Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 20: Ôn tập Chương I

Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 20: Ôn tập Chương I

I. Mục Tiêu:

 - Củng cố, hệ thống hoá các mảng kiến thức của chương 1.

 - Rèn kĩ năng tính toán trên tập số hữu tỉ.

 - Vận dụng thành thạo các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK, thước thẳng.

- HS: Ôn tập chu đáo.

- Phương pháp: Đặt và giải quết vấn đề, vấn đáp.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 20: Ôn tập Chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 1
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. Mục Tiêu:
	- Củng cố, hệ thống hoá các mảng kiến thức của chương 1.
	- Rèn kĩ năng tính toán trên tập số hữu tỉ.
	- Vận dụng thành thạo các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
II. Chuẩn Bị:
- GV: SGK, thước thẳng.
- HS: Ôn tập chu đáo.
- Phương pháp: Đặt và giải quết vấn đề, vấn đáp.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ:
 	Xen vào lúc làm bài tập.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (15’)
	Chuyển các hỗn số về dạng phân số. Nhóm các phân số có cùng mẫu số về một nhóm. Thực hiện cộng trừ các phân số cùng mẫu.
	Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Thực hiện trừ hai phân số cùng mẫu. Rút gọn ta được kết quả.
	Chuyển các hỗn số về phân số. Chuyển phép chia hai phân số về phép nhân hai phân số. Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Trừ hai phân số. Rút gọn các phân số.
	3 HS lên bảng làm theo sự hướng dẫn của giáo viên. Các em khác làm vào trong vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
Bài 96: Thực hiện phép tính
a) 	A = 
	A = 
	A = 
	A = = 2,5
b) 	B = 
	B = 
	B = = = -6
c) 	C = 	C = 	
	C = 
	C = = 14	
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (15’)
	Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân các số hữu tỉ để tính nhanh.
	GV chỉ cho HS thấy cần hoán đổi vị trí của các số nào sao cho hợp lý nhất.
	Sau khi hướng dẫn xong, GV cho 4 HS lên bảng giải 4 bài tập này.
Hoạt động 3: (12’)
	GV nhắc lại cho HS cách chia hai số hữu tỉ và cách rút gọn phân số.
	Câu c tương tự như câu a. Chỉ khác ở chỗ là chuyển ở vế trái sang vế phải rồi tính tổng hai số hữu tỉ ở vế phải.
	HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn.	
	4 HS lên bảng giải 4 bài tập này, các em khác làm trong vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
	HS chú ý theo dõi sự hướng dẫn của GV và lên bảng giải.
Bài 97: Tính nhanh
a)	A = (-6,37.0,4).2,5
	A = -6,37.(0,4.2,5)
	A = -6,37.1 
	A = - 6,37
b)	B = (-0,125).(-5,3).8
	B = (-0,125).8.(-5,3)
	B = (-1).(-5,3)
	B = 5,3
c) 	C = (-2,5).(-4).(-7,9)
	C = 10.(-7,9)
	C = -79
d)	D = (-0,375).
	D = (-0,375).
	D = 
	D = 3. = 3
Bài 98: Tìm y, biết:
a) 	;	
	;	
c)	;	
	; 	
	;	
	;	
 4. Củng Cố:
 	- Xen vào lúc làm bài tập.
 5. Dặn Dò: (3’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- Làm tiếp các bài tập 98bd, 101,103.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS7T20.doc