Giáo án Hình học lớp 7 - Trần văn Hồng - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)

Giáo án Hình học lớp 7 - Trần văn Hồng - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)

A/ Mục tiêu:

- Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.

 - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập vẽ hình, tính chứng minh.

B/ Chuẩn bị: - HS đã ôn tập các câu hỏi ôn tập và làm các bài tập ôn tập C2.

C/ Tiến trình Dạy - Học:

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 02/03/2017 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học lớp 7 - Trần văn Hồng - Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Tiết: 	45
ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2)
A/ Mục tiêu:
- Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.
	- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập vẽ hình, tính chứng minh.
B/ Chuẩn bị: - HS đã ôn tập các câu hỏi ôn tập và làm các bài tập ôn tập C2.
C/ Tiến trình Dạy - Học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ôn tập về một số dạng tam giác đặc biệt 
- GV: Trong chương II chúng ta đã được một số dạng tam giác đặc biệt nào? Sau đó đặt câu hỏi về:
 + Định nghĩa.
 + Tính chất về cạnh
 + Tính chất về góc.
 + Một số cách chứng minh đã biết của tam giác cân, đều, vuông, vuông cân.
- GV đưa ra và giới thiệu bảng một số dạng tam giác đặc biệt. 
- HS trả lời theo trình tự câu hỏi của giáo viên.
Hoạt động 2: Luyện tập 
 Bài 70/141 SGK.
GV cho HS đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT, KL
Bài 72/141 SGK:
 A
 H K 
 M B C N 
 O 
 DABC cân tại A; BM = CN
GT BH ^ AM, CK ^ AN
 HB Ç KC = {O}
 a, DAMN cân b, BH = CK,
KL c, AH = AK; d, DOBC là tam giác gì?
 e, Khi BÂC = 600và BM = CN = BC. 
 Tìm số đo các góc DAMN, xác định
 dạng DOBC.
 HS lần lượt lên bảng chứng minh vẽ hình câu e.
 A
 H K 
M B C N 
 O 
e, Khi BÂC = 600 thì DABC đều Þ 
 B1= C1= 600
 Có DABM cân vì BA =BM = BC
 Þ 
 Chứng minh tương tự: Þ N = 300.
 Do đó MÂN = 1800 - (300 + 300) = 1200.
 Xét D vuông BHN có M = 300
 Þ B1 = 600 Þ B3 = 600 (đối đỉnh)
 Tương tự C3 = 600
 Do đó DOBC đều.
HS lên bảng xếp hình.
 4
 2 
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà.
- Ôn tập lí thuyết, xem kỹ các bài tập đã giải.
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

Tài liệu đính kèm:

  • docH46.doc