Đề kiểm tra học kỳ II môn: lịch sử 7

Đề kiểm tra học kỳ II môn: lịch sử 7

1. Kiến thức:

- Tổng hợp kiến thức cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hóa.

- Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ.

- Quá trình xây dựng đất nước của Quang Trung sau khi lên ngôi.

- Nền kinh tế, văn hóa, nghệ thuật của VN thế kỉ XVI - XVIII.

2. Kĩ năng:

 Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: nhận biết các sự kiện lịch sử, trình bày vấn đề, viết bài.

 

doc 17 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 1022Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn: lịch sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoàn chỉnh đê kiểm tra
Đề kiểm tra Học kỳ II
Môn: Lịch sử 7
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tổng hợp kiến thức cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hóa.
- Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ.
- Quá trình xây dựng đất nước của Quang Trung sau khi lên ngôi.
- Nền kinh tế, văn hóa, nghệ thuật của VN thế kỉ XVI - XVIII.
2. Kĩ năng:
 Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: nhận biết các sự kiện lịch sử, trình bày vấn đề, viết bài...
3. Thái độ:
- Học sinh tự hào về lịch sử của dân tộc, truyền thống đấu tranh, căm thù giặc của nhân dân ta. 
- Bồi dưỡng ý thức bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc.
II. Hình thức đề kiểm tra:
- Tự luận và trắc nghiệm.
III. Thiết kế ma trận:
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Nước Đại Việt thời Lê Sơ
-Học sinh trình bày được tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ
Số điểm:
Số cõu:
1
2
1
2
Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII
- Học sinh kể tên được một số tác phẩm văn học và nghệ thuật dân gian ở VN thế kỉ XVI-XVIII
- Hs trình bày được sự ra đời của chữ quốc ngữ.
Số điểm:
Số cõu:
1/2.
1,5
1/2.
1,5
1
3
 Quang Trung xây dựng đất nước 
- Hs trình bày được những việc làm của QT về kinh tế, chính trị, văn hóa sau khi lên ngôi Hoàng đế.
Số điểm:
Số cõu:
1
3,5
1
3,5
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hóa
HS giới thiệu được về khu căn cứ Lam Sơn và người anh hùng Nguyễn Chích
Số điểm:
Số cõu:
1,5
3
1,5
3
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
1,5
3
30%
1,5
3,5
35%
1
3,5
35%
4
10
100
IV. Biên soạn đề kiểm tra:
. quốc Anh được gọi là ... gọi là ...ơi 
Câu 1: (2đ) Trình bày tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ?
Câu 2 (3đ) Trình bày sự ra đời của chữ quốc ngữ? Kể tên một số tác phẩm văn học và NTDG ở VN thế kỉ XVI-XVIII?
Câu 3 (3,5đ) Sau khi lên ngôi Quang Trung đã làm gì để ổn định, phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa?
Câu 4 (1,5đ): Em hãy giới thiệu về căn cứ địa Lam Sơn và người anh hùng Nguyễn Chích?
V.Đáp án và biểu chấm 
Câu 1: ( 2 đ) Mỗi ý đúng được 0,5đ
Đứng đầu là vua, trực tiếp nắm mọi quyền hành kể cả chỉ huy quân đội.
Giúp việc cho vua là quan đại thần với 6 bộ và một số cơ quan.
Nước ta chia làm 5 đạo, đến thời Lê Thánh Tông được chia thành 13 đạo thừa tuyên.
Dưới đạo có châu, huyện , xã.
Câu 2:(3đ)
* Chữ quốc ngữ:
- Thế kỉ XVIII Tiếng Việt đã phong phú và trong sáng, một số giáo sĩ Phương Tây trong đó có giáo sĩ A-Lếc - xăng Đơ - Rốt là người có đóng góp quan trọng đã dùng chữ cái la tinh để ghi âm Tiếng Việt và truyền đạo. ( 1đ)
- Đây là chữ viết tiện lợi, khoa học dễ phổ biến nên được sử dụng rộng rãi. ( 0,5đ)
* Các tác phẩm văn học: Thiên Nam ngữ lục, Phan Trần, Nhị Độ Mai...( 1đ)
* Các tác phẩm văn học dân gian: múa, chèo, tuồng, hát ả đào...(0,5)
Câu 3: 
- Bắt tay XD chính quyền mới đóng đô ở phú Xuân. ( 0,75đ)
- Ra " Chiếu khuyến nông" để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn 
