Giáo án môn học Đại số 7 - Năm học 2010 - 2011 - Tiết 60: Đa thức một biến

Giáo án môn học Đại số 7 - Năm học 2010 - 2011 - Tiết 60: Đa thức một biến

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Biết kí hiệu đa thức một biến và sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm hoặc tăng của biến.

2. Kỹ năng:

+Biết tìm bậc, các hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến.

+Biết kí hiệu giá trị của đa thức tại một giá trị cụ thể của biến.

3. Thái độ:hoạt động nhóm có hiệu quả

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: bảng phụ

2. Học sinh: n/c trước bài

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 08/02/2017 Lượt xem 437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Đại số 7 - Năm học 2010 - 2011 - Tiết 60: Đa thức một biến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 	 	Ngày soạn: //2011
Tiết: 60 	Ngày dạy: //2011 - Lớp: ...
ĐA THỨC MỘT BIẾN
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Biết kí hiệu đa thức một biến và sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm hoặc tăng của biến.
2. Kỹ năng:
+Biết tìm bậc, các hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến.
+Biết kí hiệu giá trị của đa thức tại một giá trị cụ thể của biến.
3. Thái độ:hoạt động nhóm có hiệu quả
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: bảng phụ
2. Học sinh: n/c trước bài
III. Phương pháp: gợi mở vấn đáp, hoạt động nhóm
IV. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài củ: Tính tổng của hai đa thức sau:
a)5x2y – 5xy2 + xy và xy – x2y2 + 5xy2
Hỏi thêm tìm bậc của đa thức tổng
b)x2 + y2 + z2 và x2 – y2 + z2
Hỏi thêm tìm bậc của đa thức tổng 
3. Bài mới:
	a. Đặt vấn đề:đa thức một biến là gì?
	b. Triển khai bài:
Hoạt động của GV - HS
Nội dung bài học
*HĐ1:
-Gv đưa ví dụ và hỏi Hs 
-Hãy cho biết các đa thức trên có mấy biến số và tìm bậc mỗi đa thức đó
-Yêu cầu hãy viết đa thức một biến theo nhóm
-Yêu cầu các nhóm lên viết đa thức của nhóm mình.
-Vậy thế nào là đa thức một biến ?.
-Yêu cầu Hs lấy một số ví dụ về đa thức một biến
-Nêu chú ý SGK.
-Để chỉ rõ B là đa thức của biến x ta viết như thế nào?
-Viết biến số của đa thức trong ngoặc đơn B(x)
-Giá trị của đa thức B(x) tại x = 2 kí hiệu thế nào?
-Giá trị của B(x) tại x = 2 kí hiệu là B(2)
-Yêu cầu Hs làm ?1 và ?2 
- ?1 : Tính A(-1)
A(-1) = 7.(-1)2 – 3.(-1) + 
A(-1) = 7.1 + 3 + = 10.
-Vậy bậc của đa thức một biến là gì ?
-Đưa đề bài 43 SGK tr.43 yêu cầu Hs đọc
*HĐ2:
-Yêu cầu HS tự đọc SGK.và lần lượt trả lời câu hỏi:
+Để sắp xếp các hạng tử của một đa thức, trước hết ta thường phải làm gì?
+Có mấy cách sắp xếp các hạng tử của đa thức? nêu cụ thể.
-Yêu cầu thực hiện ?3/ 43 SGK.
-Yêu cầu đại diện nhóm trả lời trước lớp.
-Yêu cầu thực hiện ?4/ 43 SGK.
-Gọi 2 HS đọc kết quả.
-Hai đa thức R(x) và Q(x) có bậc là bao nhiêu đối với biến x?
-Hai đa thức Q(x) và R(x) đều là đa thức bậc 2 của biến x.
-GV nêu nhận xét và chú ý như SGK.
1.Đa thức một biến:
a)Ví dụ:
 A = 3x2 – 3x + Đa thức biến x
 B = 4y5 + y2 – 2y Đa thức biến y
 C = z – 8z3 + 2z2 Đa thức biến z
*Đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến
b)Chú ý:
-Mỗi số được coi là đa thức một biến.
- Chỉ rõ đa thức A của biến x viết A(x),
- Chỉ rõ đa thức B của biến y viết B(y),
- Chỉ rõ đa thức C của biến z viết C(z),
Giá trị đa thức A tại x= 2 viết A(2)
?2: 
A(y) là đa thức bậc 2
B(x) là đa thức bậc 5
*Bậc của đa thức một biến(khác đa thúc không và đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó
*Bài 43 SGK tr.43
a, Đa thức bậc 5
b, Đa thức bậc 1
c, Thu gọn đa thúc: x3 + 1, Đa thức bậc 3
d, Đa thức bậc 0
2.Sắp xếp một đa thức:
VD: SGK
-Có hai cách sắp xếp:
+ Sắp xếp theo luỹ thừa tăng dần của biến.
+ Sắp xếp theo luỹ thừa giảm dần của biến.
?3: Sắp xếp: B(x) = - 3x +7x3 + 6x5 
 = 6x5 +7x3 - 3x + 
?4: Q(x) = 5x2 – 2x + 1.
 R(x) = -x2 + 2x – 10.
*Nhận xét: 
Đa thức bậc 2 đều có dạng ax2 + bx + c
 trong đó a, b, c là số cho trước và a ¹ 0
Các chữ a, b, c gọi là hằng
4. Củng cố:
BT 39 SGK tr.43: P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5
 =6x5 – 4x3 + 9x2 – 2x + 2
5.Dặn dò: 
-BTVN: số 40, 41, 42/43 SGK. 
-Nắm vững cách sắp xếp, kí hiệu đa thức, tìm bậc và các hệ số.
	V. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docds7.t60.doc