Đề kiểm tra 45 phút môn: Toán 7

Đề kiểm tra 45 phút môn: Toán 7

A. Trắc nghiệm khách quan.

I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ .

A. B. C. D.

2. a) Kết quả đúng của phép tính là :

A. B. C. -1 D.

 b) Kết quả đúng của phép tính là :

 A. B. C. D.

3. a) bằng :

 A. B. C. D.

 b) bằng : A. B. C. D.

 

doc 1 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 569Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Toán 7
A. Trắc nghiệm khách quan.
I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ .
A. B. C. D.
2. a) Kết quả đúng của phép tính là :
A. B. C. -1 D. 
 b) Kết quả đúng của phép tính là :
	A. B. C. D. 
3. a) bằng :
	A. B. C. D. 
 b) bằng :	A. B. C. D. 
4. Từ tỉ lệ thức với a,b,c,d Z ta có thể suy ra :
	A. B. C. D.
5. Nếu thì bằng :
	A. 2 B. 4 C. 8 D. 16
6. Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :
	A. 0,14 B. 0,15 C. 0,16 D. 0,17
7. Nếu x = thì | x | bằng :
	A. B. C. 7 D. -7
B. Tự luận :
8. Tính : 
a) 
b) 
9. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên.
a) 2,04 : ( -3,12)	b)  : ( 1,25)	c) 4 : 
10. Tìm 2 số x và y biết : và x + y = 16
11. Làm tròn các số sau đay đến chữ số thập phân thứ 2.
7,923 ; 17,413 ; 79,1364
12. Tính giá trị của các biểu thức sau ( làm tròn đén hàng đơn vị)
 14,61 – 7,15 + 3,2

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Tuan 11.doc