Đề cương ôn tập học kỳ II môn: Vật lý 7

Đề cương ôn tập học kỳ II môn: Vật lý 7

A. Lý thiết:

1. Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách gì? Một vật nhiễm điện có khả năng gì?

2.Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện cùng loại, khác loại khi đặt gần nhau sẽ như thế nào?

3. Nêu cấu tạo của nguyên tử? Một vật nhận thêm êlectrôn sẽ nhiễm điện gì? Một vật mất bớt êlectrôn sẽ nhiễm điện gì?

4. Dòng điện là gì? Mỗi nguồn điện đều có gì?

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 20/02/2017 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kỳ II môn: Vật lý 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
Môn: Vật Lý 7
Năm Học: 2010-1011
A. Lý thiết:
1. Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách gì? Một vật nhiễm điện có khả năng gì?
2.Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện cùng loại, khác loại khi đặt gần nhau sẽ như thế nào?
3. Nêu cấu tạo của nguyên tử? Một vật nhận thêm êlectrôn sẽ nhiễm điện gì? Một vật mất bớt êlectrôn sẽ nhiễm điện gì?
4. Dòng điện là gì? Mỗi nguồn điện đều có gì?
5. Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Cho ví dụ? Dòng điện trong kim loại là gì? So sánh chiều dòng điện và chiều của các êlectrôn tự do?
6. Dòng điện gây ra mấy tác dụng? Tìm ví dụ mỗi trường hợp?
7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì? Kí hiệu? Dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện là gì?
8. Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Kí hiệu? Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là gì?
9. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua mạch như thế nào? Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết gì?
10. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế được tính như thế nào?
11. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế được tính như thế nào?
B. Bài tập:
1. Trong mỗi hình sau các mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng ( hút hoặc đẩy) giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa cho biết của vật thứ hai.
A B C D E F G H 
2. Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
a. Hỏi sau khi chải, tóc bị nhiễm điện loại gì? Khi đó các êlectrôn dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc hay ngược lại?
b.Vì sao có những lần sau khi chải tóc thấy có một vài sợi tóc dựng đứng thẳng lên?
3. Cho các dụng cụ điện sau: Quạt điện, nồi cơm điện, máy thu hình (tivi), máy thu thanh (rađiô), ấm điện.
Hỏi khi các dụng cụ điện này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào? Không có ích với dụng cụ nào?
4. Cho các sơ đồ mạch điện sau:
a. Hãy ghi dấu (+) và dấu (-) cho hai chốt của ampe kế trong mỗi sơ đồ mạch điện trên đây để có các ampe kế mắc đúng.
b. Hãy cho biết với các mạch điện có sơ đồ như trên thì khi đóng công tắc, dòng điện sẽ đi vào chốt nào và đi khỏi chốt nào của mỗi ampe kế được mắc đúng.
 5. Cho các sơ đồ mạch điện sau:
X
V
X
V
X
V
X
V
a. Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có vôn kế được mắc đúng.
b. Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện của nó.
6. Trong mạch điện có sơ đồ sau, ampe kế A1 có số chỉ 0,35A. Hãy cho biết:
a. Số chỉ của ampe kế AA11
2.
b. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn
A
Đ1 và Đ2.
 Đ1 Đ2
X
X
7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ sau:
a. Biết các hiệu điện thế U12= 2,4V; U23= 2,5V.
Hãy tính U13.
b. Biết U13= 11,2V; U12= 5,8V. Hãy tính U23.
X
X
c. Biết U23= 11,5V; U13= 23,2V. Hãy tính U12.
 1 2 3
8. Cho mạch điện có sơ đồ sau. Hỏi phải đóng hay ngắt các công tắc như thế nào để: K 
a. chỉ có đèn Đ1 sáng. 
X
b. chỉ có đèn Đ2 sáng. K1 Đ1
X
c. cả hai đèn Đ1 và Đ2 đều sáng.
 K2 Đ2
9. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các 
dụng cụ điện được sử dụng trong các gia đình đều có ghi 220V, Hỏi:
a. Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?
b. Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia đình, biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe cuong HK II Mon Vat ly 7.doc