Giáo án Đại số 8 học kỳ 2

Giáo án Đại số 8 học kỳ 2

Tiết 41: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

Hs hiểu khái niệm phương trình và các thuật ngữ như: Vế trái, vế phải, nghiệm của phương trình, tập hợp nghiệm cuả phương trình . Hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ

2.Kĩ năng: Hs hiĨu khái niệm giải phương trình, bước đầu làm quen và biết cách sử dung quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.

3.Thái độ: HS có tính cẩn thận, chính xác, khả năng tư duy lô gíc.

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu

 

docx 73 trang Người đăng vultt Ngày đăng 20/02/2017 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số 8 học kỳ 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 3/1/2011
Ngày giảng:4/1/2011
Tiết 41: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: 
Hs hiểu khái niệm phương trình và các thuật ngữ như: Vế trái, vế phải, nghiệm của phương trình, tập hợp nghiệm cuả phương trình . Hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ 
2.Kĩ năng: Hs hiĨu khái niệm giải phương trình, bước đầu làm quen và biết cách sử dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân. 
3.Thái độ: HS có tính cẩn thận, chính xác, khả năng tư duy lô gíc.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu 
III. Phương pháp dạy học:
- Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm nhỏ.
IV. Tổ chức giờ học:
Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 
Khởi động:
- Mục tiêu: HS có hứng thú tìm hiểu kiến thức mới.
- Thời gian:2 phút.
- Cách tiến hành: GV giới thiệu chương trình đại số học kì II.
Hoạt động 1: Phương trình một ẩn
- Mục tiêu: HSbiết được thế nào là phương trình một ẩn, lấy ®­ỵc VD về PT một ẩn.
- Thời gian:10 phút.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bước 1: Tìm hiểu baiø toán
-Gv viết hệ thức 2x+5=3(x-1)+2 lên bảng 
Nêu lại bài toán tìm x quen thuộc, và nêu thuật ngữ “Phương trình”, “ẩn”, “vế phải”, “vế trái” để hs nhanh chóng làm quen với thuật ngữ mới
-Hãy cho biết vế trái của phương trình
-Vế phải của phương trình này có mấy hạng tử
Bước 2: Giải bài tập
1 Hãy cho ví dụ về phương trình 
a/Với ẩn f?
b/Với ẩn u?
?2
-Gv gọi 1 hs
?3
-Gv gọi 2 hs lên bảng thực hiện 
GV: Phương trình một ẩn có dạng A(x)=B(x)
Trong đó VT A(x) và VP B(x) là 2 biểu thức cùng một ẩn x
Y/C HS đọc chú ý SGK
1) Phương trình một ẩn
Hs: 2x+5
Hai hạng tử 3(x-1) và 2
Ví dụ 3y-5=1
Ví dụ: 2u-1=4+2
Với x=6: VT=2.6+5=17
 VP=3(6-1)+2=17
Hs1: x= -22(-x+2)-73-(-2)
Vậy x= -2 không thoã mãn phương trình 
Hs2: Với x=2
Ta có 2(2+2)-7=3-2
Vậy x=2; là một nghiệm của phương trình 
?3
a/ Với x= -22(-x+2)-73-(-2)
Vậy x= -2 không thoã mãn phương trình
b/Với x=2
Ta có 2(2+2)-7=3-2
Vậy x=2 ;à một nghiệm của phương trình
Đọc lại phần chú ý sgk
Chú ý: sgk 
Kết luận: GV nhắc lại các kiến thức vừa tìm hiểu.
Hoạt động 2: Giải phương trình 
- Mục tiêu: HSbiết được thÕ nào là giải phương trình một ẩn, biết được cách tìm tập nghiệm của phương trình.
- Thời gian:15phút.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Giải phương trình là gì?
-Gọi một hs trả lời ?4
2)Giải phương trình: 
 Hs trả lời như sgk
Hs phát biểu định nghĩa 2 phương trình tương đương như sgk
Kết luận: GV nhắc lại thế nào là giải phương trình.
