Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 21: Ôn tập chương I (tt)

Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 21: Ôn tập chương I (tt)

I. Mục Tiêu:

 - Củng cố, hệ thống hoá các mảng kiến thức của chương 1.

 - Rèn kĩ năng tính toán trên tập số hữu tỉ. Vận dụng thành thạo các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK, thước thẳng.

- HS: Ôn tập chu đáo.

- Phương pháp: Đặt và giải quết vấn đề, vấn đáp.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 88Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 21: Ôn tập chương I (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 1
ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt)
I. Mục Tiêu:
	- Củng cố, hệ thống hoá các mảng kiến thức của chương 1.
	- Rèn kĩ năng tính toán trên tập số hữu tỉ. Vận dụng thành thạo các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
II. Chuẩn Bị:
- GV: SGK, thước thẳng.
- HS: Ôn tập chu đáo.
- Phương pháp: Đặt và giải quết vấn đề, vấn đáp.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ:
 	Xen vào lúc làm bài tập.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (15’)
	GV cho 2 HS đứng tại chỗ trả lời hai câu a và b. Thông qua đó, GV nhắc lại khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
	Với câu c, GV hướng dẫn HS chuyển 0,573 ở vế trái sang vế phải. Đến đây, bài toán trở về câu a.
	Với câu d ta làm tương tự như câu c với việc ta xem là nào đó. Ta giải tương tự như câu c để tìm X. Sau khi tìm được X, ta tìm x.
	HS trả lời câu a và b.
	HS chú ý theo dõi và lên bảng giải hai câu c và d. Các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
Bài 101: Tìm x, biết:
a) 
b) không có giá trị nào của x để .
c) 
d) 	
 hoặc 
 hoặc 
 hoặc 
 hoặc 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (15’)
	GV cho HS nhắc lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
	Gọi x (đ) là số tiền lãi tổ 1 nhận được. Gọi y (đ) là số tiền lãi tổ 2 nhận được thì theo đề bài ta có điều gì?
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau cho tỉ lệ thức: ta được điều gì?
	x + y = ?
	Vậy ta suy ra 
	Cho HS tính x và y.
	HS nhắc lại.
	x + y = 12800000
	x + y = 12800000
	HS tính x và y.
Bài 103: 
Gọi x (đ) là số tiền lãi tổ 1 nhận được.
Gọi y (đ) là số tiền lãi tổ 2 nhận được.
Điều kiện: x > 0; y > 0.
Theo đề bài ta có: 
	 và x + y = 12800000
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
Suy ra:
Vậy: 	Tổ 1 nhận được 4800000 đ tiền lãi
	Tổ 2 nhận được 8000000 đ tiền lãi
 4. Củng Cố: (10’)
 	- GV cho HS làm bài tập tương tự như bài 103 bằng cách cho thảo luận nhóm.
 5. Dặn Dò: (5’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- GVHD HS về nhà làm bài tập 104.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS7T21.doc