được mối liên hệ giữa hai đại lượng.
B. DỤNG CỤ DẠY HỌC 
 GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập ,máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa 
 HS : SGK , bảng nhóm , máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa. 
CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
 I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph)
	II. KIỂM TRA ( 10 ph) 
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
10 ph
Gọi x là thời gian 5 người cắt xong. Vì số người tln với tg nên: 
2.4=5.x
Hai người cắt xong công lúa mất 4 h. Hỏi 5 người cắt trong bao lâu ?
 III. DẠY BÀI MỚI
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
15 ph
15 ph
1. Ví dụ :
Vd1 : Nhiệt độ T(oC) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng 1 ngày được cho trong bảng sau: 
t
0
4
8
12
16
20
T
20
18
22
26
24
21
Vd2 : Khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức : m=7,8V
Vd3 : Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tln với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức : t=50/v
v
5
10
25
50
t
10
5
2
1
2. Khái niệm hàm số :
Nếu đl y phụ thuộc vào đl thay đổi x sc với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y đgl hàm số của x và x gọi làbiếnsố 
* Khi x thay đổi mà y luôn nhận một gt thì y đgl hàm hằng
* Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức
* Khi y là hàm số của x ta có thể viết y=f(x), y=g(x),  Vd : y=f(x)=2x+3, khi đó giá trị của hs tại x=3 là f(3)=2.3+3=9
Các em sẽ xét về sự biến thiên của hai đại lượng đó là hàm số
Để tìm hiểu về hàm số ta xét các ví dụ sau :
Vd1 : Nhiệt độ T(oC) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng 1 ngày được cho trong bảng sau: 
t
0
4
8
12
16
20
T
20
18
22
26
24
21
Vd2 : Khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức : m=7,8V
Đặt yêu cầu ?1
Vd3 : Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tln với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức : t=50/v
Đặt yêu cầu ?2
Ở vd1 T và t có liên hệ gì với nhau hay không ?
Với mỗi giá trị t ta xác định được mấy giá trị T ?
Ta nói T là hàm số của t
Tương tự ta nói m là hàm số của V, t là hàm số của v
Từ những vd trên em nào có thể nêu khái niệm hàm số ?
m=7,8.1=7,8
m=7,8.2=15,6
m=7,8.3=23,4
m=7,8.4=31,2
Thời gian nếu đi với vận tốc mới
v
5
10
25
50
t
10
5
2
1
Phụ thuộc vào nhau
Một giá trị T
Nếu đl y phụ thuộc vào đl thay đổi x sc với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y đgl hàm số của x và x gọi làbiếnsố 
IV. VẬN DỤNG – CŨNG CỐ ( 3 PH)
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
3 ph
Nhắc lại khái niệm hàm số ?
Hãy làm bài 24 trang 63 
Nhắc lại khái niệm hàm số 
V. HƯỚNG DẨN VỀ NHÀ ( 1 ph)
	Học bài :
	Bài tập : Làm bài 25, 26, 28->31 trang 64, 65

Tài liệu đính kèm:

  • doc29.doc