Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 19: Luyện tập

Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 19: Luyện tập

I. Mục Tiêu:

 - Củng cố về số thực.

 - Rèn kĩ năng so sánh, nhận biết và tính toán đơn giản với số thực.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Giáo án, SGK.

- HS: Chuận bị bài tập veè nhà.

- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận theo nhóm.

III. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ: (10)

 - Thế nào là số thực? Em hãy cho ví dụ.

 - GV cho hai HS lên bảng làm bài tập 91a,b.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 6Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 19: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 1
LUYỆN TẬP §12
I. Mục Tiêu:
	- Củng cố về số thực.
	- Rèn kĩ năng so sánh, nhận biết và tính toán đơn giản với số thực.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Giáo án, SGK.
- HS: Chuận bị bài tập veè nhà.
- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận theo nhóm.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
 	- Thế nào là số thực? Em hãy cho ví dụ.
	- GV cho hai HS lên bảng làm bài tập 91a,b.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (5’)
	GV cho HS thảo luận theo nhóm câu c và d.
Hoạt động 2: (10’)
	GV cho một HS lên bảng sắp xếp ở câu a.
	Với câu b, GV cho HS tính giá trị tuyệt đối của từng số rồi sắp xếp theo giá trị tuyệt đối.
	HS thảo luận theo nhóm câu c và d.
	Một HS lên bảng làm câu a. Các em khác theo dõi và nhận xét bài làm của bạn.
	HS lên bảng thực hiện câu b.
Bài 91: 
-3,02 < -3,01
-7,508 > -7,513
-0,49854 < -0,49826
-1,90765 < -1,892
Bài 92: Sắp xếp các số thực sau:
Ta có: 
a) -3,2 < -1,5 < < 0 < 1 < 7,4
b) Ta có: ; 
 ; 
 ; 
Suy ra:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 3: (10’)
	HD: lấy x làm thừa số chung rồi cộng 3,2 và -1,2 lại với nhau. Đồng thời chuyển vế 2,7 từ vế trái sang vế phải. Chú ý khi chuyển vế ta phải đổi dấu.
	Thu gọn hai vế rồi lấy kết quả thu gọn được ở vế phải chia cho hệ số nhân với x thì ta tìm được x.
	Sau khi HD, GV cho hai HS lên bảng thực hiện.
	HS chú ý theo dõi.	
	Hai HS lên bảng, các em khác làm vào vở, chú ý theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
Bài 93: Tìm x, biết:
a) 	
b) 	
	x = 2,2
 4. Củng Cố: (8’)
 	- GV hướng dẫn HS làm bài tập 95.
 5. Dặn Dò: (2’)
 	- Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải.
	- Làm tiếp các bài tập còn lại.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS7T19.doc