Giáo án môn Hình học 7 - Tiết 61: Luyện tập

Giáo án môn Hình học 7 - Tiết 61: Luyện tập

I- MỤC TIÊU :

-cũng cố tính chất về đường trung trực của một đoạn thẳng

-biết vận dụng các định lý vào giải các bài tập

-Rèn kỹ năng vẽ hình ,ghi Gt,Kl và tìm cách giải bài toán

II- CHUẨN BỊ :

-Bảng phụ ghi nội dung bài tập luyện tập và vẽ hỉnh

- ôn tập kiến thức , com pa

III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 1-On định : Kiểm tra sĩ số học sinh

 2-Các hoạt động chủ yếu :

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 7 - Tiết 61: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: / /
NG: / /
TIẾT 61:	LUYỆN TẬP 
I- MỤC TIÊU :
-cũng cố tính chất về đường trung trực của một đoạn thẳng 
-biết vận dụng các định lý vào giải các bài tập 
-Rèn kỹ năng vẽ hình ,ghi Gt,Kl và tìm cách giải bài toán 
II- CHUẨN BỊ :
-Bảng phụ ghi nội dung bài tập luyện tập và vẽ hỉnh 
- ôn tập kiến thức , com pa 
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
	1-Oån định : Kiểm tra sĩ số học sinh 
	2-Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động của Gv
Hoạt động của HS
 Ghi bảng 
Hoạt động 1:Bài cũ 
Phát biểu định lý 1 và sữa bài tập 47 sgk/ 76
* HS2 phát biểu định lý 2 và sữa bài 46/76
Hoạt động 2: Bài luyện tại lớp 
Yêu cầu hs làm bài 48 
-GV hướng dẫn vẽ điểm đối xứng 
HS vẽ hình 
? có nhận xét gì về đt xy 
GV hướng dẫn hs phát hiện hướng chứng minh bài toán 
Cho hs làm bài tập 49 dựa vào bài 48 để trả lời 
-Cho hs thảo luận nhóm bài 50 
-Gọi đại diện 1 nhóm trả lời 
Hoạt động 3: Dặn dò 
BVN: 57;58;59 SBT/30
Chuẩn bị : Bài t/c ba đường trung trực của tam giác 
-HS 1lên bảng phát biểu định lý 1 và sữa bài 47 
HS2 lên sữa bài 46 và phát biểu ĐL2 
-HS làm bài 48
-vẽ hình vào vở 
đt xy là đường trung trực của đoạn KL
-HS tìm ý và phát hiện vấn đề 
-HS suy nghĩ và trả lời 
-HS thảo luận nhóm 
Sữa bài 47/76: M
Hai điểm M,N nằm 
trên đường trung B C
trực của AB N
nên MA=MB; NA=NB (ĐL1)
=>AMN=BMN (ccc)
Bài luyện tại lớp : N
Bài 48 : M
Vì L là điểm đối 
xứng của M x K I y
 qua xy nên 
 LMxy tại K
và KM=KL L
do đó xy là đường trung trực của LM nên IL=IM do đó :
IM+IN=IL+IN >LN
Khi Itrùng P(P là giao của xyvà LN)thì IM+IN=PM+PN=PL+PN=LN 
Bài 49/77:
Dựa vào bài 48 ta thấy CA+CB bé nhất khi C là giao điểm của bờ sông và đoạn BA’ trong đó A’ là điểm đối xứng của A qua bờ sông (Bờ sông nói trên là bờ song gần với 2 địa điểm A và B
Bài 50 : Địa diểm cần tìm là giao của đường quốc lộ và đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm dân cư 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 61.doc