Bài kiểm tra 1 tiết môn: Toán 7 - Chương I

Bài kiểm tra 1 tiết môn: Toán 7 - Chương I

ĐỀ BÀI:

I.TRẮC NGHIỆM:

Cõu 1: Trong cỏc phõn số sau phõn số nào biểu diễn số hữu tỉ :

a. b. c. d.

Cõu 2: Trong cỏc cõu sau cõu nào sai:

a. b. 22 . 24=26 c. d.

Cõu 3: Trong cỏc cõu sau cõu nào sai:

a. Nếu a là số tự nhiờn thỡ a là số thực.

b. Nếu a là số thực thỡ a là số tự nhiờn.

c. Nếu a là số nguyờn thỡ a là số hữu tỉ.

d. Nếu a là số hữu tỉ thỡ a là số thực.

 

doc 12 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 454Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 1 tiết môn: Toán 7 - Chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường thcs thăng bình
Bài kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán 7 - Chương I 
 Thời gian: .... phút
 Họ và tên:Lớp:7......
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Đề bài:
I.Trắc nghiệm:
Cõu 1: Trong cỏc phõn số sau phõn số nào biểu diễn số hữu tỉ :
a. 	b. 	c. 	d. 
Cõu 2: Trong cỏc cõu sau cõu nào sai:
a. 	b. 22 . 24=26	c. 	d. 
Cõu 3: Trong cỏc cõu sau cõu nào sai:
Nếu a là số tự nhiờn thỡ a là số thực.
Nếu a là số thực thỡ a là số tự nhiờn.
Nếu a là số nguyờn thỡ a là số hữu tỉ.
Nếu a là số hữu tỉ thỡ a là số thực.
Cõu 4: Trong cỏc cõu sau cõu nào sai:
a. 	b. 	c. -2	Z	 d. -2.7 R	
Cõu 5: Tỡm x biết 
a. x = 4	b. x = -4	c. x = 	x =
Cõu 6: Tỡm x trong tỉ lệ thức 
a. x =10	b. x = 1	c. x = 1/10	d. x = -10.
II.Tự luận:
Bài 1: Tỡm x biết
a/ 
b/ 
Bài 2: Tổng số học sinh của ba lớp 7a, 7b, 7c là 120 học sinh. Biết rằng số học sinh của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Tớnh số học sinh của mỗi lớp.
Bài 3:
Tỡm x, y biết:
	(x-3)2 +=0
	Bài làm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường thcs thăng bình
Bài kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán 7 - Chương II 
 Thời gian: .... phút
 Họ và tên:Lớp:7......
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Đề bài:
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1, Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2 thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?
 A. -2 B. C. 2 D. -
Câu 2, Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 2 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 
 nào ?
 A. -2 B. 2 C. D. -
Câu 3, Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng:
 A. 1 B. -1 C. 0 D. 2
Câu 4, Điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = x+1.
 A. (1;2) B. (-1;2) C. (1;1) D. (2;1)
II.Tự luận:
Câu 5, Viết toạ độ các điểm A, B, C, D ở hình bên.
C
A
D
B
Câu 6, Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x.
Câu 7, Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 7, y = 10.
Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x.
Hãy biểu diễn y theo x.
Tnhs giá trị của y khi x = 5, x = 14.
Câu 8, Tam giác ABC có số đo các góc A; B; C tỉ lệ với 2; 3; 4 Hãy tính số đo của các góc cảu tam giác ABC ( Biết tổng số đo 3 góc của tam giác bằng 1800)
	Bài làm
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... y
y'
Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Cho hình vẽ.
Cho biết xAy = 500. Số đo của x'Ay' là:	
A. 1300 B. 500
C. 400 D. 600
Câu 2: Đường trung trực của một đoạn thẳng là:
A. đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.
B. đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.
C. đường thẳng vuông góc và đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.
H
K
1
2
a
b
D. đường thẳng cắt đoạn thẳng đó. 
Câu 3: Cho hình vẽ, biết a//b, = 1350.
Số đo góc K1 là :
A. 450 B. 1350
C. 550 D. 650
Câu 4: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành: 
A. Một góc vuông
C. Hai góc vuông
B. Hai cặp góc đối đỉnh
D. Bốn góc bằng nhau
Câu 5: Biết xx’ ầ yy’ = O, số đo xOy = 600, số đo xOy’ bằng: 
600
1000
1200
1500
Câu 6: Hai góc gọi là đối đỉnh khi:
có đỉnh chung và có cùng số đo.
B. có hai cạnh song song từng đôi một.
C. có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
D. có tổng số đo bằng 1800.
Câu 7: Nếu c ầ a và c ầ b thì điều kiện để a // b là:
Hai góc trong cùng phía bằng nhau.
Hai góc so le trong phụ nhau.
Hai góc đồng vị bằng nhau.
Hai góc so le trong bù nhau.
Câu 8: Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:
A. 3/19
B. 6/23
C. 9/20
D. 4/17
Câu 9: Khi so sánh hai số 0,(31) và 0,2(13) ta được kết quả là:
A. 0,(31)<0,2(13)
B. 0,(31)>0,2(13)
B.0,(31)=0,2(13) 
C.0,(31)0,2(13)
D. 4/10
Câu 10: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:
Mọi số thực đều là số hữu tỉ.
Mọi số thập phân hữu hạn đều là số hữu tỉ.
Mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều không là số hữu tỉ.
Mọi số hữu tỉ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Trường thcs thăng bình
Bài kiểm tra 15 phút
Môn : Toán 7 - Chương II
 Thời gian: .... phút
 Họ và tên:Lớp:7......
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Đề bài:
I.Trắc nghiệm:
1.Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y. Nếu y tăng lờn 5 lần thỡ:
A, x khụng tăng cũng khụng giảm
B, x tăng lờn 5 lần
C, x giảm đi 5 lần
D, mệnh để x khụng tăng khụng giảm là sai
2. Chọn cõu trả lời đỳng. Cho biết 3m dõy kẽm nặng 90 gam; x một dõy kẽm như vậy nặng y gam. Biểu diễn y theo x là:
A, Cả 3 phương ỏn kia đều sai
B. 
C. 
D. 
3. Chu vi hỡnh chữ nhật bằng 28cm. Tớnh độ dài mỗi cạnh, biết rằng chỳng tỉ lệ với 2 và 5
A. 
B. 
C. 
D. 
II.Tự luận:
Cuối học kỳ I số học sinh giỏi của trường THCS Thăng Bình ở cỏc khối 6, 7, 8, 9 theo tỉ lệ 1,5; 1,1; 1,3 và 1,2. Số học sinh giỏi ở khối 8 nhiều hơn số học sinh giỏi ở khối 9 là 6 học sinh. Tớnh số học sinh giỏi của mối khối
	Bài làm
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBo de kiem tra Dai 7(Ca nam).doc