Hoạt động 3: Phương trình tương đương.
- Mục tiêu: HSbiết được thÕâ nào là phương trình tương đương.
- Thời gian:10 phút.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Tìm tập nghiệm mỗi phương trình sau
a/x=1
b/x-1=0
Ta nói 2 phương trình này tương đương
Vậy 2 phương trình thế nào gọi là tương đương
3)Phương trình tương đương: 
HS tham khảo SGK/6
Kết luận: GV nhắc lại thế nào là 2 PT tương đương.
Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà.(2p
 -Học kĩ lí thuyết. Xem lại những phần đã giải
-Làm các bt 1; 3; 4 sgk
-Bài tập khuyến khích 7,8,9 SBT
-Đọc “Có thể em chưa biết” trang 7sgk
Xem trước bài “Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Ngày soạn: 4/1/2011
Ngày giảng: 7/1/2011
Tiết 42: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Hs biết và hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn, qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân
2.Kĩ năng: Hs biết vận dụng thành thạo 2 qui tắc trên để giải phương trình bậc nhất
3.Thái độ: Bước đầu tập tư duy suy luận
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu .
III. Phương pháp dạy học:
- Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm nhỏ.
IV. Tổ chức giờ học:
Kiểm tra bài cũ: (7')
- Mục tiêu: HS ghi nhớ và phát biểu được định nghĩa PT 1 ẩn, phương trình tương đương, vận dụng giải được bài tập liên quan.
- Cách tiến hành:
1/Thế nào là phương trình một ẩn? Cho ví dụ 2/Thế nào là nghiệm của phương trình ? Giải bt1
3/Nêu định nghĩa 2 phương trình tương đương
Hoạt động 1: Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn(6')
- Mục tiêu: HS biết được định nghĩa PT 1 ẩn và lấy được ví dụ.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Gv giới thiệu định nghĩa 
Cho ví dụ
GV lấy một vài ví dụ khác.
1) Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn:
-Hs đọc lại định nghĩa như sgk
-Ví dụ 3x+5=0, 4-3y=0
Kết luận: GV nhắc lại định nghĩa PT bậc nhất một ẩn.
Hoạt động 2: Hai qui tắc biến đổi phương trình (20')
- Mục tiêu: HS biết và vận dụng được các quy tắc biến đổi PT
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bước 1: Qui tắc chuyển vế.
-Gv giới thiệu qui tắc chuyển vế như sgk
?1 giải các phương trình 
a/x-4=0 b/+x=0 c/0,5-x=0
(Gv gọi 3 hs lên bảng thực hiện giải phương trình)
Bước 1: Qui tắc chuyển vế.
-Tương tự qui tắc chuyển vế GV giới thiệu qui tắc nhân
?2 Giải phương trình 
a/=-1 b/0,1x=1,5 c/-2,5x=10
(Gv gọi 3 hs lên bảng thực hiện)
2) Hai qui tắc biến đổi phương trình
1.Qui tắc chuyển vế. 
-Hs phát biểu lại qui tắc chuyển vế như sgk
Qui tắc : sgk
?1 
2.Qui tắc nhân:
Qui tắc : sgk
?2 
Kết luận: GV nhắc lại hai quy tắc vừa tìm hiểu.
Hoạt động 3: Hai qui tắc biến đổi phương trình (10')
- Mục tiêu: HS biết được cách giải PT bậc nhất một ẩn.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bước 1: Ví dụ: 
Giải phương trình 3x - 9=0
3x=9
x=3
Vậy 
Bước 2: Giải bài tập vận dụng.
?3 Giải phương trình –0,5x+2,4=0
Gv yêu cầu hs giải vào bảng con
GV nhận xét chuẩn xác kết quả.
3) Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn:
Ví dụ 1: sgk
-Chuyển –9 sang vế phải đổi dấu
-Chia cả 2 vế cho 3
Ví dụ 2: sgk
-Chuyển 1 sang vế phải và đổi dấu
-Chia cả 2 vế cho 
?3 –0,5x+2,4=0
-0,5x=-2,4
x=-2,4:(-0,5)
x=4,8
Vậy S=
Kết luận: GV nhắc lại cách giải PT bậc nhất một ẩn.
Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà.(2’)
- Học thuộc hai qui tắc biến đổi phương trình 
-Lµm c¸c bµi tËp 7, 8, 9
-Làm các bt sgk : Bt khuyến khích 16,17,18 SBT
- Xem trước bài “Phương trình đưa được về dạng ax+b=0”
Ngày soạn: 9/1/2011
Ngày giảng: 10/1/2011(8B)
 11/12/2011(8A)
Tiết 43: PHƯƠNG TÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG
ax+b=0
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Củng cố kĩ năng biến đổi các phương trình bằng quy tắc chuyển vế và qui tắc nhân
2.Kĩ năng: Hs nắm vững phương pháp giải phương trình mà việc áp dụng qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân và phép rút gọn có thể đưa chúng về dạng ax+b=0
3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác 
II. Đồ dùng dạy học:
III. Phương pháp dạy học:
- Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm nhỏ.
IV. Tổ chức giờ học:
Kiểm tra bài cũ: (8')
- Mục tiêu: HS ghi nhớ và phát biểu được định nghĩa PT bậc nhất 1 ẩn
- Cách tiến hành:
1/Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất? Giải bt 7
2/Phát biểu qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân? Giải bt 8 sgk
Hoạt động1: Cách giải(20')
- Mục tiêu: HS n¾m ®­ỵc cách giải PT quy ®­ỵc về dạng bậc nhất 1 ẩn
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bước 1: Ví dụ 1
Ví dụ1: Gpt: 2x-(3-5x)=4(x+3)
+Nêu bước 1?
+Nêu bước tiếp theo?
+Nêu bước tiếp theo?
Bước 2: Ví dụ 2
Ví dụ2: Gpt: 
Nêu hướng giải?
Bước 3: Giải (?1)
?1
Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình trong 2 ví dụ trên
(Gv chốt lại)
1) Cách giải:
Hs thảo luận theo nhóm để tìm hướng giải sau đó gv gọi một hs lên bảng thực hiện
-Thực hiện phép tính dể bỏ dấu ngoặc
2x-3+5x=4x+12
-Chuyển các hạng tử chứa x sang vế trái, hạng tử là hằng số sang vế phải:
 2x+5x-4x=12+3
-Rút gọn và gpt vừa tìm được
3x=15
x=5
-Hs tổ chức thảo luận theo nhóm 
+QĐ và KM
+Chuyển vế
+Rút gọn và giải phương trình tìm được
Đs x=1
-Hs lần lượt phát biểu 
Phương pháp giải:
+Qui đồng và khử mẫu
+Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang vế trái, còn các hạng tử còn lại sang vế phải
-Rút gọn rồi gpt vừa tìm được
Kết luận: GV nhắc lại các bước giải PT trong hai VD trên.
Hoạt động1: Cách giải(15')
- Mục tiêu: HS áp dụng được các bước giải PT quy về PT bậc nhất 1 ẩn
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bước 1: Giải VD3.
-Gpt 
-Gv gọi một hs xung phong lên bảng giải
GV hướng dẫn HS giải VD.
Bước 2: Giải bài tập (?2)
Gpt: 
-Gv gọi một hs lên bảng , các hs khác cùng giải rồi nhận xét 
VD4,5,6 gi¸o viªn gi¶i ph©n tÝch nh¸p yªu cÇu häc sinh quan sat vµ về nhà tham khảo SGK/12
2)Aùp dụng:
-Một hs lên bảng giải phương trình trong ví dụ 3
Đs S=
Một hs lên bảng thực hiện ?2
?2
12x-10x-4=21-9x
x+9x=21+4
x=
Vậy S=
Chú ý: sgk
Kết luận: GV chốt lại phương pháp chung để giải PT đưa về PT bậc nhất 1 ẩn.
* Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà.(2p)
- Gv lưu ý cho hs những sai lầm thường gặp để khắc phục (bỏ dấu ngoặc)
-Lưu ý cho hs các dạng phương trình đặc biệt 0x=a 0x=0
- Xem lại những bt đã giải. Làm các bt 10-13 sgk.
- Tiết sau: luyện tập 
Ngày soạn: 10/1/2010
Ngày giảng: 17/1/2011
Tiết 44: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu: 
1.Kiến thức: Hình thành kĩ năng giải phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất, kĩ năng sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân
2.Kĩ năng: Hs giải thành thạo các phương trình đưa được về dạng ax+b
3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác 
II. Đồ dùng dạy học: 
III. Phương pháp dạy học:
- Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác theo nhóm nhỏ.
IV. Tổ chức giờ học:
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở bµi tËp của häc sinh
Hoạt động 1: Củng cố khái niệm nghiệm của PT bâc nhất 1 ẩn.(10')
- Mục tiêu: Củng cố khá ...  tr×nh
c) ( x - 3)2 < x2 - 3 
a) T×m x sao cho:
Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc 5 - 2x lµ sè d­¬ng
- GV: yªu cÇu HS chuyĨn bµi to¸n thµnh bµi to¸n :Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh
- lµ mét sè d­¬ng cã nghÜa ta cã bÊt ph­¬ng tr×nh nµo?
- GV: Cho HS tr¶ lêi c©u hái 2, 3, 4 sgk/52
- Nªu qui t¾c chuyĨn vÕ vµ biÕn ®ỉi bÊt ph­¬ng tr×nh
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh
1) Ch÷a bµi 38
c) Tõ m > n ( gt) 
 2m > 2n ( n > 0) 2m - 5 > 2n - 5
2) Ch÷a bµi 41
Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh
a) < 5 4. < 5. 4
2 - x < 20 2 - 20 < x 
 x > - 18. TËp nghiƯm {x/ x > - 18}
3) Ch÷a bµi 42
Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh
( x - 3)2 < x2 - 3 
 x2 - 6x + 9 < x2 - 3- 6x < - 12 
 x > 2 . TËp nghiƯm {x/ x > 2}
4) Ch÷a bµi 43
Ta cã: 5 - 2x > 0 x < 
VËy S = {x / x < }
5) Ch÷a bµi 45
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh 
Khi x 0 th× 
 | - 2x| = 4x + 18 -2x = 4x + 18 
-6x = 18 x = -3 < 0 tháa m·n ®iỊu kiƯn
* Khi x 0 th× 
 | - 2x| = 4x + 18 -(-2x) = 4x + 18 
-2x = 18 x = -9 < 0 kh«ng tháa m·n ®iỊu kiƯn. VËy tËp nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh 
 S = { - 3}
KÕt luËn: GV chèt l¹i c¸c d¹ng bµi tËp võa ch÷a.
Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn häc tËp ë nhµ.(5’)
- ¤n l¹i toµn bé ch­¬ng
- Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i
Ngµy so¹n: 18/4/2011
Ngµy gi¶ng: 18/4/2011(8B)
 19/4/2011(8A)
TiÕt 66
KiĨm tra ch­¬ng IV 
I. Mơc tiªu: 
+) KiÕn thøc : - HS n¾m ch¾c kh¸i niƯm vỊ BPT, BPT bËc nhÊt mét Èn .
 - N¾m v÷ng c¸c b­íc gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh .
 +) Kü n¨ng : - VËn dơng ®­ỵc QT chuyĨn vÕ vµ QT nh©n,céng, trõ, kü n¨ng biÕn ®ỉi t­¬ng ®­¬ng ®Ĩ ®­a vỊ BPT d¹ng BPT bËc nhÊt . 
	- Kü n¨ng gi¶i BPT, PT chøa dÊu gi¸ trÞ tuyƯt ®èi.
	+) Th¸i ®é : GD ý thøc tù gi¸c , tÝch cùc lµm bµi .
II. §å dïng d¹y häc:
§Ị kiĨm tra.