lưu vong, nhờ đó sản xuất nông nghiệp được phụ hồi nhanh chóng.(1đ)
- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế nhờ đó nghề thủ công và buôn bán được 
phục hồi nhanh chóng.(0,75đ)
- Ban bố ' Chiếu lập học"; các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học; dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước. ( 1đ)
Câu 4: (1,5 điểm)
* Căn cứ Lam Sơn: 
- Lam Sơn là nơi bắt đầu của thời kỳ Hậu Lờ trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với bản anh hựng ca đỏnh đuổi giặc Minh, thu giang sơn về một mối.
- Lam Sơn nay thuộc xó Xuõn Lam Thọ xuõn Thanh Húa.
- Nơi diễn ra Hội thề Lũng Nhai.
*Nguyễn Chớch (1382–1448) là cụng thần khai quốc nhà Hậu Lờ, người tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. ễng quờ ở xó Đụng Ninh, huyện Đụng Sơn, tỉnh Thanh Húa, Việt Nam
VI. Xem xét và sửa chữa :
Mẫu ma trận (hình thức tự luận)
Bước 1 : Liệt kê tên các chủ đề
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Nước chăm pa từ thế kỷ II - X
Số điểm:
Số cõu:
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Số điểm:
Số cõu:
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Số điểm:
Số cõu:
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
Bước 2 : Viết các chuẩn cần đánh giá
với mỗi cấp độ tư duy
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
Số điểm:
Số cõu
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
Số điểm:
Số cõu:
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
Số điểm:
Số cõu: 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
Bước 3 : Quyết định phân phối tỷ lệ % tổng điểm
cho mỗi chủ đề
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
40 %
Số điểm:
Số cõu
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
20%
Số điểm:
Số cõu:
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
40 %
Số điểm:
Số cõu: 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
Bước 4 :Quyết định tổng số điểm của
bài kiểm tra (10 điểm)
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
Số điểm:
Số cõu
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
Số điểm:
Số cõu:
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
Số điểm:
Số cõu: 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
Bước 5 : Tính số điểm cho mỗi chủ đề
( nội dung, chương ) tương ứng với tỷ lệ %
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
40 % x10 = 4 điểm
Số điểm:
Số cõu
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
20% x 10 = 2 điểm
Số điểm:
Số cõu:
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
40 % x 10 = 4 điểm
Số điểm:
Số cõu: 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
Bước 6 : tính số điểm và quyết định số câu hỏi
cho mỗi chuẩn tương ứng
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
40 %
Số điểm:
Số cõu
3
3/ 4
1
1/4
4
1
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
20%
Số điểm:
Số cõu:
2
1
2
1
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
40 %
Số điểm:
Số cõu: 
2
1/2
2
1/2
4
1
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
Bước 7 : tính tổng số điểm và số câu hỏi cho mỗi cột
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
40 %
Số điểm:
Số cõu
3
3/ 4
1
1/4
4
1
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
20%
Số điểm:
Số cõu:
2
1
2
1
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
40 %
Số điểm:
Số cõu: 
2
1/2
2
1/2
4
1
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
Bước 8 : tính tỷ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột.
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
Số điểm:
Số cõu
Tỷ lệ %
3
3/ 4
30,0
1
1/4
10,0
4
1
40,0
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
