Bài soạn môn Hình học lớp 7 - Tiết 3: Hai đường thẳng vuông góc

Bài soạn môn Hình học lớp 7 - Tiết 3: Hai đường thẳng vuông góc

A. Mục đích yêu cầu :

 Nắm được hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng

 Vẽ được hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng và nhận dạng được chúng

 Thấy được hai đường thẳng vuông góc trong thực tế

B. Chuẩn bị :

 Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, thước đo góc, êke, bảng phụ, phiếu học tập

C. Nội dung :

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 08/03/2017 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học lớp 7 - Tiết 3: Hai đường thẳng vuông góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2	Ngày soạn :
Tiết 3	Ngày dạy :
§2. Hai đường thẳng vuông góc
A. Mục đích yêu cầu :
	Nắm được hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng
	Vẽ được hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng và nhận dạng được chúng
	Thấy được hai đường thẳng vuông góc trong thực tế
B. Chuẩn bị :
	Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, thước đo góc, êke, bảng phụ, phiếu học tập
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
0p
35p
5p
15p
15p
8p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Dạy bài mới : 
Các em sẽ tìm hiểu về mối tương giao của hai đường thẳng là hai đường thẳng vuông góc
Cho hs thực hành câu hỏi ?1 
Đặt câu hỏi ?2 
Hai đường thẳng này đgl hai đường thẳng vuông góc
Vậy thế nào là hai đường thẳng vuông góc ?
Ta còn nói : xx’yy’ tại O, yy’xx’ tại O, hai đường thẳng xx’, yy’ vuông góc nhau tại O
Đặt câu hỏi ?3 
Đặt câu hỏi ?4 
Vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm
Đường thẳng này chính là đường trung trực của đoạn thẳng
Vậy thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng ?
4. Củng cố :
Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng a, viết kí hiệu vuông góc
Hai đường thẳng sau có vuông góc với nhau hay không ?
Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB
Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, xOy vuông. Các góc còn lại đều là góc vuông (suy luận) 
Hai đường thẳng cắt nhau và góc tạo thành là góc vuông
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó đgl đường trung trực của đoạn thẳng ấy
Vuông, vuông
1. Hai góc đối đỉnh :
Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông đgl hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx’yy’
2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc :
Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước
3 Đường trung trực của đoạn thẳng :
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó đgl đường trung trực của đoạn thẳng ấy
Khi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB ta cũng nói hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng d
5. Dặn dò : (1p )
Làm bài 14, 16, 17, 18 trang 86, 87

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet3.doc