Bài soạn môn Đại số 7 - Tiết 33: Đồ thị của hàm số y =ax (a khác 0)

Bài soạn môn Đại số 7 - Tiết 33: Đồ thị của hàm số y =ax (a khác 0)

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

HS hiểu được khái niệm đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y = ax (ax 0)

 2. Kỹ năng:

Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax

 3. Thái độ:

HS thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thưc tiễn và trong nghiên cứu của hàm số.

II. CHUẨN BỊ:

 1.Giáo viên: Giáo án, SGK.

 2. Học sinh: Tập, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 1. Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sỉ số.

 2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 3 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 11/02/2017 Lượt xem 1707Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Đại số 7 - Tiết 33: Đồ thị của hàm số y =ax (a khác 0)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16	 Ngày soạn: 
Tiết PPCT: 33 
 §7 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y =ax ( a ¹ 0 )
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 
HS hiểu được khái niệm đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y = ax (ax¹ 0)
 2. Kỹ năng: 
Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax
 3. Thái độ: 
HS thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thưc tiễn và trong nghiên cứu của hàm số.
II. CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên: Giáo án, SGK.
 2. Học sinh: Tập, SGK 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sỉ số.
	2. Kiểm tra bài cũ:
	Chữa bài tập 37Tr 68 SGK
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Đồ thị hàm số là gì?
1. Đồ thị hàm số là gì?
 Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y ) trên mặt phẳng toạ độ.
GV yêu cầu HS cả lớp cùng làm vào vở yêu cầu ?1 
Cho tên các điểm lần lượt là: M, N, P, Q, R.
Các điểm M, N, P, R biểu diễn các cặp số của hàm số y = f (x). Tập hợp các điểm đó gọi là đồ thị của hàm số y = f (x) đã cho.
GV yêu cầu học sinh nhắc lại.
Vậy đồ thị của hàm số y = f(x) là gì ?
HS cả lớp làm
y
y
2
3
1
-1
-2
M
N
Q
P
R
2
3
1
-1
-2
M
N
Q
P
R
{( -2; 3 ); ( -1; 2 ); ( 0; -1 );
( 0.5; 1 ); (1.5; -2)}
Đồ thị của hàm dố y = f (x) đã cho là tập hợp các điểm {M, N, P, Q, R }
Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y ) trên mặt phẳng toạ độ.
Hoạt động 2: Đồ thị hàm số y = ax ( a 0)
2. Đồ thị hàm số y = ax ( a 0)
x
y
2
0
4
 Đồ thị của hàm số y= ax (a 0 ) là một đường thẳng đi qua góc toạ độ.
Hàm số y = 2x, có dạng y = ax với a =2
Hàm số này có bao nhiêu cặp số (x; y)
Chính vì hàm số y = 2x có vô số cặp số ( x; y ) nên ta không thể liệt kê hết được các cặp số.
Để tìm hiểu về đồ thị của hàm số này, các em hãy hoạt động nhóm làm ?2  
GV nhấn mạnh: Các điểm biểu diễn các cặp số của hàm số trường =2x ta nhận thấy cùng nằm trên môt đường thẳng qua gốc toạ độ.
GV đưa lên màn hình một mặt phẳng toạ độ biểu diễn các điểm thuộc đồ thị hàm số y =2x ( số điểm tăng lên )
Người ta đã chứng minh được rằng: Đồ thị của hàm số y= ax (a 0 ) là một đường thẳng đi qua góc toạ độ.
GV yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận.
Từ khẳng định trên, để vẽ được đồ thị của hàm số y =ax (a 0) ta cần biết mấy điểm của đồ thị.
Cho HS làm ?4  
HS: Hàm số này có vô số các cặp số (x;y)
Học sinh hoạt động theo nhóm làm ?2 
a) (-2; -4); ( -1; -2 );( 0; 0 ); 
(1; 2); (2; 4 )
HS nhắc lại kết luận về đồ thị hàm số y = ax ( a 0 ).
Để vẽ được đồ thị của hàm số y = ax (a0) ta cần biết hai điểm phân biệt của đồ thị.
HS làm ?4  
IV. HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT:
 	- Đồ thị hàm số là gì?.
	- Cho ví dụ về hàm số?
V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
	Về nhà học bài, làm bài tập và xem trước nội dung bài tiếp theo.

Tài liệu đính kèm:

  • docT16. tiet 33.doc