Giáo án Hình học 7 - Hoàng Văn Luận - Tiết 17, 18

Giáo án Hình học 7 - Hoàng Văn Luận - Tiết 17, 18

A. Mục tiêu : HS

- Nẵm được định lí về tổng ba góc của một tam giác

- Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác.

- Có ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán, phát huy tính tích cực của học sinh

B. Chuẩn bị :

Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.

Học sinh : Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp :

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 7 - Hoàng Văn Luận - Tiết 17, 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 09 - Tiết 17
 Ngày dạy: 06/11/07
ChươngII : tam giác
Đ1 : tổng ba góc của một tam giác
A. Mục tiêu : HS
- Nẵm được định lí về tổng ba góc của một tam giác 
- Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác. 
- Có ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán, phát huy tính tích cực của học sinh 
B. Chuẩn bị :
Giáo viên : Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.
Học sinh : Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.
C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
I. Kiểm tra bài cũ ( 3 ph)
- Giới thiệu chương II.
II. Dạy học bài mới(30phút)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu cả lớp làm ?1
- 2 học sinh lên bảng làm và rút ra nhận xét
- Giáo viên lấy 1 số kết quả của các em học sinh khác.
- Nếu có học sinh có nhận xét khác, giáo viên để lại sau ?2
- Giáo viên sử dụng tấm bìa lớn hình tam giác lần lượt tiến hành như SGK 
? Hãy nêu dự đoán về tổng 3 góc của một tam giác 
- Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL của định lí 
? Bằng lập luận em nào có thể chứng minh được định lí trên.
- Cho học sinh suy nghĩ trả lời (nếu không có học sinh nào trả lời được thì giáo viên hướng dẫn)
- Giáo viên hướng dẫn kẻ xy // BC
? Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình
? Tổng bằng 3 góc nào trên hình vẽ.
- Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày. 
1. Tổng ba góc của một tam giác : 
?1
Nhận xét: 
?2
- Cả lớp cùng sử dụng tấm bìa đã chuẩn bị cắt ghép như SGK và giáo viên hướng dẫn.
Định lí: Tổng ba góc của 1 tam giác bằng 1800 .
 Chứng minh:
- Qua A kẻ xy // BC 
Ta có (2 góc so le trong) (1)
 (2 góc so le trong ) (2)
Từ (1) và (2) ta có: 
 (đpcm)
III. Củng cố (10 phút)
- Giáo viên treo bảng phụ bài tập 1 (SGK-Trang 107), yêu cầu học sinh tính số đo các góc trong từng hình. (bỏ lại hình 50)
- Bài tập 4 (SGK-Trang 108).
	IV. Hướng dẫn học ở nhà(2phút)
- Nẵm vững tính chất tổng 3 góc trong một tam giác 
- Làm bài tập 1, 3 (SGK-Trang 108). 
B
A
C
I
K
- Bài tập 1; 2; 9 (SBT-Trang 98).
- Đọc trước mục 2, 3 (SGK-Trang 107).
Bài tập 3 : 
Tuần 09 - Tiết 18
 Ngày dạy: 10/11/07
Đ1: tổng ba góc của một tam giác (tiếp)
A. Mục tiêu : HS
- Nắm được định nghĩa và tính chất về góc của tam giác vuông, định nghĩa và tính chất về góc ngoài của tam giác 
- Biết vận dụng định nghĩa, định lí trong bài để tính số đo góc của tam giác, giải một số bài tập.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, khả năng suy luận của học sinh.
B. Chuẩn bị :
	Giáo viên : Thước thẳng, êke, bảng phụ.
	Học sinh : Thước thẳng, êke, phiếu học nhóm.
C. Các hoạt động dạy học trên lớp :
I. Kiểm tra bài cũ ( 7 ph)
1/ Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh tính số đo x, y, z trong hình vẽ sau:
2/ Phát biểu định lí tổng 3 góc của một tam giác, vẽ hình, ghi GT, KL và chứng minh định lí.
II. Dạy học bài mới(30phút)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Qua việc kiểm tra bài cũ giáo viên giới thiệu tam giác vuông.
- Yêu cầu học sinh đọc định nghĩa trong SGK 
? Vẽ tam giác vuông.
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ hình, cả lớp vẽ vào vở
- Giáo viên nêu ra các cạnh góc vuông, cạnh huyền của tam giác vuông.
- Yêu cầu học sinh làm ?3
? Hãy tính .
- Cho học sinh thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng làm, cả lớp nhận xét.
? Hai góc có tổng số đo bằng là 2 góc như thế nào .
? Rút ra nhận xét.
- Giáo viên vẽ và thông báo đó là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác. 
- Yêu cầu học sinh chú ý làm theo.
? có vị trí như thế nào đối với của 
? Góc ngoài của tam giác là góc như thế nào.
? Vẽ góc ngoài tại đỉnh B, đỉnh A của tam giác ABC.
- Giáo viên treo bảng phụ nội dung ?4 và phát phiếu học tập .
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên phát biểu.
? Rút ra nhận xét.
? Hãy so sánh với và 
 ? Rút ra kết luận.
2. áp dụng vào tam giác vuông. Định nghĩa: (SGK) 
 vuông tại A ()
AB ; AC gọi là cạnh góc vuông
BC (cạnh đối diện với góc vuông) gọi là cạnh huyền.
- Theo định lí tổng 3 góc của tam giác ta có:
Định lí: Trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau.
3. Góc ngoài của tam giác.
- là góc ngoài tại đỉnh C của 
Định nghĩa: (SGK) 
?4
- Ta có + = 1800 (2 góc kề bù).
Mặt khác 
 = 
Định lí: (SGK). 
- Góc ngoài của tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó.
III. Củng cố (6ph)
- Học sinh làm bài tập 2 (SGK-Trang 108) 
- Giáo viên treo bảng phụ có nội dung như sau:
a) Chỉ ra các tam giác vuông
b) Tính số đo x, y của các góc.
H
IV. Hướng dẫn học ở nhà(2ph)
- Nẵm vững các định nghĩa , định lí đã học, chứng minh được các định lí đó.
- Làm các bài 6, 7, 8, 9 (SGK-Trang 109).
- Làm bài tập 3, 5, 6 (SBT-Trang 98).
Bài tập 9:

Tài liệu đính kèm:

  • docHinh 17+18.doc