Giáo án tự chọn Vật lý 7: Bài tập vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

Giáo án tự chọn Vật lý 7: Bài tập vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

BÀI TẬP VẬN DỤNG TÍNH CHẤT ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG.

A.Mục tiêu:

- Biết được đường đi của tia phản xạ ánh sáng trên gương phẳng.

- Biết xác định tia tới, tia phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ.

- Biết ứng dụng đl phản xạ ánh sáng để thay đổi hướng đi của tia sáng theo ý muốn.

B.Chuẩn bị:

+ Gv: Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc.

+ Hs: Thước kẽ, thước đo góc.

C.Tiến trình lên lớp.

1.Ổn định lớp.

2.Kiểm tra bài cũ.(không)

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 21/02/2017 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn Vật lý 7: Bài tập vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 9	Ngày soạn: / /2008
Tiết: 3TC	Ngày dạy: / /2008
BÀI TẬP VẬN DỤNG TÍNH CHẤT ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG.
A.Mục tiêu:
Biết được đường đi của tia phản xạ ánh sáng trên gương phẳng.
Biết xác định tia tới, tia phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ.
Biết ứng dụng đl phản xạ ánh sáng để thay đổi hướng đi của tia sáng theo ý muốn.
B.Chuẩn bị:
Gv: Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc.
Hs: Thước kẽ, thước đo góc.
C.Tiến trình lên lớp.
1.Ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.(không)
3.Bài mới.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ 1: Bài Tập
Bài 1 
Tìm những từ thích hợp điền vào chổ trống:
ảnh của một vật qua gương phẳng là . Khơng hứng được trên màn.
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng  độ lớn của vật.
Ta nhìn thấy ảnh ảo của vật vì các tia phản xạ lọt vào mắt cĩ . Đi qua ảnh S’.
Khoảng cách từ vật đến gương phẳng  khoảng cách từ ảnh đến gương.
à Cho hs thảo luận rồi trả lời.
Bài 2 Cho vật sáng A’B’ đặt trước gương.
Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua gương?
Biêt đầu A của vật cách gương 0,5m. đầu B cách gương 0,8m. tìm khoảng cách AA’; BB’ ?
Dựa vào đâu cĩ thể vẽ ảnh A’B’ của gương phẳng?
à Yêu cầu hs lên bảng thực hiện vẽ ảnh? Nêu cách vẽ.
Vận dụng t/c ảnh của gương phẳng là: Khoảng cách từ vật đến gương = k/c từ ảnh đến gương. Hãy tính câu b.
Hs trả lời:
ảnh ảo
bằng
đường kéo dài
bằng.
Bài 2
a/
Dựa vào t/c ảnh của gương phẳng:
Khoảng cách từ vật đến gương = k/c từ ảnh đến gương.
Độ lớn của ảnh = độ lớn của vật.
Cách vẽ: từ A, B lần lượt kẽ đường vuơng gĩc với gương tại H và H’.
Đo AH=HA’
BH =HB’
Nối A’B’ thì A’B’ là ảnh của AB qua gương phẳng.
b/
AA’ = AH+HA’ = 0,5+0,5 =1m
BB’ = BH’+ H’B’ =0,8 + 0,8 = 1,6m
Bài 3. Từ vật S, cho ta hai tia SI và SJ đến gương phẳng. hãy vẽ chính xác các tia phản xạ của chúng bằng eke và thước.
Theo định luật phản xạ ánh sáng tia phản xạ cĩ đường kéo dài như thế nào? Nêu cách vẽ?
Cĩ đường kéo dài qua ảnh S’ của S.
Vẽ ảnh S’ của S. 
Nối S’I,S’J rồi kéo dài chúng ta được các tia phản xạ.
	HĐ 2: Hướng Dẫn – Dặn Dò.
Bài tập về nhà: trước gương phẳng G lấy 2 điểm bất kì A,B. giã sữ A là điểm sáng, hãy nêu cách vẽ tia sáng xuất phát từ A, phản xạ tại I trên gương G rồi đi qua B.
Về ơn lại các kiến thức đã học. xem trươc bài GCLồi.
D. Rút kinh nghiệm.

Tài liệu đính kèm:

  • docTC92.doc