Giáo án Đại số khối 7 - Tiết: Tập hợp – Phần tử của tập hợp

Giáo án Đại số khối 7 - Tiết: Tập hợp – Phần tử của tập hợp

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: +

+

+

Kỹ năng: +

+

Thái độ: +

+

II. CHUẨN BỊ:

GV: SGK ,

HS: SGK ,

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp: (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ:

Tgian Nội dung Hoạt động của Giáo Viên Họat động của Học Sinh

3. Nội dung bài mới:

Tgian Nội dung Hoạt động của Giáo Viên Họat động của Học Sinh

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 02/03/2017 Lượt xem 206Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số khối 7 - Tiết: Tập hợp – Phần tử của tập hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tuần	: 1
Tiết	: 1
Ngày soạn: // 200
Ngày dạy	: // 200
Chương I
ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
---- ¿ ----
§1 . TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
----------
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: + 
+ 
+ 
Kỹ năng: + 
+ 
Thái độ: +
+ 	
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK , 
HS: SGK , 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định lớp:	(1ph)
Kiểm tra bài cũ:
Tgian
Nội dung
Hoạt động của Giáo Viên
Họat động của Học Sinh
Nội dung bài mới:
Tgian
Nội dung
Hoạt động của Giáo Viên
Họat động của Học Sinh
Củng cố:
Tgian
Nội dung
Hoạt động của Giáo Viên
Họat động của Học Sinh
Dặn dò:
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an dep.doc