Kiểm tra 15 phút Vật lí 7 - Kì 2 Tuần 35

Kiểm tra 15 phút Vật lí 7 - Kì 2 Tuần 35

Bài 1. Tìm từ điền vào. trong các ô vuông trong sơ đồ 1.

Bài 2. Trong sơ đồ 1 trên ampe kế A chỉ 0,54A. Hỏi ampe kế A1 , A2 có số chỉ là bao nhiêu? Biết cường độ dòng điện đi qua đèn 1 lớn gấp 2 lần dòng điện đi qua đèn 2

 

doc 1 trang Người đăng vultt Ngày đăng 23/02/2017 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút Vật lí 7 - Kì 2 Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15 phút 
Vậtt lí 7
Họ và tên: ...............................................Lớp: 7A..................Điểm:.........................................
Bài 1. Tìm từ điền vào.... trong các ô vuông trong sơ đồ 1.
Bài 2. Trong sơ đồ 1 trên ampe kế A chỉ 0,54A. Hỏi ampe kế A1 , A2 có số chỉ là bao nhiêu? Biết cường độ dòng điện đi qua đèn 1 lớn gấp 2 lần dòng điện đi qua đèn 2
-
Đ1
Đ2
K
+
Sơ đồ 1
Mạch...........
Mạch ........
Mạch ..........
Bài 3. Có 2 đèn giống hệt nhau có ghi là 3V. Hỏi chọn nguồn điện nào sau đây cho phù hợp và khi đó phải mắc hai đèn như thế nào? Vẽ mạch điện đó 
A. 3 V; B. 4,5V; C. 8V; D. 12V
Kiểm tra 15 phút 
Vậtt lí 7
Họ và tên: ...............................................Lớp: 7A..................Điểm:.........................................
Bài 1. Tìm từ điền vào.... trong các ô vuông trong sơ đồ 1.
Bài 2. Trong sơ đồ 1 trên ampe kế A chỉ 0,54A. Hỏi ampe kế A1 , A2 có số chỉ là bao nhiêu? Biết cường độ dòng điện đi qua đèn 1 lớn gấp 2 lần dòng điện đi qua đèn 2
-
Đ1
Đ2
K
+
Sơ đồ 1
Mạch...........
Mạch ........
Mạch ..........
Bài 3. Có 2 đèn giống hệt nhau có ghi là 3V. Hỏi chọn nguồn điện nào sau đây cho phù hợp và khi đó phải mắc hai đèn như thế nào? Vẽ mạch điện đó 
A. 3 V; B. 4,5V; C. 8V; D. 12V
Kiểm tra 15 phút 
Vậtt lí 7
Họ và tên: ...............................................Lớp: 7A..................Điểm:.........................................
Bài 1. Tìm từ điền vào.... trong các ô vuông trong sơ đồ 1.
Bài 2. Trong sơ đồ 1 trên ampe kế A chỉ 0,54A. Hỏi ampe kế A1 , A2 có số chỉ là bao nhiêu? Biết cường độ dòng điện đi qua đèn 1 lớn gấp 2 lần dòng điện đi qua đèn 2
-
Đ1
Đ2
K
+
Sơ đồ 1
Mạch...........
Mạch ........
Mạch ..........
Bài 3. Có 2 đèn giống hệt nhau có ghi là 3V. Hỏi chọn nguồn điện nào sau đây cho phù hợp và khi đó phải mắc hai đèn như thế nào? Vẽ mạch điện đó 
A. 3 V; B. 4,5V; C. 8V; D. 12V

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra 15 phut vat li 7 ki 2. tuan 35.doc