Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 9: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng ,trừ , nhân ,chia số thập phân

Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 9: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng ,trừ , nhân ,chia số thập phân

HS hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

-Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ; có kỹ năng cộng trừ nhân chia các số thập phân .

-Có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý .

II- CHUẨN BỊ : -HS ôn tập theo hd3 tiết trước

 -trục số - bảng hoạt động nhóm

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 623Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 9: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng ,trừ , nhân ,chia số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 9:	 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ -
 CỘNG ,TRỪ , NHÂN ,CHIA SỐ THẬP PHÂN 
(NS:17/10/2007- NG:18/10/2007)
I- MỤC TIÊU :
-HS hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ 
-Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ; có kỹ năng cộng trừ nhân chia các số thập phân .
-Có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý .
II- CHUẨN BỊ : -HS ôn tập theo hd3 tiết trước 
	 -trục số - bảng hoạt động nhóm 
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS 
 Ghi Bảng 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
HS1: Làm bài 13a;c
hs2: Làm bài 14
Hoạt động 2:Ôn kiến thức lí thuyết
-Tương tự giá trị tuyệt đối của số nguyên ta có định nghĩa :
-Gv nhắc lại hoàn chỉnh và cho HS làm bài ?1 
-GV giải thích kỹ công thức xác định Giá trị tuyệt đối của x 
Cho HS làm ?2 và trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài 
*Gv dẫn dắt HS nhận xét 
Cộng trừ nhân chia số thập phân 
Gv hướng dẫn cho hs thấy số thập phân là cách viết không có mẫu của phân số thập phân( số chữ số của phần thập phân bằng số mũ của 10 ở mẫu của phân số thập phân => khi cộng... số thập phân ta có thể viết cúng dưới dạng phân số thập phân rồi thực hiện các phép tính đã biết về phân số 
-GV cho hs thực hiện 1 VD minh hoạ 
-trong thực hành ta có thể tính nhanh hơn nhiều bằng cách áp dụng qui tắc về giá trị tuyệt đối và qui tắc về dấu như bên số nguyên 
-GV cho hs thực hiện lại VD trên 
và cho HS làm 1 số VD về các phép toán còn lại 
-cho hs làm ?3 
Hoạt động 4: Các bài tập :
-Gv cho HS nhắc lại nội dung chính của bài 
-Gv khắc sâu trọng tâm 
-Yêu cầu hs làm các bài tập tại lớp 17,18a,c-19 SGK/15
HD Học ở nhà
-Học bài theo SGK
-Làm bài tập còn lại 
-Học sinh khá giỏi làm từ bài 28-31 SBT/8
-chuẩn bị luyện tập 
-HS làm bài trên bảng 
-Cả lớp nhận xét và cho điểm 
-HS nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối của số nguyên 
-HS làm ?1 trên phiếu học tập 
-HS ghi nhớ công thức
-HS thực hiện VD 
-Đọc phần nhận xét 
-Làm ?2 
-trả lời câu hỏi đề bài 
-HS nhớ lại số thập phân là cách viết không có mẫu của phân số thập phân ?
- => khi thực hiện các phép tính có thể thực hiện như các phép tính bên phân số 
-HS làm VD minh hoạ 
-Hs Ghi nhớ cách 2 : và làm Vd áp dụng 
-HS làm ?3 
-Hs nhắc nội dung bài học 
-HS lần lượt làm các bài tập 
*Bài 17 làm trên phiếu học tập 
*Bài 18 làm vào vở 
*Bài 19 : hoạt động nhóm 
I. Ôn lại kiến thức cơ bản
1-Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ 
định nghĩa :SGK
*tổng quát :
Vd:Nhận xét : SGK
2-Cộng , trừ , nhân ,chia số thập phân 
C1: đưa về phân số thập phân và thực hiện 
C2: làm nhanh hơn :
VD: tính :
a)(-1,13)+(-0,264)=
-(1,13+0,264)=-1,394
b)0,245-2,134=0,245+
(-2,134)=-(2,134-0,245) = -1,889
c)(-5,2).3,14=
-(5,2.3,14)=-16,328
d) (-o,408):(-0,34)=
+(0,408:0,34)=1,2
e) (-0,408):(+0,34)=
-(0,408:0,34)=-1,2
II-Bài tập 
Bài 17-1: câu a,c đúng 
 2: b) x=0,37; -0,37
 c)x=0
Bài 18:
a)-5,639
c)16,027
Bài19:
giải thích 
hai cách đều áp dụng t/c giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính hợp lý , nhưng cách của Liên tính nhẩm nhanh hơn

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 4.doc