Giáo án Hình học 6 - Tiết 26 - Ôn tập chương II

Giáo án Hình học 6 - Tiết 26 - Ôn tập chương II

A- MỤC ĐÍCH :

+ Hệ thống hoá KT về góc.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ để đo, vẽ góc,đường tròn, tam giác.

+ Bước đầu tập suy luận đơn giản.

B- CHUẨN BỊ : Các dụng cụ học tập, phiếu học tập, đèn chiếu.

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 22/02/2017 Lượt xem 233Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 6 - Tiết 26 - Ôn tập chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 26 - Ôn tập chương II
Mục đích :
+ Hệ thống hoá KT về góc.
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ để đo, vẽ góc,đường tròn, tam giác.
+ Bước đầu tập suy luận đơn giản.
Chuẩn bị : Các dụng cụ học tập, phiếu học tập, đèn chiếu.
Tiến trình dạy học :
Giáo viên và học sinh
Ghi bảng
* Giáo viên phát phiếu học tập cho mỗi nhóm để chuẩn bị.
+ Đại diện các nhóm trả lời “Đ” hay “S”
 Nếu sai sửa lại cho đúng.?
+ Khi học sinh trả lời, giáo viên chiếu nội dung phiếu học tập trên màn hình.
I/ Kiến thức cần nhớ : phiếu học tập.
Đúng hay sai, nếu sai thì sửa cho đúng.
Góc là 1 hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.
Góc tù là 1 góc lớn hơn góc vuông.
Nếu 0z là tia p/giác của góc xôy thì góc xôz = zôy.
Nếu góc xôz = zôy thì oz là phân giác của góc xôy.
Góc vuông là góc có số đo =900
Hai góc kề nhau là 2 góc có 1 cạnh chung.
Tam giác DEF là hình gồm 3 đoạn thẳng DE, EF, FD ?
Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách đều tâm 1 khoảng bằng bán kính.
Mỗi hình trong bảng sau cho ta biết những gì ?
1
 . M
 a . N
2 x
. A
 O y
3
 m
 n
 I
4 a
 P b
5 t
x O y
6 v
 t A u
7
 c b
 O a
8
 z y
 O x
9 A
 B C
10
 O R
+ HS1 : Câu a , b
+ HS2 : Câu c và vẽ góc 600
+ HS3 : Câu c(còn lại)
II/ Luyện tập :
Kĩ năng vẽ hình
Vẽ 2 góc phụ nhau
Vẽ 2 góc kề nhau
Vẽ 2 góc kề bù
Vẽ góc 600, 1350, góc vuông.
Giáo viên và học sinh
Ghi bảng
 z t
 y
 1100 
 30
 O x
Giáo viên gọi 1 Hs lên vẽ hình.
Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại.
+ Tính góc yôz ?
+ Tính góc zôt = ?
+ Hãy chứng tỏ tia ot nằm giữa 2 tia oz 
 và ox ?
+ Tính góc tôx = ?
Trên một nửa m/p bờ có chứa tia ox, vẽ 2 tia oy và oz sao cho góc xôy = 300. Góc xôz = 1100 .
Trong 3 tia ox, oy, oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? vì sao ?
Tính góc yôz, tính góc zôt và góc tôx
 Giải
Trên nửa mp bờ có chứa tia ox :
Góc xôy < xôz (300 < 1100)
tia Oy nằm giữa 2 tia ox và oz
b) Vì tia oy nằm giữa 2 tia ox và oz nên góc xôy + yôz = xôz
 300 + yôz = 1100
yôz = 1100 - 300 = 800
Vì ot là phân giác của góc yôz nên góc zôt = tôy = yôz / 2 = 800 / 2 = 400.
Trên nửa mp bờ chứa tia oz có góc 
 zôt < zôx ( 400 < 1100)
tia ot nằm giữa 2 tia oz và ox
góc zôt + tôx = zôx
 400+ tôx = 1100
 Vậy góc tôx = 700
IV/ Dặn dò :
+ Ôn lại phần lý thuyết và dạng bài tập.
+ Làm BT 5,6, 8 SGK (96)
 Và cho góc bẹt xôy, vẽ tia ot sao cho góc yôt = 600
 a) Tính góc xôt = ?
 b) Vẽ phân giác om của góc yôt và phân giác on của góc tôx. Hỏi góc môt và 
 góc tôn có kề nhau không ? có phụ nhau không ? - giải thích .? 

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh626.doc