Kiểm tra học kì I môn Vật lí 7

Kiểm tra học kì I môn Vật lí 7

A TRẮC NGHIỆM (6Đ)

I Chọn phương án đúng ,bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu (4đ)

Câu1 Mặt trời , mặt trăng, ngọn nến đang cháy, chiếc xe đạp được gọi chung là

A Vật sáng B Vật tối C Nguồn sáng D Nguồn tối

Câu2 Ánh sáng truyền từ mặt trời đến trái đất không đi theo đường thẳng ,vì môi trường từ mặt trời đến trái đất là :

A Không khí B Trong suốt C Đồng tính D Trong suốt , không đồng tính

Câu3 Người đứng trên trái đất quan sát thấy hiện tượng nhật thực xảy ra, khi đó

A Mặt trăng chen giữa mặt trời và trái đất B Mặt trời chen giữa trái đất và mặt trăng

C Trái đất chen giữa mặt trời và mặt trăng D Vào thời điểm ban đêm

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 18/02/2017 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I môn Vật lí 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Hoa
Giáo viên : Nguyễn thanh Xuân
MA TRẬN ĐỀ MÔN VẬT LÍ 7 ( Năm học 2010- 2011)
Nội Dung Kiểm Tra
Khách Quan
Tự Luận
T/đ
Biết
Hiểu
VD
Biết
Hiểu
VD
1 Nguồn sáng- vật sáng
C1
C10
1,5đ
2 Sự truyền thẳng ánh sáng
C3
C2
1đ
3 Sự phản xạ ánh sáng
C4
C11
1,5đ
4 Tính chất ảnh tạo bỡi các gương
C5 
C12
2,5đ
5 Nguồn âm
C9a
C6
1đ
6 Độ to của âm
C7
C9b
1đ
7 Độ cao của âm
C9c
0,5đ
8 Môi trường truyền âm
C8 ,C9d
1đ
4đ
2đ
1đ
3đ
Đáp Án 
A TRẮC NGHIỆM (6Đ)
I Chọn phương án đúng ,bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu (4đ)
Mỗi phương án đúng đạt 0,5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
P Án
A
D
A
B
A
C
B
B
II/ Thực hiện điền khuyết (2đ) bỡi các từ ,cụm từ gợi ý ( truyền được/ không khí/ biên độ/ tần số)
Điền đúng mỗi câu đạt 0,5đ
Câu9 a/ (1)không khí..
 b/ (2)biên độ 
 c/ (3)tần số .
 d/ (4) truyền được
B TỰ LUẬN (4Đ)
Câu10 (1đ)
+ Kể tên 2nguồn sáng tự nhiên 	0,5đ
+ Kể tên 2nguồn sáng nhân tạo	0,5đ
(hình1)
Câu11 (1đ) Cho tia tới hợp với mặt gương 1góc 65 0 (hình 1)
a/ Góc tới bằng 250	0,5đ
b/ Vẽ tia phản xạ tương ứng (có cơ sở)	0,5đ
+ vẽ tia phản xạ có góc phản xạ bằng 250
+ hoặc vẽ tia phản xạ kéo dài đi qua điểm ảnh 	 
Câu12 (2đ) Dựng ảnh của vật hình tam giác ABC ( hình2)
Nếu + Dựng đúng 1điểm ảnh 	0,5đ
 + Dựng đúng 2điểm ảnh	1đ
A
B
C
(hình 2)
 + Dựng đúng 3 điểm ảnh	2đ
Trường THCS Nguyễn Hoa 	KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm Học 2010- 2011)
Họ và Tên : ..	MÔN VẬT LÍ 7 - Thời gian 45phút
Lớp : 7.
A TRẮC NGHIỆM (6Đ)
I Chọn phương án đúng ,bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu (4đ)
Câu1 Mặt trời , mặt trăng, ngọn nến đang cháy, chiếc xe đạpđược gọi chung là 
A Vật sáng	B Vật tối 	C Nguồn sáng	D Nguồn tối
Câu2 Ánh sáng truyền từ mặt trời đến trái đất không đi theo đường thẳng ,vì môi trường từ mặt trời đến trái đất là :
A Không khí	B Trong suốt	C Đồng tính	D Trong suốt , không đồng tính
Câu3 Người đứng trên trái đất quan sát thấy hiện tượng nhật thực xảy ra, khi đó
A Mặt trăng chen giữa mặt trời và trái đất 	B Mặt trời chen giữa trái đất và mặt trăng	
C Trái đất chen giữa mặt trời và mặt trăng	 	D Vào thời điểm ban đêm
Câu4 Khi chiếu tia sáng tới gương phẳng có góc tới 380, góc phản xạ là 
A 190	B 380	C 760	D 900	
Câu5 Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng so với gương cầu lồi có cùng kích thước , cùng vị trí đặt gương
A Ảnh lớn hơn	B Ảnh nhỏ hơn	C Bằng nhau 	D có khi lớn hơn hoặc nhỏ hơn
Câu6 Trường hợp nào sau đây là nguồn âm
A Cây sáo	B Lỗ ống sáo	C Tiếng sáo	D Cả A,B,C đều đúng
Câu7 Âm phát ra to khi vật dao động có:
A Biên độ bé	B Biên độ lớn	C Tần số bé	D Tần số lớn
Câu8 Vận tốc truyền âm trong các môi trường sắp xếp theo thứ tự từ chậm đến nhanh dần
A Rắn,lỏng,khí	B Khí, lỏng, rắn	C Lỏng, khí , rắn	D rắn , khí , lỏng
II/ Thực hiện điền khuyết (2đ) qua các từ ,cụm từ gợi ý ( truyền được/ không khí/ biên độ/ tần số)
Câu9 a/ Khi thổi vào miệng chai có âm phát ra là do (1)..trong chai dao động
 b/ Độ to của âm liên quan đến (2)
 c/ Độ cao của âm liên quan đến(3)..
 d/ Tai ta nghe được tiếng chim hót nhờ âm (4) .trong môi trường không khí
B TỰ LUẬN (4Đ)
(hình1)
65 0 
Câu10 (1đ) Kể tên 2nguồn sáng tự nhiên và 2 nguồn sáng nhân tạo?
Câu11 (1đ) Cho tia tới hợp với mặt gương 1góc 65 0 (hình 1)
a/ Góc tới bằng bao nhiêu độ?
b/ Vẽ tia phản xạ tương ứng 
Câu12 (2đ) Dựng ảnh của vật hình tam giác ABC ( hình2)
A
B
C
(hình 2)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Dap an HK1.doc