Giáo án tự chọn Vật lý 7: Bài tập vận dụng t/c ảnh tạo bởi gương cầu lồi

Giáo án tự chọn Vật lý 7: Bài tập vận dụng t/c ảnh tạo bởi gương cầu lồi

BÀI TẬP VẬN DỤNG T/C ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LỒI

A.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Nêu được tính chất ảnh của vật được tạo bởi gương cầu lồi. Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước, giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi

B. Chuẩn bị:

 GV: Bảng phụ, thước

 HS: Các tính chất của gương cầu lồi, làm trước ở nhà các bài tập

C.Tiến trình lên lớp:

1) Ổn định lớp:

2) Kiểm tra bài cũ:

 ảnh của một vật tạo bởi GC Lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật qua gương phẳng?

trả lời:

 giống: đều là ảnh ảo, không hứng được trên màng chắn.

 khác: ảnh của vật tạo bởi GCL nhỏ hơn GP, vùng nhìn thấy của GCL rộng hơn VNT cua GP cùng kích thước.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 21/02/2017 Lượt xem 55Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn Vật lý 7: Bài tập vận dụng t/c ảnh tạo bởi gương cầu lồi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 10	Ngaøy soaïn: / /2008
Tieát: 4TC	Ngaøy daïy: / /2008
BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG T/C AÛNH TAÏO BÔÛI GÖÔNG CAÀU LOÀI 
A.Muïc tieâu:
1.Kiến thức:
Nêu được tính chất ảnh của vật được tạo bởi gương cầu lồi. Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước, giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi
B. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, thước
HS: Các tính chất của gương cầu lồi, làm trước ở nhà các bài tập
C.Tiến trình lên lớp:
1) Ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ: 
ảnh của một vật tạo bởi GC Lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật qua gương phẳng?
trả lời:
giống: đều là ảnh ảo, không hứng được trên màng chắn.
khác: ảnh của vật tạo bởi GCL nhỏ hơn GP, vùng nhìn thấy của GCL rộng hơn VNT cua GP cùng kích thước.
3) Bài mới:
HĐ 1: Bài Tập.
Bài 1: (7.1 tr8 SBT)
Yc hs đọc đề bài àtrả lời?
Bài 2: (7.2 tr8 SBT)
Yc hs đọc đề bài àtrả lời?
Bài 7.1 (tr8 SBT)
Chọn câu A (theo t/c ảnh của gương cầu lồi)
Bài 7.1 (tr8 SBT)
Chọn câu C (dựa vào kết luận rút ra qua thí nghiệm xác định vùng nhìn thấy của gương C lồi và ứng dụng của GCL)
Bài 3:
Đưa đề bài với nội dung như sau:
Chọn từ thích hợp để điền vào chổ trống:
ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng giống nhau chổ cả hai đều là 
cùng một vật nếu đặt trước gương .. thì ảnh bằng vật, nếu đặt trước gương . Thì ảnh nhỏ hơn vật.
khoảng cách từ ảnh của một vật qua gương cầu lồi đến gương . Khoảng cách từ vật đến gương.
ảnh ảo của vật qua gương cầu lồi  được trên màn.
à Yêu cầu các các bàn hs thảo luận à lên điền từ thích hợp?
à Sữa chữa lời giải của hs.
ảnh ảo.
phẳng; cầu lồi.
nhỏ hơn.
Không hứng.
Bài 4: Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng; mỗi diện tích nhỏ của GCL diện tích nhỏ có thể xem như gương phẳng. Em hãy vẽ các tia xuất phát từ trước GCL đến gương rồi vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới trên; ảnh của điểm sáng S qua GCL là ảnh gì?
HS: VẼ HÌNH
Ảnh của S qua gương cầu lồi là ảnh ảo (giao điểm của chùm tia phản xạ phân kì)
Bài 5: trò chơi ô chữ:
Chia lớp thành 2 đội lần lượt mỗi đội cữ 1 bạn lên điền từ, đội nào song trước thì thắng cuộc chơi.
ảnh ảo
gương cầu
nhật thực
phản xạ
sao
HĐ 5: Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
về ôn lại các t/c của GP, GCL.
Đọc trước bài GC lõm.
D. Ruùt kinh nghieäm.

Tài liệu đính kèm:

  • docTC10.doc