Giáo án Vật lí khối 7 tiết 2: Sự truyền ánh sáng

Giáo án Vật lí khối 7 tiết 2: Sự truyền ánh sáng

 TIẾT 2 : SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

A. PHẦN CHUẨN BỊ

 I. MỤC TIÊU

 - Kiến thức:

 + HS biết làm thí nghiệm để xác định đường truyền của ánh sang

 + Phát biêt được định luật truyền thẳng của ánh sang

 + Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sang vào xác định đường thẳng trong thựctế

 - Kỹ năng:

 + Bước đàu biết tìm ra định luật truyền thẳng của ánh sang bằng thực nghiệm

 + Biết dung thí nghịêm để kiẻm chứng lại một hiện tượng về ánh sáng

- Thái độ:

 + Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống

 

doc 4 trang Người đăng vultt Ngày đăng 21/02/2017 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí khối 7 tiết 2: Sự truyền ánh sáng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ANgày soạn: Ngày giảng:
 TIẾT 2 : SỰ TRUỀN ÁNH SÁNG 
A. PHẦN CHUẨN BỊ
 I. MỤC TIÊU
 - Kiến thức:
 + HS biết làm thí nghiệm để xác định đường truyền của ánh sang 
 + Phát biêt được định luật truyền thẳng của ánh sang 
 + Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sang vào xác định đường thẳng trong thựctế
 - Kỹ năng:
 + Bước đàu biết tìm ra định luật truyền thẳng của ánh sang bằng thực nghiệm
 + Biết dung thí nghịêm để kiẻm chứng lại một hiện tượng về ánh sáng
- Thái độ: 
 + Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống 
II. CHUẨN BỊ
 - GV : SGK,giáo án
 - HS : Mỗi nhóm :
 + Một ống nhựa cong ,một ống nhựa thẳng dài khoảng 20 cm
 + Một nguồn sang dung pin
 + Ba màn chắn có lỗ đục như nhau
 + Ba đinh ghim 
 + Một tờ giấy trắng 
B. PHẦN THỂ HIỆN TRÊN LỚP
 I. KIỂM TRA BÀI CŨ (8 p)
 ?1.- Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ?
 - Khi nào ta nhìn thấy vật ?
 - Giải thích hiện tượng khi nhìn thấy vệt sáng trong khói hương (hoặc đám bụi ban đêm) ?
 ĐA1 : - Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta 
 - Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta
 - Khói (bụi) gồm nhiều hạt nhỏ li ti ,các hạt khói (bụi) được đèn chiếu sáng trở thành vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy được 
 ?2. Chữa bài tập 1.1 và 1.2 (SBT) ?
 ĐA : BT 1.1 :C- Vì có ánh sáng truyền vào mắt ta
 BT 1.2 :B- Vỏ chai sáng trói dưới trời nắng không phải là nguồn sáng
II. BÀI MỚI
 * Đặt vấn đề: (2 p)
 HS : Đọc phần mở bài SGK
 ? :Em có suy nghĩ gì về thắc mắc của Hải ?
 HS : 
 GV :Ghi lại các ý kiến của HS
 * Nội dung:
GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
?
HS
?
HS
GV
HS
?
HS
HS
?
HS
GV
HS
HS
?
HS
?
HS
HS
GV
?
HS
GV
?
HS
?
HS
?
HS
GV
?
HS
Dự đoán ánh sáng đi theo đường cong hay đường gấp khúc ?
+Ánh sáng đi theo đường cong
+Ánh sang đi theo đường gấp khúc
+Ánh sang đi theo đường thẳng
Nêu phương án để kiểm tra ?
+PA1 :Dùng màn chắn dùi 1 lỗ nhỏ di chuyển từ nguồn sang đến mắt ta. Đánh dấu vị trí của màn chắn mà ở đó nhìn thấy day tóc bóng đèn sang
+PA2 : Dùng các ống thẳng hay cong để quan sát dây tóc bong đèn 
Cùng HS thảo luận phương án dễ thực hiên nhất,nhìn thấy kết quả rõ nhất
Làm thí nghiệm theo nhóm và trả lời câu C1 ?
Không có ống thẳng thì ánh sáng có truyền đi heo đường thẳng không ? Có phương án nào kiểm tra được không ?
Dùng 3 tấm bìa giống nhau đục lỗ nhỉ để kiểm tra
Làm thí nghiệm theo nhóm để trả lời C2
Vậy ánh sáng chỉ truyền theo đường nào
Hoàn thành kết luận
Không khí là môi trường trong suốt và đồng tính.Nghiên cứu đường truyền ánh sang trong các môi trường trong suốt dồng tính khác như :nước,thuỷ tinh,dầu hoả..cũng thu được một kết quả.Có thể xem kết luận trên là định luật truyền thẳng của ánh sang
Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sang
Đọc cách biểu diễn đường truyền của ánh sang 
Qui ước tia sánh như thế nào ?
Là một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng 
Vẽ đường truyền ánh sang từ điểm S đến điểm M ?
Vẽ theo quy ước 
Quan sát thí nghiệm trên hình 2.3
Làm thí nghiệm nhận biết đường truyền của ánh sang :Vệt sang hẹp, thẳng trên màn chắn cho hình ảnh về đường truyền của ánh sang
Trong thực tế ta chỉ nhìn thấy chùm sang gồm nhiều tia sang 
Quy ước vẽ chum sang như thế nào ?
Vẽ chum sang thì chỉ cần vẽ 2 tia sang ngoài cùng 
Thay tấm chắn 1 khe bằng tấm chắn 2 khe song song 
Vặn pha đèn tạo thành 2 tia song song, 2 tia hội tụ, 2 tia phân kỳ 
Trả lời câu C3 ?
a, . Không giao nhau 
b, ..Giao nhau ..
c, ..Loe rộng ra .
Giaỉ đáp câu C4 ?
Ánh sang từ đèn đã truyền đến mắt ta theo đường thẳng (qua 2 thí nghiệm 2.1 ; 2.2 )
Bằng kinh nghiệm hằng ngày hãy điều chỉnh cho 3 kim thẳng hàng ?
Làm thí nghiệm à giải thích 
Liên hệ thực tế :
Khi ngắm phân đội em xếp thẳng hàng, em phải làm như thế nào ? Giải thích ?
Nêu cách ngắm như câu C5
I. ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG ((15P)
 * Thí nghiệm :
C1 –Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn qua ống thẳng tới mắt 
_Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền theo đường cong 
 * Thí nghiệm 2 :
C2 .Ba lỗ A,B,C trên 3 tấm bìa và bong đèn nằm trên 1 đường thẳng
 * Kết luận : Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng
* Định luật truyền thẳng của ánh sáng : Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
II. TIA SÁNG VÀ CHÙM SÁNG (10p)
 * Biểu diễn đường truyền của ánh sáng 
 * Ba loại chùm sáng 
+2 tia sáng song song :
+2 tia sáng hội tụ :
+2 tia sáng phân kỳ :
C3.
III. VẬN DỤNG (10P)
C4. 
C5.
III. HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ (2p)
Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng 
Biết cách biểu diễn tia sáng như thế nào ?
Làm bài tập 2.1.....2.4 (SBT-T4 )

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 2.doc