Chuẩn kiến thức môn Ngữ văn lớp 9

Chuẩn kiến thức môn Ngữ văn lớp 9

1 -Phong cách Hồ Chí Minh

 -Các phương châm hội thoại

 -Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 -Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Thấy được vẻ đẹp trong phong cách HCM là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, HS có ý yhức tu dưỡng học tập, rèn luyện theo gương Bác.

- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại. Biết vận dụng các phương châm hội thoại vào thực tiễn giao tiếp. biết cách xưng hô trong hội thoại.

- Biết viết, trình bày bài văn thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật. Kết hợp linh hoạt các phương pháp:

 Tích hợp, hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp,phân tích ngữ liệu, thảo luận nhóm, tổ

 

doc 9 trang Người đăng vultt Lượt xem 747Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuẩn kiến thức môn Ngữ văn lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Tháng
Tuần
Bài dạy
Kiến thức chuẩn cần đạt
Biện pháp giảng dạy
Ghi chú
9/0
1
 -Phong cách Hồ Chí Minh
 -Các phương châm hội thoại
 -Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 -Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 - Thấy được vẻ đẹp trong phong cách HCM là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, HS có ý yhức tu dưỡng học tập, rèn luyện theo gương Bác.
- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại. Biết vận dụng các phương châm hội thoại vào thực tiễn giao tiếp. biết cách xưng hô trong hội thoại.
- Biết viết, trình bày bài văn thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.
 Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp,phân tích ngữ liệu, thảo luận nhóm, tổ
2
 -Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.
-Các phương châm hội thoại (tt)
 -Sử dụng yếu tố m.tả trong văn bản thuyết minh
- Luyện tập sử dụng yếu tố m.tả trong văn bản thuyết minh
- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản nhật dụng. xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.
- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại. Biết vận dụng các phương châm hội thoại vào thực tiễn giao tiếp. 
- Biết viết, trình bày bài văn thuyết minh có sử dụng một số yếu tố miêu tả.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu, thảo luận nhóm, tổ
3
 -Tuyên bố TG về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
 -Các phương châm hội thoại (tt)
-Viết bài TLV số 1.
- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản nhật dụng. xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.
- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại. Biết vận dụng các phương châm hội thoại vào thực tiễn giao tiếp. 
- HS thực hành viết bài tập làm văn.
Quy nạp, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Phân tích mẫu
4
 - Chuyện người con gái Nam Xương.
-Xưng hô trong hội thoại
- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.
 - LT tóm tắt văn bản tự sự
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm: số phận và tâm tư con người, nghệ thuật xây dựng nhân vật, tái hiện sự kiện, sử dụng điển cố, điển tích,bước đầu hiểu một số đặc điểm về thể loại truyện chương hồi, tùy bút trung đại.
- Biết cách xưng hô trong hội thoại.
- Hiểu thế nào là cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.nhận biết và hiểu tác dụng. biết chuyển đổi câu theo lối dẫn trực tiếp và gián tiếp.
Biết viết đoạn văn tóm tắt văn bản tự sự.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm, tổ
10/0
5
 - Sự phát triển của từ vựng.
- Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
 -Hoàng Lê Thống chí (hồi 14)
-Sự phát triển của từ vựng-tt
- Biết nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của vốn từ vựng tiếng Việt.
