Bài giảng lớp 8 môn Hình học - Tiết 34: Luyện tập

Bài giảng lớp 8 môn Hình học - Tiết 34: Luyện tập

MỤC TIÊU

 - Kiến thức: HS hiểu và nắm vững công thức tính diện tích hình thang, biết cách tính diện tích hình thang. Hiểu được cách chứng minh định lý về diện tích hình thang.

 - Kỹ năng: Vận dụng công thức và tính chất của diện tích để tính diện tích hình thang.

- HS có kỹ năng vẽ hình

 - Thái độ: Kiên trì trong suy luận, cẩn thận, chính xác trong hình vẽ. Tư duy nhanh, tìm tòi sáng tạo.

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 566Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng lớp 8 môn Hình học - Tiết 34: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 34: Luyện tập
A- Mục tiêu 
	- Kiến thức: HS hiểu và nắm vững công thức tính diện tích hình thang, biết cách tính diện tích hình thang. Hiểu được cách chứng minh định lý về diện tích hình thang.
	- Kỹ năng: Vận dụng công thức và tính chất của diện tích để tính diện tích hình thang.
- HS có kỹ năng vẽ hình 
	- Thái độ: Kiên trì trong suy luận, cẩn thận, chính xác trong hình vẽ. Tư duy nhanh, tìm tòi sáng tạo.
B. Chuẩn bị:
 - GV: dụng cụ vẽ.
 - HS: Thứơc com pa, đo độ, ê ke.
C. Phương pháp:
	 -Vấn đáp gợi mở
D. Tiến trình lên lớp:
 Tổ chức: 8a: 8b:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: kiểm tra
HS: 
- Phát biểu định lý và viết công thức tính diện tích của hình thang
HS thực hiện theo yêu cầu của GV
Hoạt động 2: Luyện tâp
Bài 34( 130/SBT)
 A	5 cm	B
	5cm 5cm
	3 cm
F	D	E	 F’ C	 E’
Yêu cầu HS vẽ hình ghi GT, KL
1 HS lên bảng trình bày
Bài 36( 130 /SBT)
Yêu cầu HS đọc đề bài 
 vẽ hình ghi GT, KL?
 A 7 cm B
	8 cm
	300(
	D E 9 cm C
Bài 38( 130 / SBT)
Yêu cầu HS vẽ hình ghi GT, KL
A
B
C
D
O
H
K
1 HS lên bảng trình bày
HS khác trình bày dưới lớp
Kết quả nhìn hình vẽ ta vẽ được hai hình bình hành ABEF và ABE’F’ thoả mãn yêu cầu của bài toán
HS ghi GT, KL
1 HS lên bảng trình bày
Giả sử hình thang ABCD có Ab = 7 cm,
 BC = 8cm, CD =9 cm và . 
Vẽ BE┴ CD
Tam giác vuông BEC là nửa tam giác đều do đó 
Diện tích hình thang ABCD =
Bài 38( 130 / SBT)
Giả sử O là giao điểm của hai đường chéo của HBH ABCD có diện tích bằng 24 cm2, OH =2cm, OK =3 cm 
suy ra AB = 
BC = 
do đó chu vi Hình bình hành ABCD là:
 ( 6+4). 2 = 20 cm
Hoạt động 3: Củng cố - Hướng dẫn về nhà
 -Học bài , xem lại các bài đã chữa.
 -Làm bài tập: 39, 40, 41( SBT / 130)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 34.doc