III. Tỉ chøc kiĨm tra:
Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra sÜ sè.(1’)
Ho¹t ®éng 2: kiĨm tra.(45’)
Ma trËn ®Ị
NhËn biÕt
Th«ng hiĨu
VËn dơng
Tỉng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Liªn hƯ hƯ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n, phÐp céng 
1
 1
BÊt ph­¬ng tr×nh
1
 1
Ph­¬ng tr×nh chøa dÊu GTT§
2
 5 
BÊt ®¼ng thøc
2
 2
1
 1
Tỉng
§Ị bµi
C©u 1: §iỊn dÊu nh©n vµo « trèng ®øng kh¼ng ®Þnh ®ĩng.
-5 ≥ -5
4.(-3) > -14
15 < (-4).2
-4 + (-8)2 ≤ (-4).(-15)
C©u 2: Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc nghiƯm cđa bÊt ph­¬ng tr×nh x2-2x<3x:
x = 2
x = -1
x = -3
x = 4
C©u 3: Gi¶i c¸c bÊt ph­¬ng tr×nh sau vµ biĨu diƠn tËp nghiƯm trªn trơc sè:
2x – 4 < 0
3x + 9 > 0
 > 6
C©u 4: Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:
C©u 5: Cho x<5 ĩ (a-b)x < 5(a-b) . H·y so s¸nh hai sè a vµ b.
§¸p ¸n+ thang ®iĨm
C©u
§¸p ¸n
Thang ®iĨm
1
 b. 4.(-3) > -14
1
2
x = 2
1
3
2x – 4 < 0 ĩ 2x< 4 ĩ x < 2
3x + 9 > 0 ĩ 3x < -9 ĩ x < -3
 > 6 ĩ -3x > 30 ĩ x < -10
1
1
1
4
Ta cã: 
Víi x>1 ta cã: 
lo¹i gi¸ trÞ trªn v× kh«ng tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x>1
Víi x<1 ta cã:
VËy S = 
Ta cã: 
Víi x≥-9 ta cã:
Víi x<-9 ta cã:
(lo¹i v× kh«ng tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x<-9)
VËy: S = 
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5
Cho x<5 ĩ 
Ta cã: (a-b)x < 5(a-b) ĩax - bx < 5a - 5b
 ĩ ax -5a < bx – 5b
 	ĩ a(x-5)<b(x-5)
V× xb
0,5
0,5
* Tỉng kÕt vµ h­íng d©n häc tËp ë nhµ.(2’)
- Häc bµi theo SGK.
- ¤n tËp tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng tr×nh®¹i sè 8, chuÈn bÞ cho k× thi kh¶o s¸t chÊt l­ỵng cuèi n¨m.
Ngµy so¹n: 23/ 04/2011
Ngµy gi¶ng:25/4/2011(8B)
 26/4/2011(8A)
TiÕt 67
 ¤n tËp cuèi n¨m
I. Mơc tiªu:
- KiÕn thøc: HS hiĨu kü kiÕn thøc cđa c¶ n¨m
+ BiÕt tỉng hỵp kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp tỉng hỵp
+ BiÕt gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyƯt ®èi.
+ HiĨu ®­ỵc vµ sư dơng qui t¾c biÕn ®ỉi bÊt ph­¬ng tr×nh: chuyĨn vÕ vµ qui t¾c nh©n
+ BiÕt biĨu diƠn nghiƯm cđa bÊt ph­¬ng tr×nh trªn trơc sè 
+ B­íc ®Çu hiĨu bÊt ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng. 
- Kü n¨ng: ¸p dơng 2 qui t¾c ®Ĩ gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh cã chøa dÊu gi¸ trÞ tuyƯt ®èi.
- Th¸i ®é: T­ duy l« gÝc - Ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: Bµi so¹n.+ B¶ng phơ
- HS: Bµi tËp vỊ nhµ.
III. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
VÊn ®¸p, nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị, ho¹t ®éng theo nhãm.