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm: số phận và tâm tư con người, nghệ thuật xây dựng nhân vật, tái hiện sự kiện, sử dụng điển cố, điển tích,bước đầu hiểu một số đặc điểm về thể loại truyện chương hồi, tùy bút trung đại.
Phối hợp linh hoạt các phg pháp:
 Tích hợp, hướng vào hoạt động của HS, trực quan, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm, tổ
6
- Truyện Kiều của Nguyễn Du. 
- Chị em Thuý Kiều.
- Cảnh ngày xuân
- Thuật ngữ.
-Trả bài TLsố 1.
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn truyện thơ trung đại Việt Nam: tinh thần nhân văn, số phận và khát vọng hạnh phúc của con người, ước mơ về tự do, công lí, sự phê phán những thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến, nghệ thuật tự sự.
- Hiểu thế nào là thuật ngữ, biết cách sử dụng thuật ngữ, đặc biệt trong văn bản khoa học. biết các lỗi thường gặp và cách sửa lỗi dùng thuật ngữ.
Phối hợp linh hoạt các phg pháp:
 Tích hợp, trực quan, hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm, tổ
7
- Mã Giám Sinh mua Kiều 
- Miêu tả trong VB tự sự
- Trau dồi vốn từ
- Viết bài TLV số 2
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn truyện thơ trung đại Việt Nam: tinh thần nhân văn, số phận và khát vọng hạnh phúc của con người, ước mơ về tự do, công lí, sự phê phán những thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến, nghệ thuật tự sự.
- Biết cách trau dồi vốn từ, biết các lỗi thường gặp và cách sửa chữa lỗi dùng từ trong nói và viết.
Phối hợp linh hoạt các phg pháp:
 Tích hợp, trực quan, hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm, tổ
8
- Kiều ở lầu Ngưng Bích
- Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn truyện thơ trung đại Việt Nam: tinh thần nhân văn, số phận và khát vọng hạnh phúc của con người, ước mơ về tự do, công lí, sự phê phán những thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến, nghệ thuật tự sự.
Hiểu vai trò và các yếu tố miêu ỷa nội tâm trong văn bản tự sự.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm, tổ
11/0
9
-Văn bản “ Lục Vân Tiên gặp nạn”
- Chương trình địa phương phần văn.
- Tổng kết về từ vựng ( từ đơn, từ phức,Từ nhiều nghĩa)
- Tổng kết về từ vựng ( Từ đồng âmTrường từ vựng)
- Trả bài Tập làm văn số 2.
 - Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn truyện thơ trung đại Việt Nam: tinh thần nhân văn, số phận và khát vọng hạnh phúc của con người, ước mơ về tự do, công lí, sự phê phán những thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến, nghệ thuật tự sự.
- Hiểu và vận dung những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 dến lớp 9.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn 
đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm, tổ trong 
từng tiết dạy
10
- Kiểm tra về truyện trung đại
- Đồng chí. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Tổng kết về từ vựng (sự phát triển của từ vựngTrau dồi vốn từ )
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hiện đại Việt Nam sau 1945 và nưopức ngoài: tình cảm cao đẹp, tư tưởng nhân văn, cảm hứng đa dạng trước cuốc sống mới, nghệ thuật biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế.
- Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm, tổ trong từng tiết dạy
11
- Nghị luận trong văn bản tự sự
-Văn bản:
 “ Đoàn thuyền đánh cá” 
-Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng)
- Tập làm thơ 8 chữ (Tiết 1: Nhận diện và luyện tập nhận diện)
Hiểu trong văn bản tự sự, để thuyết phục người đọc phải kết hợp tự sự với nghị luận
 Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hiện đại Việt Nam sau 1945 và nưopức ngoài: tình cảm cao đẹp, tư tưởng nhân văn, cảm hứng đa dạng trước cuốc sống mới, nghệ thuật biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế.
Hiếu thế nào là thơ tám chữ.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm 
12
