Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Chương 4: Góc và đường thẳng song song. Bài tập cuối chương 4 - Năm học 2022-2023

Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Chương 4: Góc và đường thẳng song song. Bài tập cuối chương 4 - Năm học 2022-2023

Hoạt động:

Lớp chia làm hai đội, mỗi đội cử 5 bạn tham gia trò chơi trong thời gian 3 phút.

- Thành viên thứ nhất chọn ngẫu nhiên một thẻ màu xanh (là phần GT của định lí) và gắn lên vị trí bảng được chia của nhóm mình.

- Thành viên thứ hai sẽ chọn một thẻ màu cam (là phần KL của định lí) để hoàn thành một định lí đúng.

- Các thành viên của nhóm sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi ghép hoàn thành được 5 định lí hoặc đến khi hết giờ.

 

pptx 25 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 23/05/2024 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Chương 4: Góc và đường thẳng song song. Bài tập cuối chương 4 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN. 
TRƯỜNG .. 
GV:.. 
MÔN TOÁN 7 
NĂM HỌC: 2022 - 2023 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO . 
TRƯỜNG .. 
GV:.. 
MÔN TOÁN 7 
NĂM HỌC: 2022 - 2023 
1. Giáo viên 
SGK, kế hoạch bài dạy. 
T hước thẳng có vạch chia đơn vị, máy chiếu . 
2. Học sinh 
SGK . 
T hước thẳng có vạch chia đơn vị, bảng nh ó m . 
CÁC HOẠT ĐỘNG 
Mở đầu 
Luyện tập 
Vận dụng – Tìm tòi 
Hình thành kiến thức 
HOẠT ĐỘNG 
MỞ ĐẦU 
L ớp chia làm hai đội, mỗi đội cử 5 bạn tham gia trò chơi trong thời gian 3 phút. 
- Thành viên thứ nhất chọn ngẫu nhiên một thẻ màu xanh (là phần GT của định lí) và gắn lên vị trí bảng được chia của nhóm mình. 
- Thành viên thứ hai sẽ chọn một thẻ màu cam (là phần KL của định lí) để hoàn thành một định lí đúng. 
- Các thành viên của nhóm sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi ghép hoàn thành được 5 định lí hoặc đến khi hết giờ. 
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì ... 
... nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. 
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì ... 
... hai góc so le trong bằng nhau . 
Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì ... 
... chúng song song với nhau. 
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ... 
... hai đường thẳng đó song song . 
Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì ... 
... chúng song song với nhau . 
ĐÁP ÁN 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
HÌNH HỌC PHẲNG 
CHƯƠNG I V 
(Tiết 2 ) 
GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
HOẠT ĐỘNG 
LUYỆN TẬP 
HS hoạt động cá nhân làm bài tập 6 Sbt-Tr 87 trong thời gian 3 phút. 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
Bài 6. Sbt-Tr 87 
5 bài tập nhanh nhất và chính xác sẽ được điểm cộng. 
Chứng minh tia phân giác của góc. 
Giải 
Cho hình thoi , 
biết là phân giác 
 . Hãy chứng tỏ 
là phân giác . 
Ta có: 
+ ( là hình thoi) 
(so le trong) 
+ ( là hình thoi) 
(so le trong) 
Mà ( là tia phân giác 
 của ) 
Suy ra: 
Vậy là phân giác của . 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
Bài 8 . Sgk Tr8 7 
Chứng minh hai đường thẳng cắt nhau, trùng nhau 
HS thảo luận nhóm đôi làm bài tập 8 Sgk-Tr 87 trong thời gian 3 phút. 
Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng . Vẽ đường thẳng cắt đường thẳng tại điểm . 
a) Hỏi nếu thì điều này có trái với tiên đề Euclid không? 
b) Sử dụng kết quả của câu a để chứng minh cắt . 
Giải 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
Bài 8 . Sgk Tr8 7 
Chứng minh hai đường thẳng cắt nhau, trùng nhau 
Nếu đường thẳng song song với đường thẳng thì từ điểm ta kẻ được hai đường thẳng là và song song với . Điều này trái với tiên đề Euclid 
Giải 
a) 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
Bài 8 . Sgk Tr8 7 
Chứng minh hai đường thẳng cắt nhau, trùng nhau 
Giải 
b) Chứng minh cắt . 
Ta có: 
+ Đường thẳng không song song với đường thẳng (theo câu a) 
+ Đường thẳng không trùng với đường thẳng (vì nếu đường thẳng 
 trùng với đường thẳng thì trái giả thiết) 
Vậy đường thẳng cắt đường thẳng . 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
Bài 7 . S bt Tr8 7 
