Giáo án Vật lý 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Giáo án Vật lý 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài 4

ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP.

I/ Mục tiêu:

1.Kiến thức: Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp Rtđ = R1 + R2 .và hệ thức = từ các kiến thức đã học.

Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại hệ thức suy ra từ lý thuyết.

2.Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích một số bi tập

 Giải BT về đoạn mạch nối tiếp.

3.Thái độ: Cĩ ý thức lm việc, yu thích mơn học

II/ Chuẩn bị:

Mỗi nhóm: 3 điện trở mẫu 3; 10; 16.

 1 Ampe kế và1 Vôn kế. 1 nguồn điện, Dây nối, khoá K.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 16/02/2017 Lượt xem 673Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2	 NS: 17/8/2010
Tiết : 4	 ND: 18/8/2010
Bài 4
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP.
I/ Mục tiêu:
1.Kiến thức: Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp Rtđ = R1 + R2 .và hệ thức = từ các kiến thức đã học.
Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại hệ thức suy ra từ lý thuyết.
2.Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích một số bài tập
	 Giải BT về đoạn mạch nối tiếp.
3.Thái độ: Cĩ ý thức làm việc, yêu thích mơn học
II/ Chuẩn bị:
Mỗi nhóm: 3 điện trở mẫu 3; 10; 16.
	1 Ampe kế và1 Vôn kế. 1 nguồn điện, Dây nối, khoá K.
III/ Tổ chức hoạt động dạy và học:
1.Kiểm tra sĩ số: ( 1phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Trả bài TH và nhận xét.( 3phút)
3.ĐVĐ:Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, thì cường độ dòng điện qua mỗi đèn có quan hệ như thế nào với cường độ dòng điện qua mạch chính và hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn có quan hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn.
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
 HĐ1.Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp 
Hs trả lời câu C1: 
C1: (R1, R2, A nối tiếp với nhau.)
C2: I1 = : I2 =.
 I1 = I2 = I.
 = 	
 = 
-Yêu cầu Hs trả lời câu C1. Hai điện trở có mấy điểm chung?
-Yêu cầu Hs dựa vào hệ thức ĐL Ôm và kiến thức vừa ôn để làm câu C2.
 HĐ2:Xây dựng CT tính điện trở tương đương của mạch gồm 2 điện trở nối tiếp 
Hs trả lời.
Hs làm theo HD của GV.
C3: Ta có: U =U1 + U2. 
I1 = I2 = I. U = I.Rt đ
 U1 = I.R1 ; U2 = I.R2.
 I.Rt đ = I.R1+ I.R2 	
 Rt đ = R1+ R2 
-Thế nào là điện trở tương đương của đoạn mạch.
-HD Hs xây dựng CT (4 )
HĐ3:Tiến hành TN kiểm tra 
Hs tiến hành TN kiểm tra.
Các nhóm thảo luận và rút ra KL.
Hs nhắc lại.
-GV HD, giúp đỡ các nhóm.
-Yêu cầu các nhóm thảo luận để rút ra KL.
-Yêu cầu 2 Hs nhắc lại.
HĐ4:Củng cố, hướng dẫn về nhà 
Hs làm câu C4 ; C5 theo HD của GV.
Hs nhắc lại.
Hs làm việc ở nhà.
-Cho Hs làm câu C4; C5. ( GV HD Hs)
-Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp thì I, U, R có T/c gì?
-Về học thuộc phần củng cố, làm BT trong SBT, xem trước bài 5.
GHI BẢNG
I/ Cường Độ Dòng Điện và hiệu điện thế trong mạch nt.
1.Nhớ lại kiến thức lớp 7
Trong đoạn mạch nối tiếp thì cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm.
I = I1 = I2.
U = U1 + U2.
2.Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp
C1
C2
Hđt giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với mỗi điện trở đó. = .
II/ Điện trở tương đương.
1. Điện trở tương đương.
2.CT tính R tương đương
C3
Rt đ = R1+ R2 .
3.Thí nghiệm kiểm tra
4.KL:Điện trở tương đương của đoạn mạh bằng tổng hai điện trở thành phần: Rt đ = R1+ R2.
III/ Vận dụng
C4,C5
IV. Ghi nhớ: ( SGK)/13
IV/ Phần rút kinh nghiệm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan2 tiet 3vl9.doc