- Trả bài KT văn
- Bếp lửa. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ( Hướng dẫn đọc thêm)
- Ánh trăng
-Tổng kết về từ vựng ( Luyện tập tổng hợp )
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hiện đại Việt Nam sau 1945 và nưopức ngoài: tình cảm cao đẹp, tư tưởng nhân văn, cảm hứng đa dạng trước cuốc sống mới, nghệ thuật biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế.
 - Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm 
13
- Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
-Làng
-Chương trình địa phương (T.V)
- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.tự sự.
- Biết viết đoạn văn tự sự có sử dung yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện Việt Nam sau cách mạng tháng tám 1945: tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật, sắp xếp tình tiết, chọn lọc ngôn ngữ.
- hiếu vai trò và các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS,đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm 
14
- Luyện nói : Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.
-Lặng lẽ Sa Pa
- Viết bài tập làm văn số 3 
- Biết trình bày miệng đoạn văn, bài văn tự sự có sự kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm.
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện Việt Nam sau cách mạng tháng tám 1945: tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật, sắp xếp tình tiết, chọn lọc ngôn ngữ.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan, hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, thảo luận nhóm 
15
- Người kể chuyện trong văn bản tự sự
- Chiếc lược ngà
- Ôn tập Tiếng Việt( các phương châm hội thoạicách dẫn gián tiếp)
 - Hiểu vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự.
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện Việt Nam sau cách mạng tháng tám 1945: tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật, sắp xếp tình tiết, chọn lọc ngôn ngữ.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
16
- Kiểm tra T. Việt
- Ôn tập về thơ và truyện hiện đại.
- KT về thơ và truyện hiện đại
- Cố hương
- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm truyện nước ngoài: tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống, nghệ thuật miêu tả và kể truyện, 
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
17
- Cố hư ... yết điểm của bài KT để rút kinh nghiệm 
Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
20
- Bàn về đọc sách
- Khởi ngữ
- Phép phân tích và tổng hợp
Học sinh làm quen & nắm được KT cơ bản về Chu Quang Tiềm, cảm nhận được lợi ích của việc đọc sách, biết cách chọn sách để đọc và biết cách đọc
 Học sinh nắm được đặc điểm và vai trò của khởi ngữ trong câu " cách dùng. 
Hiểu thế nào là phép phân tích và tổng hợp. Nhận biết và biết cách sử dụng.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
21
- Luyện tập phân tích và tổng hợp
- Tiếng nói của văn nghệ
- Các thành phần biệt lập.
 Hiểu thế nào là phép phân tích và tổng hợp. Nhận biết và biết cách sử dụng.
Thấy được sức mạnh và khả năng kỳ diệu của văn nghệ 
 Nhận ra các thành phần biệt lập: tình thái, cảm thánnhận biết và biết cách sử dụng.
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
22
- Nghị luận xã hội : Về một sự việc hoặc hiện tượng đời sống
- Cách làm bài nghị luận về một việc hoặc hiện tượng đời sống
-Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần tập làm văn.
- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Nắm được nội dung & phương pháp nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
Nắm & thực hiện được y/cầu của c/trình địa phương để học bài 28.
Cảm nhận được cái mạnh, yếu của con người Vn & bản thân để phát huy & khắc phục nắm được trình tự lập luận & NT nghị luận của t. giả.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, tr. đổi th. luận
23
- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
- Các thành phần biệt lập(tiếp)
- Viết baì TLV số 5
Cảm nhận được cái mạnh, yếu của con người Vn & bản thân để phát huy & khắc phục nắm được trình tự lập luận & NT nghị luận của t. giả.
 Nắm được đặc điểm& công dụng của thành phần biệt lập gọi đáp, phụ chú/ có khả năng thực hành
Thực hành viết bài tập làm văn
24
- Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn
- Nghị luận xã hội : Về một vấn đề tư tưởng, đạo lí 
- Liên kết câu và đoạn văn
Học sinh hiểu được cách cảm nhận & mô tả khác nhau giữa các nhà KH & nhà thơ về cùng một đối tượng là cừu & sói. 
Nắm & viết được y/cầu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
 Nắm được, nâng cao nhận thức & kỹ năng về biện pháp liên kết câu & đoạn văn. 
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
25
- Liên kết câu và đoạn văn (Luyện tập)
- Con cò (Hướng dẫn đọc thêm)
- Cách làm bài văn nghị luận xã hội : Về một vấn đề tư tưởng, đạo lí 
- Trả bài tập làm văn số 5
Có khả năng thực hành, luyện tập liên kết câu .Chỉ ra được các liên kết câu & đoạn văn trong đoạn trích 
Cảm nhận được ý nghĩa &vẻ đẹp của hình tượng con cò.
Học sinh nắm được cách làm & thực hành tốt việc làm một bài văn nghị luậnvề một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
Thấy rõ khả năng, kết quả làm bài viết, nắm rõ ưu khuyết điểm của bài làm để rút kinh nghiệm 
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
26
- Mùa xuân nho nhỏ
- Viếng lăng Bác
- Nghị luận về tác phẩm truyện(Hoặc đoạn trích)
- Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
- Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). Viết bài TLV số 6 ở nhà
Học sinh cảm nhận được cảm xúc trước vẻ đẹp của mùa xuân& thiên nhiên, khát vọng của nhà thơnhững đặc sắc về nghệ thuật; tình cảm lớn lao của tác giả & người dân VN dành cho Bác Hồ 
Nắm rõ y/cầu của 1 bài nghị luận về tác phẩm truyện - biết cách làm & làm được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện. 
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
27
- Sang thu
- Nói với con
- Nghĩa tường minh và hàm ý
- Nghị luận về một đoạn thơ , bài thơ
- Cách làm bài nghị luận một 
đoạn thơ , bài thơ
 Học sinh cảm nhận được những quan sát của nhà thơ khi đất trời giao mùa, cảm nhận được tình cảm quê hương đất nước
 Nhận thức & sử dụng tốt về nghĩa tường minh & hàm ý.
 Nắm & thực hiện được cách làm văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ 
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
28
- Cách làm bài nghị luận một 
đoạn thơ , bài thơ
- Mây và Sóng
- Ôn tập về thơ
- Nghĩa tường minh và hàm ý
 ( tt )
- Kiểm tra về thơ
 Nắm & thực hiện được cách làm văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ 
Học sinh thấy được tyêu mẹ & tyêu thiên nhiên là những t/cảm thiêng liêng 
Ôn lại & nắm chắc phần thơ đã học: T.giả, t.phẩm, nội dung, nghệ thuật
 Nhận thức được đk thành công của hàm ý.
 Nắm chắc & làm hoàn thiện bài KTvề thơ hiện đại, tự đánh giá KT .
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
29
- Trả bài Tập làm văn số6
- Tổng kết phần văn bản nhật dụng
- Chương trình địa phương
 ( TV )
- Luyện nói nghị luận về một đoạn thơ , bài thơ
Tự đánh giá về kiến thức phần văn đã được học; rút kinh nghiệm& điều chỉnh.
Học sinh ôn tập & nắm vững nội dung các văn bản nhật dụng đã học trong c trình THCS .
 Nắm vững KT phương ngữ &mối quan hệ với ngôn ngữ toàn dân. 
Có kỹ năng thực hiện lập dàn bài & nói dựa trên dàn bài bài văn NLvề một đoạn thơ, bài thơ
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
30
- Bến quê (Hướng dẫn đọc thêm)
- Ôn tập ( TV )
- Viết bài Tập làm văn nghị luận văn học số 7
 Học sinh cảm nhận sự ca ngợi, trân trọng những vẻ đẹp bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương mà khi con người cận kề với cái chết 
