Kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ 9

Kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ 9

Đề bài:

Câu 1 (2đ): Khoanh tròn chữ cái đầu câu các ý mà em cho là đúng:

A. Chiết cành là phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.

B. Chiết cành là phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.

C. Ghép là phương pháp gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.

 

doc 3 trang Người đăng vultt Ngày đăng 18/02/2017 Lượt xem 282Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS 	 Họ và tên học sinh:
 Phú yên	 Lớp: 
Kiểm tra học kỳ II môn công nghệ 9
(Thời gian làm bài 45 phút)
điểm
Lời phê của giáo viên.
(bằng số )
 (bằng chữ)
Đề bài:
Câu 1 (2đ):	Khoanh tròn chữ cái đầu câu các ý mà em cho là đúng:
A. Chiết cành là phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.
B. Chiết cành là phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
C. Ghép là phương pháp gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.
Câu 2(2đ): 	Điền những yêu cầu thích hợp về yêu cầu ngoại cảnh trong kỹ thuật trồng cây xoài vào chỗ có dấu chấm:
A. Nhiệt độ thích hợp là ..
.............................................................................................................................................
B. Lượng mưa trung bình từ ...
.............................................................................................................................................
C. ánh sáng ....
.............................................................................................................................................
D. Yêu cầu về đất ...
.............................................................................................................................................
Câu 3(6đ): 	Nêu cách chăm sóc cây vải sau khi trồng?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Chú ý: Học sinh làm bài nghiêm túc, không sử dụng tài liệu.

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra cong nghe 9 HK II.doc