Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II môn: Toán 8 (thời gian làm bài: 90 phút)

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II môn: Toán 8 (thời gian làm bài: 90 phút)

3. Phương trình 16x – 24 = 0 tương đương với phương trình nào dưới đây.

A. -2x – 3 = 0 C. 2x + 3 = 0

B. -2x + 3 = 0 D. 8x + 12 = 0

 

doc 1 trang Người đăng linhlam94 Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II môn: Toán 8 (thời gian làm bài: 90 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục và đào tạo thành Phố
Trường THCS Vũ Phúc
Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II
Môn: Toán 8
(Thời gian làm bài: 90 phút)
I. Trắc nghiệm (2 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1. Phương trình (x-1)(1-3x) = 0 có tập nghiệm là:
A. {1} B. {} C. {;1} D. {-;1}
2. Điều kiện xác định của phương trình
 là
A. x ạ 0 B. x ạ ± 1 C. x ạ 0 và x ạ ± 1 D. x ạ 0 và x ạ - 1
3. Phương trình 16x – 24 = 0 tương đương với phương trình nào dưới đây.
A. -2x – 3 = 0
C. 2x + 3 = 0
B. -2x + 3 = 0
D. 8x + 12 = 0
4. Nếu DA’B’C’ Ơ DABC theo tỉ số đồng dạng thì DABC Ơ DA’B’C’ theo tỉ số đồng dạng:
A. 
B. k
C. 1
D. cả 3 câu trên đều sai
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1 (2 điểm) Giải phương trình.
a. x(x-3) – 5 = x2 + 1
b. 
Bài 2 (2 điểm)
Hai ngăn chứa tất cả 200 cuốn sách. Nếu chuyển từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai 60 cuốn sách thì số sách ở ngăn thứ nhât bằng số sách ở ngăn thứ 2. Tính số sách ở mỗi ngăn lúc đầu.
Bài 3: (3 điểm) Cho DABC vuông tại A, kẻ AH ^ BC cho AB = 9cm; AC = 12 cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b. Chứng minh DAHC Ơ DBHA và AH2 = HB . HC
c. Gọi D là điểm đối xứng với điểm B qua H vẽ hình bình hành ADCE. Vẽ đường thẳng a tuỳ ý qua A cắt các đường thẳng ED, EC, CD theo thứ tự tại F, K, G.
Chứng minh: Khi đường thẳng a quay quanh A thì tích EK . DG không đổi.
Bài 4 (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi toan 8 giua ky II.doc