Kiểm tra 45 phút Vật lí lớp 7 Kì 2

Kiểm tra 45 phút Vật lí lớp 7 Kì 2

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ trống cho đúng :

a. Các vật nhiễm điện .(1). thì đẩy nhau,.(2). thì hút nhau

b. Trong mạch điện mắc.(3). dòng điện có cường độ như nhau tại mọi điểm

c. Chiều dòng điện là chiều từ .(4).

d. Hiệu điện thế được đo bằng.(5).có đơn vị là.(6).

e. Hiệu điện thế từ.(7).vôn trở lên là nguy hiểm đối với cơ thể người.

Câu 2 : Hai quả cầu nhựa, cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại. Nếu đặt chúng cùng nhau thì :

A. Đẩy nhau . B. Hút nhau .

C. Không hút,không đẩy D. Lúc đầu hút nhau sau đó đẩy nhau

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 23/02/2017 Lượt xem 157Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút Vật lí lớp 7 Kì 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút
 Vật lí lớp 7
Họ và tên:.........................................Lớp: 7A...............Điểm:.................................................
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ trống cho đúng :
a. Các vật nhiễm điện ...(1).... thì đẩy nhau,.....(2).... thì hút nhau
b. Trong mạch điện mắc......(3)... dòng điện có cường độ như nhau tại mọi điểm
c. Chiều dòng điện là chiều từ ......(4)...............
d. Hiệu điện thế được đo bằng......(5)....có đơn vị là....(6)..
e. Hiệu điện thế từ..(7)...vôn trở lên là nguy hiểm đối với cơ thể người.
Câu 2 : Hai quả cầu nhựa, cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại. Nếu đặt chúng cùng nhau thì :
A. Đẩy nhau .
B. Hút nhau .
C. Không hút,không đẩy
D. Lúc đầu hút nhau sau đó đẩy nhau
Câu 3. mắc nối hai bóng đèn 3V giống nhau và nguồn điện có hiệu điện thế bao nhiêu là phù hợp nhất?
A. 6V
B. 9V
C. 3V
D. 12V
Câu 4 : Hãy kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải cho phù hợp về nội dung .
1). Tác dụng hoá học
a). Bóng đèn bút thử điện sáng
2). Tác dụng nhiệt 
b). Mạ điện
3). Tác dụng sinh lý
c). Chuông điện kêu
4). Tác dụng từ
d). bàn là điện
5). Tác dụng phát sáng
e). Cơ co giật
B. Phần tự luận (6điểm)
Câu 5. Kể 5 dụng cụ ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện
Câu 6. Kể tên 5 thiết bị điện ứng dụng tác dụng quang của dòng điện
Câu 7. Trong mạch điện có sơ đồ 1 biết số chỉ của ampe kế là 0,45A, của ampe kế A1 là 0,25A. Số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu? Vì sao?
Câu 8. Trong sơ đồ 2. Vôn kế V chỉ 6V vôn kế V1 chỉ 2,5V. Hỏi vôn kế V2 chỉ mấy vôn? Vì sao?
+
-
Sơ đồ 2
...
Sơ đồ 1
Đáp án và biểu diểm chấm trả
I. Trắc nghiệm (4điểm)
Câu 1: (7*0,25điểm=1,75điểm)
a (1). cùng loại; (2). khác loại
b. (3). nối tiếp
c).(4). cực dương qua dây dẫn và thiết bị điện sang cực âm của nguồn điện
d. (5).vôn kế; (6).vôn kí hiệu (V).
e. (7).40
Câu 2 (0,5điểm): A. Đẩy nhau .
Câu 3 (0,5 điểm). A. 6V. 
Câu 4 (1,25điểm): Hãy kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải cho phù hợp về nội dung . 1).- b; 2).- d; 3).-e ; 4).-c ; 5).-d
B. Phần tự luận (6điểm)
Câu 5.( 5*0.25 điểm=1,25điểm) 
Câu 6. ( 5*0.25 điểm=1,25điểm 
Câu 7.(1,75điểm) Trong mạch điện có sơ đồ 1 biết số chỉ của ampe kế là 0,45A, của ampe kế A1 là 0,25A. Số chỉ của ampe kế A2 là 0.45-0.25=0,2A (0,5điểm)
Vì: Ampe kế A chỉ cường độ dòng điện mạch chính: I=0,45A(0,25điểm)
 Ampe kế 1 chỉ cường độ dòng điện mạch rẽ 1: I1=0,25A(0,25điểm)
 Ampe kế 2 chie cường độ dòng điện mạch rẽ 2: I2=?(0,25điểm)
 do mạch điên có hai mạch rẽ 1 và hai nên I=I1+I2 (0,25điểm)
ị I2=I-I1=0,45-0,25=0,2(A) (0,25điểm)
Câu 8. (1,75điểm) Trong sơ đồ 2. Vôn kế V chỉ 6V vôn kế V1 chỉ 2,5V. Hỏi vôn kế V2 chỉ 3,5 vôn (0,5điểm)
Vì:
Vôn kế V chỉ hiệu điện điện thế hai đầu đèn 1 và 2: U=6V(0,25điểm)
Vôn kế V1 chỉ hiệu điện thể hai đầu đền 1 là : U1=2,5V(0,25điểm)
Vôn kế V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu đền 2 là : U2=?(0,25điểm)
Do đèn 1 và hai mắc nối tiếp nên: U=U1+U2 (0,25điểm)
U2=U-U1 ị U2=6-2,5=3,5(V) (0,25điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra 45 phut vat li 7 hoc ki 2 .d1.doc