IV. Tỉ chøc giê häc:
Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp vỊ PT, bÊt PT
Mơc tiªu: HS ghi nhí vµ ph¸t biĨu ®­ỵc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ PT vµ BPT.
§å dïng: B¶ng phơ.
C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cu¶ gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cu¶ HS
GV nªu lÇn l­ỵt c¸c c©u hái «n tËp ®· cho VN, yªu cÇu HS tr¶ lêi ®Ĩ XD b¶ng sau: 
Ph­¬ng tr×nh
1. Hai PT t­¬ng ®­¬ng: lµ 2 PT cã cïng tËp hỵp nghiƯm 
2. Hai QT biÕn ®ỉi PT:
+QT chuyĨn vÕ 
+QT nh©n víi mét sè 
3. §Þnh nghÜa PT bËc nhÊt mét Èn. 
PT d¹ng ax + b = 0 víi a vµ b lµ 2 sè ®· cho vµ a 0 ®­ỵc gäi lµ PT bËc nhÊt mét Èn. 
HS tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp. 
BÊt ph­¬ng tr×nh
1. Hai BPT t­¬ng ®­¬ng: lµ 2 BPT cã cïng tËp hỵp nghiƯm 
2. Hai QT biÕn ®ỉi BPT:
+QT chuyĨn vÕ 
+QT nh©n víi mét sè : L­u ý khi nh©n 2 vÕ víi cïng 1 sè ©m th× BPT ®ỉi chiỊu. 
3. §Þnh nghÜa BPT bËc nhÊt mét Èn. 
BPT d¹ng ax + b 0, ax + b 0, ax + b0) víi a vµ b lµ 2 sè ®· cho vµ a 0 ®­ỵc gäi lµ BPT bËc nhÊt mét Èn. 
KÕt luËn: GV chèt l¹i c¸c kiÕn thøc vỊ PT vµ BPT võa hƯ thèng ®­ỵc.
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp.
Mơc tiªu: HS ghi nhí vµ vËn dơng ®­ỵc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ PT vµ BPT.
C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cu¶ gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cu¶ HS
B­íc 1: Ch÷a bµi 1.
- GV: cho HS nh¾c l¹i c¸c ph­¬ng ph¸p PT§TTNT
- HS ¸p dơng c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã lªn b¶ng ch÷a bµi ¸p dơng 
- HS tr×nh bµy c¸c bµi tËp sau: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư.
a) a2 - b2 - 4a + 4 ; 
b) x2 + 2x – 3
c) 4x2 y2 - (x2 + y2 )2 
d) 2a3 - 54 b3 
B­íc 2: Ch÷a bµi 2.
Chøng minh hiƯu c¸c b×nh ph­¬ng cđa 2 sè lỴ bÊt kú chia hÕt cho 8
- GV: muèn hiƯu ®ã chia hÕt cho 8 ta biÕn ®ỉi vỊ d¹ng ntn?
- GV h­íng dÉn häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i.
B­íc 3: Ch÷a bµi 4/130.
Rĩt gän råi tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc
1) Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư
a) a2 - b2 - 4a + 4 
= ( a - 2)2 - b 2
= ( a - 2 + b )(a - b - 2)
b)x2 + 2x - 3 
= x2 + 2x + 1 - 4
= ( x + 1)2 - 22 
= ( x + 3)(x - 1)
c)4x2 y2 - (x2 + y2 )2 
= (2xy)2 - ( x2 + y2 )2
= - ( x + y) 2(x - y )2
d)2a3 - 54 b3 
= 2(a3 – 27 b3)
= 2(a – 3b)(a2 + 3ab + 9b2 )
2) Chøng minh hiƯu c¸c b×nh ph­¬ng cđa 2 sè lỴ bÊt kú chia hÕt cho 8
Gäi 2 sè lỴ bÊt kú lµ: 2a + 1 vµ 2b + 1 ( a, b z )
Ta cã: (2a + 1)2 - ( 2b + 1)2 
= 4a2 + 4a + 1 - 4b2 - 4b - 1
= 4a2 + 4a - 4b2 - 4b 
= 4a(a + 1) - 4b(b + 1) 
Mµ a(a + 1) lµ tÝch 2 sè nguyªn liªn tiÕp nªn chia hÕt cho 2 .
