Bài kiểm tra học kỳ II môn Toán 7

Bài kiểm tra học kỳ II môn Toán 7

1. ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SỐ:

 BÀI 1: ( 1 Đ)

 a, Vẽ tam giác ABC vuông tại A, từ đó hãy ghi giả thiết và kết luận cho định lý Py–ta-go.

 b, Áp dụng tính x trong hình vẽ sau:

 

doc 1 trang Người đăng vultt Lượt xem 555Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra học kỳ II môn Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
Lớp:
Bài kiểm tra học kỳ II môn Toán 7
Năm học : 2008-2009
Lời phê của thầy cô giáo
Điểm
1. Đề bài và điểm số:
 Bài 1: ( 1 đ)
 a, Vẽ tam giác ABC vuông tại A, từ đó hãy 
ghi giả thiết và kết luận cho định lý Py–ta-go. 
 b, áp dụng tính x trong hình vẽ sau:
 Bài 2:( 1,5 đ) Cho hàm số y = f(x) = 2x. 
 a, Hãy tính f(-1) ; f(2)
 b, Vẽ đồ thị hàm số trên.
 c, Điểm P(-2;-4) có thuộc đồ thị hàm số đã cho hay không? Tại sao?
 Bài 3:( 2 đ) Cho các đa thức :
 A = x2 – 2x – y2 + 3y – 1.
 B = - 2x2 + 3y2 – 5x + y + 3.
 C = 3x2 – 2xy + 7y2 – 3x – 5y – 6.
 Tính: A+B-C.
 Bài 4: (4 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác BE. EH vuông góc với BC ( H BC),
 gọi K là giao điểm của EH và AB. Chứng minh rằng:
 a, 
 b, BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
 c, EK = EC.
 d, AE < EC. 
 Bài 5:( 1,5 đ) Giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau:
10
5
9
5
7
8
8
8
9
8
10
9
9
9
9
7
8
9
8
10
10
9
7
5
14
14
5
8
8
14
 a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
 b) Lập bảng ''tần số''.
 c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docBai KT HK II( Toan 7).doc