 Ôn tập phần TV9: Khởi ngữ, các thành phần biệt lập 
 Nắm chắcKT & viết được bài n/luậnVH theo yêu cầu,tự đánh giá Kk/ quả học tập .
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
31
- Những ngôi sao xa xôi
- Chương trình địa phương- phần TLV 
- Biên bản
- Luyện tập viết biên bản
Nắm được vẻ đẹp của những nữ TNXP
Nắm chắc và thực hiện tốt - Chương trình địa phương- phần TLV. 
Viết được biên bản theo yêu cầu cụ thể. 
 Tìm hiểu & nắm được KT về văn bản điều hành - biên bản
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
32
- Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang
- Tổng kết về ngữ pháp
- Trả bài Tập làm văn số 7
- Hợp đồng
Học sinh hình dung được cuộc sống gian khổ & tinh thần lạc quan, nghị lực của Rô bin xơn " tự liên hệ thực tế. 
Hệ thống hoá được toàn KT TViệt 9
Tự đánh giá về kiến thức phần văn đã được học; nhận ra những ưu khuyết điểm của bài làm để rút kinh nghiệm & điều chỉnh. 
- Nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung & cách làm hợp đồng 
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
33
- Bố của Xi- mông
- Ôn tập truyện
- Tổng kết về ngữ pháp (tt )
- Kiểm tra về truyện
Học sinh hiểu được diễn biến tâm trạng của các nhân vật dưới ngòi bút của t giả " rút ra bài học về lòng thương người.
- Hệ thống hoá toàn bộ KT về truyện hiện đại học trong L 9.
 Nắm chắc, hệ thống hoá các kiến thức về câu đã học.
 Nắm chắc kiến thức & làm hoàn thiện bài KTvề truyện, tự đánh giá kết quả học tập.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
34
- Con chó Bấc
- Kiểm tra ( TV )
- Luyện tập viết hợp đồng
- Tổng kết phần Văn học nước ngoài
 Học sinh cảm nhận được ng.thuật b’ hiện tinh tế & tình cảm thương yêu của t.giả Lơn đơn khi nhắc về con chóBấc.
 Thực hiện tốt bài KT phần TV học kỳ II - Tự đánh giá khả năng.
 Nắm vững KT về hợp đồng & viết được các hợp đồng có nội dung đơn giản 
-Tổng kết, hệ thống hoá lại các bài VH nước ngoài được học từ L6"L9.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
35
- Bắc Sơn
- Tổng kết phần Tập làm văn
- Tôi và chúng ta
- Nắm được xung đột, diễn biến hành động kịch & ý nghĩa tư tưởng của đoạn trích - nghệ thuật viết kịch 
-Hệ thống hoá, nắm được các kiểu văn bản đã học từ L6"L9, sự khác nhau & khả năng vận dụng kết hợp của chúng trong thực tế. Phân biệt được kiểu văn bản & thể loại VH, hình thức thể hiện văn bản cụ thể. 
Biết trau dồi TV để đọc hiểu văn bản, nâng cao năng lực viết và ngược lại.
- Học sinh thấy được cuộc đấu tranh gay gắt giữa những con ngươih mạnh dạn đổi mới với những người mang tư tưởng bảo thủ, lạc hậu , nghệ thuật của Lưu Quang Vũ.
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
36
- Tôi và chúng ta
- Tổng kết Văn học 
- Trả bài KT Văn, T. Việt.
 - Học sinh thấy được cuộc đấu tranh gay gắt giữa những con ngươih mạnh dạn đổi mới với những người mang tư tưởng bảo thủ, lạc hậu , nghệ thuật của Lưu Quang Vũ.
 - Tổng kết & nắm vững các KT văn học đã học từ L6"L9.
- Thấy rõ khả năng, kết quả làm các bài KT& Kquả học tập, nắm rõ ưu khuyết điểm của các bài KT để rút kinh nghiệm 
Kết hợp linh hoạt các phương pháp:
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
37
- Kiểm tra tổng hợp cuối năm
- Thư , điện
- Trả bài kiểm tra học kì II
- Làm tốt bài KTTH cuối năm. Tự đánh giá k.quả quá trình học &chất lượng môn NV của bản thân sau HK2 và cả năm học
- Hiểu rõ tác dụng và biết cách viết thư ( điện ) chúc mừng , thăm hỏi
- Thấy rõ khả năng, kết quả của bài KT& Kquả học tập, nắm rõ ưu khuyết điểm của các bài KT để rút kinh nghiệm 
 Tích hợp, trực quan hướng vào hoạt động của HS, đàm thoại, vấn đáp, phân tích ngữ liệu mẫu, trao đổi thảo luận nhóm 
	Ba Vinh, ngày 6 tháng 1 năm 2010
 Người lập 
 Nguyễn Thị Kim Trinh

Tài liệu đính kèm:

 • docChuẩn kien thuc van 9..doc