Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 29: Hàm số

Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 29: Hàm số

A/ Mục tiêu:

· Học sinh biết được khái niệm hàm số.

· Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản ( bằng bảng, bằng công thức )

· Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số.

B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

 giáo viên: bảng phụ, khái niệm về hàm số , thước thẳng.

 học sinh : bảng phụ nhóm

C/ Các hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 29: Hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÀM SỐ
	Tuần : 15 - Tiết : 29	 
	Ngày soạn: 
	Ngày dạy: 
A/ Mục tiêu:
Học sinh biết được khái niệm hàm số.
Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản ( bằng bảng, bằng công thức ) 
Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số.
B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
giáo viên: bảng phụ, khái niệm về hàm số , thước thẳng.
học sinh : bảng phụ nhóm
C/ Các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Ghi bảng
1/ hoạt động 1: một số ví dụ về hàm số:
giáo viên: trong thực tiễn và trong tóan học ta thường gặp cáu đại lượng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của các đại lượng khác.
Giáo viên treo bảng phụ: ví dụ 1/62
Theo bảng này, nhiệt độ trong ngày cao nhất khi nào? t hấp nhất khi nào?
Ví dụ 2: lập công thức tính khối lượng m của thanh kim loại đó?
Công thức này cho ta biết m và v là hai đại lượng quan hệ như thế nào?
Hãy tính các giá trị tương ứng của m khi v=1;2;3;4
Giáo viên treo bảng phụ
V
1
2
3
4
m
Ví dụ 3: công thức này cho ta b iết v
ới quãng đường không đổi, thời 
gian và vận tốc là hai đại lượng quan hệ thế nào?
Hãy lập bảng các giá trị tương ứng của ta khi biết v=5;10;25;50
Nhìn vào bảng ở ví dụ 1 em có nhận xét gì?
Với mỗi thời điểm t, ta xác định được mấy giá trị nhiệt độ T tương ứng.
Lấy ví dụ.
Tương tự ở ví dụ 2 em có nhận xét gì?
Ta nói nhiệt độ T là hàm số của thời điểm t, khối lượng m là một hàm số của thể tích V.
Tương tự ở ví dụ 3, thời gian t là hàm số của đại lượng nào?
Vậy hàm số là gì?èphần 2.
2/ Hoạt động 2: Khái niệm hàm số
Qua các ví dụ trên hãy cho biết đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x khi nào?
Treo bảng phụ viết: để y là hàm số của x cần các điều kiện sau:
x và y đều nhận các giá trị số.
Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x.
Với mỗi giá trị của x không thể tìm được nhiều hơn một giá trị tương ứng của y.
Giáo viên giới thiệu phần chú ý /63
Treo bảng phụ bài 24/63
Giáo viên: đây là trường hợp hàm số được cho bằng bảng
Bài 25/64:
Học sinh làm bài giáo viên nhận xét sữa sai
Bài 26/64:
Học sinh đọc đề , giáo viên treo bảng phụ.
Học sinh đọc ví dụ và trả lời.
M=7,8.V
M và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận với k=7,8
Học sinh đứng tại chổ điền vào bảng: 7,8;15,6;23,4;31,2
Học sinh điền: 10;5;2;1
Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời điểm t.
Với mỗi giá trị của thời điểm t, ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của nhiệt độ T
X
-5
-4
-3
-2
0
Y
Ví dụ: t=0 thì T=200C t=12 thì T= 260C
Khối lượng m của thanh đồng phụ thuộc vào thể tích V của nó. Với mỗi giá trị của V ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của m.
Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x.
Học sinh đọc khái niệm hàm số sgk/63.
Học sinh đọc phần chú y sgk/63
Đối chiếu với 3 điều kiện của hàm số để trả lời 
Học sinh đọc đề
3 học sinh lên bảng, cả lớp làm nháp.
Học sinh nêu cách tính y, lên bảng điền vào ô trống.
1/ Một số ví du về hàm số:
( sgk/62 )
2/ khái niệm hàm số:
a. Khái niệm: sgk/63
b. Chú ý : sgk/63
Bài 25/64: cho y=f(x)=3x2+1 
f(1)=3.12+1=3.1+1=3+1=4
f(3)=3.32+1=3.9+1=27+1=28
bài 26/64: cho hàm số y=5x-1
3. Về nhà:
1/ học bài theo sgk và vở ghi
2/ bài tập: 27;28;29/64
hdẫn: để kiểm tra y có phải là hàm số của x hay không ta kiểm tra 3 điều kiện.
x và y đều nhận các giá trị số.
Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x.
Với mỗi giá trị của x không thể tìm được nhiều hơn một giá trị tương ứng của y.

Tài liệu đính kèm:

  • docds tiet 29.doc