Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 65: Lịch sử địa phương

Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 65: Lịch sử địa phương

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: Hiểu được lịch sử địa phương thời kì phong kiến tự chủ thế kỉ X-XIX

2.Kĩ năng: Có kĩ năng quan sát đánh giá.

3.Thái độ: Yêu quý và giữ gìn, phát huy lịch sử dân tộc.

II.Đồ dùng

1.Giáo viên:

2.Học sinh: soạn bài

III.Phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích.

 

doc 3 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 1352Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 65: Lịch sử địa phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26 / 4 / 10
Ngày giảng: 7a: 4 / 5 / 10
 7b: 28/ 4 / 10
Ttết 65
Lịch sử địa phương
I.Mục tiêu: 
1.Kiến thức: Hiểu được lịch sử địa phương thời kì phong kiến tự chủ thế kỉ X-XIX
2.Kĩ năng: Có kĩ năng quan sát đánh giá.
3.Thái độ: Yêu quý và giữ gìn, phát huy lịch sử dân tộc. 
II.Đồ dùng
1.Giáo viên:
2.Học sinh: soạn bài
III.Phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích.
IV: Tổ chức dạy học:
Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
Khởi động: 
Mục tiêu: Qua phần lịch sử địa phương Lao Cai hs có hứng thú cho bài học mới.
Thời gian: 3’
Đồ dùng:
Cách tiến hành. 
Chúng ta đã tìm hiểu lịch sử địa phương thời kì phong kiến tự chủ về kinh tế xã hội. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về phong trào chống xâm lược bảo vệ biên cương của tổ quốc.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung chính
Hoạt động 1. Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nguyên thế kỉ XIII.
Mục tiêu: Hiểu được những kết quả của nhân dân các dân tộc Lao Cai trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông
Thời gian:(16phút) 
Đồ dùng : 
Cách tiến hành:
Bước1. 
Gv cung cấp thông tin
? Trình bày cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ 1258 ? 
Hs trả lời 
Gv nhận xét kết luận
Bước 2
Gv cung cấp thông tin
? trình bày cuộc kháng chiến lần 2 chống quân xâm lược Nguyên Mông 1285?
Hs trả lời
Gv nhận xét kết luận
Bước 3
Gv cung cấp thông tin
? Trình bày cuộc kháng chiến lần 3 chống quân xâm lược Nguyên của nhân dân Lao Cai.
Hs trình bày
Gv nhận xét kết luận.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh thế kỉ XV
Mục tiêu: Hiểu được cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhân dân các dân tộc Lao Cai.
Thời gian: (17phút) 
Đồ dùng : 
Cách tiến hành:
Bước 4
Gv cung cấp thông tin
? Trình bày cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhân dân các dân tộc Lao Cai
Hs trả lời
Gv nhận xét kết luận
II.Những phong trào chống xâm lược bảo vệ biên cương của tổ quốc của nhân dân các dân tộc Lao Cai.
1.Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nguyên thế kỉ XIII.
a.Cuộc kháng chiến lần thứ nhất
-9/1257 trại chủ Quy Hóa là Hà Khất cho người báo tin sứ Mông Cổ tới.
-T10 triều đình điều quân thủy bộ lên biên giới Tây Bắc
-Quan Mông Cổ tiến vào nước ta làm 2 đạo
+Hà Giang-Tuyên Quang
+Quy Hóa
-Cuộc kháng chiến của nhân dân Quy Hóa đã giành được thắng lợi.
b. Cuộc kháng chiến lần thứ hai
1/1285 quân Nguyên kéo vào nước ta theo đường Lạng Sơn và Vân Nam
-Khi qua Quy Hóa quân giặc bị quân của Hà Đặc, Hà Chương đánh gây cho chúng thiệt hại nặng.
c.Cuộc kháng chiến lần thứ ba
-Quân Nguyên kéo vào nước ta theo 3 đường
-Quân ta đánh tan quân giặc
-> Có sự giúp sức của các dân tộc Lao Cai
2.Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh thế kỉ XV
-11/1406 quân Minh xâm lược nước ta
-1410 đồng bào Thái, Tày ở Quy Hóa đã nổi dậy tham gia phong trào “ áo đỏ” chống quân Minh xâm lược.
*Tổng kết hướng dẫn học bài
Gv khái quát kiến thức trọng tâm
Học bài theo nội dung đã tìm hiểu
Chuẩn bị bài ôn tập chương IV và V.

Tài liệu đính kèm:

  • docsu 7 t 65.doc