VËy biĨu thøc 4a(a + 1) 8 vµ 4b(b + 1) chia hÕt cho 8
3) Ch÷a bµi 4/ 130
Thay x = ta cã gi¸ trÞ biĨu thøc lµ: 
HS xem l¹i bµi 
KÕt luËn: GV chèt l¹i c¸c d¹ng bµi tËp võa vËn dơng.
Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn häc tËp ë nhµ.(2’)
Lµm tiÕp bµi tËp «n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ ®¬n thøc, ®a thøc, PT vµ BPT.
Ngµy so¹n: 8/5/2011
Ngµy gi¶ng: 9/5/2011(8B)
 10/5/2011(8A)
TiÕt 68
¤n tËp cuèi n¨m
I. Mơc tiªu:
- KiÕn thøc: HS hiĨu kü kiÕn thøc cđa c¶ n¨m
+ BiÕt tỉng hỵp kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp tỉng hỵp
+ BiÕt gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyƯt ®èi.
+ HiĨu ®­ỵc vµ sư dơng qui t¾c biÕn ®ỉi bÊt ph­¬ng tr×nh: chuyĨn vÕ vµ qui t¾c nh©n
+ BiÕt biĨu diƠn nghiƯm cđa bÊt ph­¬ng tr×nh trªn trơc sè 
+ B­íc ®Çu hiĨu bÊt ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng. 
- Kü n¨ng: ¸p dơng 2 qui t¾c ®Ĩ gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh cã chøa dÊu gi¸ trÞ tuyƯt ®èi.
- Th¸i ®é: T­ duy l« gÝc - Ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: Bµi so¹n.+ B¶ng phơ
- HS: Bµi tËp vỊ nhµ.
III. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
VÊn ®¸p, nÕu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị.
IV. Tỉ chøc giê häc:
Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp vỊ gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp PT.(13p)
Mơc tiªu: HS ghi nhí vµ gi¶i ®­ỵc c¸c bµi tËp cã lêi v¨n b»ng c¸ch lËp PT.
C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cu¶ gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cu¶ HS
Cho HS ch÷a BT 12/ SGK
GV h­íng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp
Cho HS ch÷a BT 13/ SGK
GV h­íng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp
HS1 ch÷a BT 12: 
v ( km/h)
t (h)
s (km)
Lĩc ®i
25
x (x>0)
Lĩc vỊ
30
x
PT: - = . Gi¶i ra ta ®­ỵc x= 50 ( tho¶ m·n §K ) . VËy qu·ng ®­êng AB dµi 50 km 
HS2 ch÷a BT 13:
SP/ngµy
 Sè ngµy
Sè SP
Dù ®Þnh
50
x (xZ)
Thùc hiƯn
65
x + 255
PT: - = 3. Gi¶i ra ta ®­ỵc x= 1500( tho¶ m·n §K). VËy sè SP ph¶i SX theo kÕ ho¹ch lµ 1500. 
KÕt luËn: GV chèt l¹i d¹ng bµi tËp võa ch÷a.
Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp d¹ng BT rĩt gän biĨu thøc tỉng hỵp. (30p)
Mơc tiªu: HS vËn dơng ®­ỵc c¸c kiÕn thøc vỊ PT, BPT ®Ĩ gi¶i bµi tËp cã liªn quan.
C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cu¶ gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cu¶ HS
B­íc 1: Gi¶i bµi tËp 6.
T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cđa x ®Ĩ ph©n thøc M cã gi¸ trÞ nguyªn
 M = 
Muèn t×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn ta th­êng biÕn ®ỉi ®­a vỊ d¹ng nguyªn vµ ph©n thøc cã tư lµ 1 kh«ng chøa biÕn
B­íc 2: Gi¶i bµi tËp 7.
