Đề kiểm tra chương IV – Đại số 7, tiết 66

Đề kiểm tra chương IV – Đại số 7, tiết 66

Bài 1 (2đ) : Đa thức là gì? Thế nào là đơn thức? Hãy lấy 2 ví dụ về đa thức biến x ( không phải là đơn thức) có bậc lần lượt là 2 , 3

Bài 2(1đ) : Thu gọn đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của chúng :

 ( a là hằng số)

Bài 3 (2đ) : Tính giá trị các biểu thức sau :

a. A(x) =3x2 – 5x – 2 tại x = - 2 và tại x =

b. B = xy +x2y2 +x3y3+x4y4+x5y5 tại x = -1 ; y = 1

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 983Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương IV – Đại số 7, tiết 66", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS GIANG SƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 7 TIẾT 66
Thời gian làm bài : 45' (Không kể thời gian giao đề)
 ĐỀ BÀI :
Bài 1 (2đ) : Đa thức là gì? Thế nào là đơn thức? Hãy lấy 2 ví dụ về đa thức biến x ( không phải là đơn thức) có bậc lần lượt là 2 , 3
Bài 2(1đ) : Thu gọn đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của chúng :
 ( a là hằng số)
Bài 3 (2đ) : Tính giá trị các biểu thức sau :
A(x) =3x2 – 5x – 2 tại x = - 2 và tại x = 
B = xy +x2y2 +x3y3+x4y4+x5y5 tại x = -1 ; y = 1
Bài 4 (4đ) : Cho các đa thức 
M(x) =x2 +5x4 - 3x3+ x2 - 4x4 + 3x3 - x + 5 và N(x) = x – 5x3 – x2 – x4 + 5x3 – x2 + 3x - 1 
Hãy tính M(x) + N(x) và M(x) - N(x) 
Bài 5 (1đ) : Cho đa thức Q(x) = x4 + 3x2 +3 Hãy tìm nghiệm của đa thức Q(x) 
----------------Hết----------------
Chưa gửi
TRƯỜNG THCS GIANG SƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN 
KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 7 TIẾT 66
Thời gian làm bài : 45' (Không kể thời gian giao đề)
Bài / Câu
Nội dung
Điểm
1
(2điểm)
- HS phát biểu đúng định nghĩa đa thức, đơn thức 
 HS có thể lấy ví dụ : x2 - x và 3x3 – x +1 chẳng hạn
1, 0 điểm
1,0 điểm (mỗi VD đúng cho 0,5 điểm)
 2
(1điểm)
HS thu gọn được - 3ax4y5 Tìm được hệ số : 3a ; Bậc của đa thức là : 9 
 1,0 điểm
3
(2điểm)
 a. Tính đúng A(-2) = 20 và A() = 
 b. Tại x = - 1 ; y = 1 thì B có giá trị bằng -1 
1,5 điểm
0,5 điểm
4
(4điểm)
HS thực hiện thu gọn M(x) = x4 + 2x2 - x + 5 
 và N(x) = – x4–2x2 + 4x – 1
Sau đó tính M(x) + N(x) = 3x+4 
 M(x) – N(x) = 2x4 + 4x2 – 5x + 6 
1,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
 5
(1điểm)
 x4 > 0 với x
3x2 > 0 với x 
=> x4 + 3x2 +3 > 0 với x
Vậy Q(x) vô nghiệm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
HS có thể làm theo cách khác, nhưng nếu đúng vẫn cho đỉểm tối đa của bài ( câu ) đó

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA CHUONG IV DAI 7 CO DAP AN.doc