Giáo án Toán Đại số 7 tiết 37: Ôn tập học kì 1

Giáo án Toán Đại số 7 tiết 37: Ôn tập học kì 1

Ôn tập học kì 1

A. Mục đích yêu cầu :

 1. Kiến thức : Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tlt, đại lượng tln, hàm số.

 2. Kỹ năng : Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số.

 3. Thái độ : Tích cực ôn tập.

B. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 29Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Đại số 7 tiết 37: Ôn tập học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17	Ngày soạn :
Tiết 37	Ngày dạy :
Ôn tập học kì 1
A. Mục đích yêu cầu :
	1. Kiến thức : Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tlt, đại lượng tln, hàm số.
	2. Kỹ năng : Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số.
	 3. Thái độ : Tích cực ôn tập.
B. Chuẩn bị :
	GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.
	HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
0p
40p
10p
5p
5p
20p
3p
1p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Ôn tập : 
Cho hs nhắc lại các tập hợp số 
Cho hs nhắc lại cách làm tròn số 
Cho hs nhắc lại về giá trị tuyệt đối 
Cho hs nhắc lại về cách cộng trừ nhân chia sht (ddps)
4. Củng cố :
Nhắc lại các nội dung chính trên
5. Dặn dò :
Ôn tập luỹ thừa
Nhắc lại các tập hợp số 
Nhắc lại cách làm tròn số 
Nhắc lại về giá trị tuyệt đối 
Nhắc lại về cách cộng trừ nhân chia sht (ddps)
1. Số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực :
Sht là số viết được ddps(a,b Z,b0) (stphh và vhth là sht)
Vd : 0;-3;-3/5;2,34;3,56767
Số vô tỉ là số viết được dưới dạng stpvh không tuần hoàn
Vd : ;
Sht và svt được gọi chung là số thực
2. Làm tròn số :
Vd : Làm tròn số 3,462 đến chữ số thập phân thứ 2 là 3,46, đến chữ số thập phân thứ nhất là 3,5
3. Giá trị tuyệt đối :
Vd : , , 
Tính : , 
4. Cộng trừ nhân chia :
1) ==
=
2) ===
3) ====
4) ==
5) ==
=
6) =

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 37.doc