Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn 8 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Thu Sương

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn 8 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Thu Sương

Câu 1 ( 2 điểm )

1.1 Hãy kể tên các truyện kí việt nam đã đợc học trong chơng trình ngữ văn 8 tập 1 , có sử dụng yếu tố miêu tả , biểu cảm ? ( 1 điểm )

1.2 Vì sao nói:”Chiếc lá cuối cùng “ của cụ Bơ men là một kiệt tác ?(1điểm )

Câu 2 ( 2 điểm )

 Cho đoạn văn :

 “ Mặt lão đột nhiên co rúm lại : Những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nớc mắt chảy ra . Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng món mén của lão mếu nh con nít. Lão hu hu khóc .”

( Trích “ Lão Hạc “ – Nam Cao )

 2.1 Tìm câu ghép trong đoạn văn trên.Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu đó ( 1 điểm )

 2.2 Chỉ rõ từ tợng hình, tợng thanh và phân tích giá trị biểu hiện của các từ tợng hình , tợng thanh trong đoạn văn đó ( 1 điểm )

Câu 3 : Hãy giới thiệu một loại hoa mà em yêu thích trong ngày tết ? ( 6 điểm )

 

doc 5 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 18/07/2022 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn 8 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Thu Sương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHòNG GIáO DụC ĐàO TạO PHú VANG 
TRƯờNG THCS Phú AN 
MA TRậN Đề KIểM TRA HKI( Năm học : 2011-2012)
Môn : Ngữ văn 8
Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )
 Cấp độ
Tờn
Chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL
Số cõu
Số điểm... 
Tỉ lệ %
 1.1 
Số cõu:1
 Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Số cõu:1
Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Từ mượn
Số cõu
Số điểm...
 Tỉ lệ %
Số cõu: 01
Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Số cõu: 01
Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Số cõu: 2
Sđ : 1đ
Tỉ lệ: 10%
Nghĩa của từ
Số cõu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số cõu: 01
Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Số cõu:1
Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Số cõu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số cõu: 01
Sđ: 0,5đ
Tỉ lệ: 5%
Số cõu:1
Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Chữa lỗi dựng từ
Số cõu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số cõu: 01
Sđ: 0,5đ
Tỉ lệ: 5%
Số cõu: 1
Sđ: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Danh từ và cụm danh từ.
Số cõu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số cõu: 02
Sđ: 1đ
Tỉ lệ: 10%
Số cõu: 2
Sđ: 4đ
Tỉ lệ:40%
Số cõu: 01
Sđ: 2đ
Tỉ lệ: 20%
Số cõu: 5
Sđ: 6đ
Tỉ lệ: 70 %
Tổng số cõu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số cõu: 4
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ: 20 %
Số cõu : 6
Số điểm: 6đ
Tỉ lệ: 60 %
Số cõu :1
Số điểm: 2đ
20 %
Số cõu:11
S.điểm:10
=100 %
PHòNG GIáO DụC ĐàO TạO PHú VANG 
TRƯờNG THCS Phú AN 
Đề KIểM TRA HKI( Năm học : 2011-2012)
Môn : Ngữ văn 8
Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )
Đề số 1 
Câu 1 ( 2 điểm )
Hãy kể tên các truyện kí việt nam đã được học trong chương trình ngữ văn 8 tập 1 , có sử dụng yếu tố miêu tả , biểu cảm ? ( 1 điểm )
Vì sao nói:”Chiếc lá cuối cùng “ của cụ Bơ men là một kiệt tác ?(1điểm )
Câu 2 ( 2 điểm )
 Cho đoạn văn :
 “ Mặt lão đột nhiên co rúm lại : Những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra . Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng món mén của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc ...”
( Trích “ Lão Hạc “ – Nam Cao )
 2.1 Tìm câu ghép trong đoạn văn trên.Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu đó ( 1 điểm )
 2.2 Chỉ rõ từ tượng hình, tượng thanh và phân tích giá trị biểu hiện của các từ tượng hình , tượng thanh trong đoạn văn đó ( 1 điểm )
Câu 3 : Hãy giới thiệu một loại hoa mà em yêu thích trong ngày tết ? ( 6 điểm )
Giáo viên : Nguyễn Thị Thu Sương
PHòNG GIáO DụC ĐàO TạO PHú VANG 
TRƯờNG THCS Phú AN 
Đề KIểM TRA HKI( Năm học : 2011-2012)
Môn : Ngữ văn 8
Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )
Đề số 2
Câu 1 ( 2 điểm )
 1.1 : Qua đoạn trích : “ Tức nước vỡ bờ “ cua Ngô Tất Tố , em hãy nêu những nét chính về tác giả , tác phẩm (1 điểm )
 1.2 Em biết gì và sẽ làm gì sau khi học xong văn bản:’Thông tin về ngày trái đất năm 2000 “ ( 1điểm )
Câu 2 ( 2 điểm ) 
 2.1 Xác định các vế câu trong câu sau :
 a/ Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi 
 b/ Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy và tôi cũng buồn lắm 
Các vế trong câu trên được nối với nhau bằng cách nào ?
Câu3 ( 6 điểm )
 Hãy viết bài văn thuyết minh nói về nhà văn Nam Cao và truyện ngắn:”Lão Hạc “
Nguyễn Văn Cảm 
PHòNG GIáO DụC ĐàO TạO PHú VANG 
TRƯờNG THCS Phú AN 
ĐáP áN , THANG BIểM , HƯÍng dẫn chấm 
Môn : Ngữ văn 8 ( Năm học : 2011-2012)
Đề số 1
Câu 1 ( 2 điểm )
kêt tên được 4 văn bản truyện và kí Việt Nam : “ Tôi đi học “ ( Thanh Tinh )
 “ Trong lòng mẹ “ ( Nguyên Hồng “
 “ Lão Hạc “ ( Nam Cao )
 “ Tức nước vỡ bờ “ ( Ngô Tất Tố )
Mỗi ý trả lời đúng được : ( 0.25 điểm )
: “ Chiếc lá cuối cùng “ Của cụ Bơ men là một kiệt tác vì :
Chiếc lá được vẽ giống như thật , nay cả Xiu và Giôn xi là những họa sĩ cũng không nhận ra
Chiếc lá đã cứu sống 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_ngu_van_8_nam_hoc_2011_2012_nguyen.doc