HS thảo luận nhóm làm bài tập 7 Sbt-Tr 87 trong thời gian 5 phút 
Phát biểu giả thiết, kết luận, vẽ hình minh họa và chứng minh định lí: “Nếu một tứ giác có ba góc vuông thì góc còn lại cũng là góc vuông” 
Chứng minh định lí 
05:00 
04:59 
04:58 
04:57 
04:56 
04:55 
04:54 
04:53 
04:52 
04:51 
04:50 
04:49 
04:48 
04:47 
04:46 
04:45 
04:44 
04:43 
04:42 
04:41 
04:40 
04:39 
04:38 
04:37 
04:36 
04:35 
04:34 
04:33 
04:32 
04:31 
04:30 
04:29 
04:28 
04:27 
04:26 
04:25 
04:24 
04:23 
04:22 
04:21 
04:20 
04:19 
04:18 
04:17 
04:16 
04:15 
04:14 
04:13 
04:12 
04:11 
04:10 
04:09 
04:08 
04:07 
04:06 
04:05 
04:04 
04:03 
04:02 
04:01 
04:00 
03:59 
03:58 
03:57 
03:56 
03:55 
03:54 
03:53 
03:52 
03:51 
03:50 
03:49 
03:48 
03:47 
03:46 
03:45 
03:44 
03:43 
03:42 
03:41 
03:40 
03:39 
03:38 
03:37 
03:36 
03:35 
03:34 
03:33 
03:32 
03:31 
03:30 
03:29 
03:28 
03:27 
03:26 
03:25 
03:24 
03:23 
03:22 
03:21 
03:20 
03:19 
03:18 
03:17 
03:16 
03:15 
03:14 
03:13 
03:12 
03:11 
03:10 
03:09 
03:08 
03:07 
03:06 
03:05 
03:04 
03:03 
03:02 
03:01 
03:00 
02:59 
02:58 
02:57 
02:56 
02:55 
02:54 
02:53 
02:52 
02:51 
02:50 
02:49 
02:48 
02:47 
02:46 
02:45 
02:44 
02:43 
02:42 
02:41 
02:40 
02:39 
02:38 
02:37 
02:36 
02:35 
02:34 
02:33 
02:32 
02:31 
02:30 
02:29 
02:28 
02:27 
02:26 
02:25 
02:24 
02:23 
02:22 
02:21 
02:20 
02:19 
02:18 
02:17 
02:16 
02:15 
02:14 
02:13 
02:12 
02:11 
02:10 
02:09 
02:08 
02:07 
02:06 
02:05 
02:04 
02:03 
02:02 
02:01 
02:00 
01:59 
01:58 
01:57 
01:56 
01:55 
01:54 
01:53 
01:52 
01:51 
01:50 
01:49 
01:48 
01:47 
01:46 
01:45 
01:44 
01:43 
01:42 
01:41 
01:40 
01:39 
01:38 
01:37 
01:36 
01:35 
01:34 
01:33 
01:32 
01:31 
01:30 
01:29 
01:28 
01:27 
01:26 
01:25 
01:24 
01:23 
01:22 
01:21 
01:20 
01:19 
01:18 
01:17 
01:16 
01:15 
01:14 
01:13 
01:12 
01:11 
01:10 
01:09 
01:08 
01:07 
01:06 
01:05 
01:04 
01:03 
01:02 
01:01 
01:00 
00:59 
00:58 
00:57 
00:56 
00:55 
00:54 
00:53 
00:52 
00:51 
00:50 
00:49 
00:48 
00:47 
00:46 
00:45 
00:44 
00:43 
00:42 
00:41 
00:40 
00:39 
00:38 
00:37 
00:36 
00:35 
00:34 
00:33 
00:32 
00:31 
00:30 
00:29 
00:28 
00:27 
00:26 
00:25 
00:24 
00:23 
00:22 
00:21 
00:20 
00:19 
00:18 
00:17 
00:16 
00:15 
00:14 
00:13 
00:12 
00:11 
00:10 
00:09 
00:08 
00:07 
00:06 
00:05 
00:04 
00:03 
00:02 
00:01 
00:00 
5 PHÚT 
Bài 7 . S bt Tr8 7 
Chứng minh định lí 
Vẽ hình minh họa 
Phát biểu giả thiết, kết luận 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
GT 
Tứ giác có: 
KL 
Chứng minh 
Ta có: 
Ta có: 
Từ (1) và (2), suy ra: 
Bài tập mở rộng 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 
HS hoạt động cá nh â n làm bài tập mở rộng trong thời gian 3 phút. 
Cho điểm ở ngoài đường thẳng . Qua vẽ đường thẳng phân biệt. Có ít nhất bao nhiêu đường thẳng trong số đường thẳng này cắt đường thẳng ? 
Lời giải 
Theo tiên đề Euclit, trong đường thẳng đã vẽ có nhiều nhất một đường thẳng không cắt đường thẳng . 
Vậy phải có ít nhất đường thẳng cắt đường thẳng . 
HOẠT ĐỘNG 
VẬN DỤNG 
Câu 
hỏi 
nghiệm 
trắc 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Câu 1. 
Trong hình bên, 
các cặp góc kề bù là 
A. và 
 và 
B. và 
 và 
C. và 
 và 
D. 	 và 
	 và 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Câu 2. 
Kể tên các cặp góc 
đối đỉnh trong hình 
bên ? 
B . và 
 và 
A . và 
 và 
C. và 
 và 
D. 	và 
	và 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Câu 3. 
Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a . Qua 
A vẽ 2023 đường thẳng phân biệt. Có ít nhất bao nhiêu đường thẳng trong số đường thẳng này cắt đường thẳng a? 
A . 
D . 	 
C. 
B . 	 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Câu 4. Viết giả thiết, kết luận của định lý sau: “Hai góc cùng bù với một góc thứ ba thì bằng nhau”. 
C . 
D . 
A . 
B . 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Câu 5. 
Trong hình vẽ bên, biết 
 . 
Tính 
D . 
A . 	 
C. 
B . 	 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Xem lại và hoàn thành các bài tập đã sửa. 
- BTVN: bài 9, bài 10, bài 14 Sbt-Tr88. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_lop_7_sach_chan_troi_sang_tao_chuong_4_go.pptx