Giáo án Vật lý 7 Tiết 32 bài 28: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đoạn mạch song song

Giáo án Vật lý 7 Tiết 32 bài 28: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đoạn mạch song song

Bài 28.

TH:ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

ĐOẠN MẠCH SONG SONG.

I/ Mục tiêu:

1.Kiến thức Nêu và xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện,hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

2.Kỹ năng: Maéc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

3.Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế cuộc sống.

II/ Chuẩn bị:

Mỗi nhóm: nguồn điện, 2 bóng đèn như nhau, 1 vôn kế, 1 Ampe kế, 1 công tắc và dây nối.

Mỗi Hs: chuẩn bị mẫu báo cáo TH.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 20/02/2017 Lượt xem 205Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 Tiết 32 bài 28: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đoạn mạch song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án : Vật Lí 7	GV : Lương Văn Cẩn
Tuần: 33	NS : 9 /4/2011
Tiết : 32	ND : 13/4/2011
Bài 28.
TH:ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ
ĐOẠN MẠCH SONG SONG.
I/ Mục tiêu:
1.Kiến thức Nêu và xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dịng điện,hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.
2.Kỹ năng:	Mắc được mạch điện gồm hai bĩng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng..
3.Thái độ:	Yêu thích môn học, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế cuộc sống.
II/ Chuẩn bị:
Mỗi nhóm:	nguồn điện, 2 bóng đèn như nhau, 1 vôn kế, 1 Ampe kế, 1 công tắc và dây nối.
Mỗi Hs:	chuẩn bị mẫu báo cáo TH.
III/ Tổ chức hoạt động dạy và học
1. Kiểm tra bài cũ Gv kiểm tra sự chuẩn bị báo cáo TH ở nhà của Hs.
2.Tạo tình huống :Bài trước ta đã làm TH đo I và U của đoạn mạch nối tiếp. Hôm nay ta tiếp tục làm TH đo I và U của đoạn mạch song song.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH.
TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
HĐ1:Tìm hiểu và mắc mạch điện 2 bóng đèn song song 
Hs quan sát mạch điện.
Hs chỉ ra theo yêu cầu của Gv.
Hs làm việc theo nhóm.
Hs quan sát.
Hs suy nghĩ và trả lời.
Yêu cầu Hs quan sát H28.1a và mạch điện Gv mắc cụ thể.
Đâu là hai điểm nối chung của 2 bóng đèn?
Gv thông báo:mạch chính và mạch rẽ cho Hs.
Yêu cầu Hs các nhóm mắc mạch điện như H28.1a.
Gv kiểm tra và cho đóng mạch điện, quan sát độ sáng của 2 đèn.
Khi tháo 1 bóng ra thì bóng còn lại có sáng không? Đây là đặc điểm khác với mạch nối tiếp.
Mạch điện trong gia đình được mắc như thế nào?
Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song có gì khác so với mạch nối tiếp.
HĐ2: Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song 
Hs làm việc theo yêu cầu của Gv.
Hs thảo luận theo nhóm để hoàn thành mục c.
Yêu cầu Hs các nhóm mắc V vào mạch theo yêu cầu ở phần 2, đọc và ghi kết quả đo được vào báo cáo.
Từ kết quả TN hãy hoàn thành nhận xét ở mục c.
Gv sửa sai cho Hs và ghi vào báo cáo.
HĐ3: Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song 
Hs trả lời.
Hs các nhóm làm theo yêu cầu của Gv, ghi kết quả vào bảng 2.
Hs hoàn thành nhận xét.
Muốn đo cường độ dòng điện qua đèn 1 ta phải mắc A như thế nào với đèn 1.
Gv chốt lại cho đúng.
Gv yêu cầu Hs các nhóm mắc A để đo cường độ dòng điện qua mạch rẽ 1 và 2 và mạch chính.
Ghi kết quả đo được vào bảng 2.
Từ kết quả thí nghiệm hãy hoàn thành nhận xét.
HĐ4:Củng cố, hướng dẫn về nhà 
Hs trả lời.
Hs làm việc ở nhà.
Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì hiệu điện thế và cường độ dòng điện có đặc điểm gì?
Về nhà làm BT trong SBT, xem trước bài 29.
GHI BẢNG
I.Chuẩn bị ( SGK)/79
II. Nội dung thực hành
1.Mắc song song hai bĩng đèn
C1,C2
2.Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song
C3,C4
3.Đo cường độ dịng điện đối với đoạn mạch mắc song song
C5
III. Mẫu báo cáo thực hành
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 33 tiet 32vl7.doc