Gi¶i ph­¬ng tr×nh
a) | 2x - 3 | = 4
B­íc 3: Gi¶i bµi tËp 9.
Gi¶i ph­¬ng tr×nh
Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy
B­íc 4: Gi¶i bµi tËp 10.
Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy
B­íc 5: Gi¶i bµi tËp 11.
Gi¶i PT
a) (x + 1)(3x - 1) = 0 
b) (3x - 16)(2x - 3) = 0 
HS lªn b¶ng tr×nh bµy
B­íc 6: Gi¶i bµi tËp 15.
HS lªn b¶ng tr×nh bµy
1) Ch÷a bµi 6
M = 
M = 5x + 4 - 
 2x - 3 lµ ¦(7) = 
 x 
2) Ch÷a bµi 7
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh
a)| 2x - 3 | = 4 NÕu: 2x - 3 = 4 x = 
NÕu: 2x - 3 = - 4 x = 
3) Ch÷a bµi 9
 x + 100 = 0 x = -100
4) Ch÷a bµi 10
a) V« nghiƯm
b) V« sè nghiƯm 2
5) Ch÷a bµi 11
a) (x + 1)(3x - 1) = 0 S = 
b) (3x - 16)(2x - 3) = 0 S = 
6) Ch÷a bµi 15
 > 0
 > 0 x - 3 > 0 
 x > 3
KÕt luËn: GV chèt l¹i c¸c d¹ng bµi tËp võa ch÷a.
Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn häc tËp ë nhµ.(2p)
Nh¾c nhë HS xem l¹i bµi
¤n tËp toµn bé kú II vµ c¶ n¨m.
Ngµy so¹n: 20/04/08 TiÕt 70
 Ngµy gi¶ng: tr¶ bµi kiĨm tra cuèi n¨m 
 	( phÇn ®¹i sè )
 A. Mục tiêu:
	- Học sinh thấy rõ điểm mạnh, yếu của mình từ đĩ cĩ kế hoạch bổ xung kiến thức cần thấy, thiếu cho các em kịp thời.
 -GV ch÷a bµi tËp cho häc sinh .
	B. Chuẩn bị:	
	GV:	Bµi KT häc k× II - PhÇn ®¹i sè 
	C. Tiến trình dạy học:
	Sỹ số:	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tr¶ bµi kiĨm tra ( 7’)
Tr¶ bµi cho c¸c tỉ chia cho tõng b¹n 
+ 3 tỉ tr­ëng tr¶ bµi cho tõng c¸ nh©n .
+ C¸c HS nhËn bµi ®äc , kiĨm tra l¹i c¸c bµi ®· lµm .
Ho¹t ®éng 2 : NhËn xÐt - ch÷a bµi ( 35’)
+ GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS . 
+ HS nghe GV nh¾c nhë , nhËn xÐt , rĩt kinh nghiƯm .
 - §· biÕt lµm tr¾c nghiƯm .
 - §· n¾m ®­ỵc c¸c KT c¬ b¶n .
+ Nh­ỵc ®iĨm : 
 - KÜ n¨ng lµm hỵp lÝ ch­a th¹o .
 - 1 sè em kÜ n¨ng tÝnh to¸n , tr×nh bµy 
cßn ch­a ch­a tèt . 
+ GV ch÷a bµi cho HS : Ch÷a bµi theo ®¸p ¸n bµi kiĨm tra . 
+ HS ch÷a bµi vµo vë .
+ LÊy ®iĨm vµo sỉ 
+ HS ®äc ®iĨm cho GV vµo sỉ . 
+ GV tuyªn d­¬ng 1sè em cã ®iĨm cao , tr×nh bµy s¹ch ®Đp .
+ Nh¾c nhë , ®éng viªn 1 sè em ®iĨm cßn ch­a cao , tr×nh bµy ch­a ®¹t yªu cÇu . 
Ho¹t ®éng 3 : H­íng dÉn vỊ nhµ (3’)
HƯ thèng hãa toµn bé KT ®· häc .

Tài liệu đính kèm:

  • docxDS 8 HKII.docx