Số điểm:
Số cõu:
Tỷ lệ %
2
1
20,0
2
1
20,0
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
Số điểm:
Số cõu: 
Tỷ lệ % 
2
1/2
2
1/2
4
1
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
3/4 +1/2
5
50,0
1
2
20,0
1/4 + 1/2
3
30,0
3
10
100
Bước 9 : đánh giá lại ma trận
và có thể chỉnh nếu thấy cân thiết
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
Số điểm:
Số cõu
Tỷ lệ %
3
3/ 4
30,0
1
1/4
10,0
4
1
40,0
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
Số điểm:
Số cõu:
Tỷ lệ %
2
1
20,0
2
1
20,0
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
Số điểm:
Số cõu: 
Tỷ lệ % 
2
1/2
2
1/2
4
1
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
3/4 +1/2
5
50,0
1
2
20,0
1/4 + 1/2
3
30,0
3
10
100
Đề kiểm tra học kì ii - lớp 6
Mục tiờu:
1/ Kiến thức: giỳp học sinh nắm được
- Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II-X, thấy được nét tiêu biểu đặc sắc của nền văn hoá Chăm
- Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của Triệu Quang Phục
- Diễn biến và ý nghĩa lịch sử cua chiến thắng Bạch Đằng năm 938
2/ Kỹ năng.
- Rốn luyện cho học sinh kỹ năng: Trỡnh bày vấn đề, viết bài, đỏnh giỏ sự kiện lịch sử. 
3/ Tư tưởng : 
 - Học sinh có ý thức tự học, tự nhận thức về các sự kiện lịch sử, tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc
II . Hình thức kiểm tra : Tự luận
III . Ma trận
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
Nước chăm pa từ thế kỷ II-X
Sự phỏt triển kinh tế, văn hoỏ của chăm pa từ thế kỷ II - X
Nhận xét về thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của Chăm Pa
Số điểm:
Số cõu
Tỷ lệ %
3
3/ 4
30,0
1
1/4
10,0
4
1
40,0
Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo
Số điểm:
Số cõu:
Tỷ lệ %
2
1
20,0
2
1
20,0
 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng
Đánh giá được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng
Số điểm:
Số cõu: 
Tỷ lệ % 
2
1/2
2
1/2
4
1
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
3/4 +1/2
5
50,0
1
2
20,0
1/4 + 1/2
3
30,0
3
10
100
IV . Biên soạn câu hỏi theo ma trận
Cõu 1( 4 điêm) : Nêu những thành tựu kinh tế, văn hoỏ chăm pa từ thế kỷ II-X? Thành tựu văn hoá đặc sắc nhất của người Chăm là gì?
Cõu 2( 2 điểm) : Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo ?
Cõu 3(4 điểm) : Diễn biến của cuộc khỏng chiến chống quõn Nam Hỏn trờn sông Bạch Đằng năm 938, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này?
V.Hướng dẫn chấm, biểu điểm.
Cõu 1: 4 điểm.
Thành tựu về kinh tế: 1,5 điểm
- Biết sử dụng cụng cụ bằng sắt, dung trõu bũ kộo cày, nguồn sống chủ yếu là trồng lỳa nước mỗi năm 2 vụ.(0,5 điểm)
- Biết trồng cỏc loại cõy ăn quả.(0,25 điểm)
- Biết khai thỏc lõm thổ sản.(0,25điểm)
- Biết buụn bỏn với cỏc nước lỏng giềng.( 0,5 điểm)
Thành tựu về văn hóa: 1.5 điểm
- Chữ viết: chữ viết riờng ( chữ phạn) (0,5 điểm)
- Tụn giỏo: phật giỏo, Balamon giỏo, tục hoả tang, ở nhà sàn và ăn trầu. (0,5 điểm)
- Nghệ thuật : kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật Múa chăm . (0,5 điểm)
 *Nét đặc sắc: 1 Điểm
Nghệ thuật Chăm : Các công trình kiến trúc như tháp Chăm, khu thánh địa Mỹ Sơn, các công trình đã thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của người Chăm : các đền tháp được bố trí cân đối, độc đáo mang đậm tính cách,tâm hồn của người chăm, thể hiện sự lao động sáng tạo của ho.. Là di sản văn hoá thế giới.
Câu 2 ( 2 điểm)
Triệu Quang Phục là một tướng trẻ có nhiều tài năng(0,5 điểm)
Cuộc kháng chiến được nhân dân ủng hộ, tinh thần chiến đấu kiên quyết bền bỉ của quân ta (0,5 điểm)
Biết tận dụng ưu thế Đầm Dạ Trạch(0,5 điểm)
Biết chờ thời cơ thuận lợi : nhà lương có loạn( năm 550) (0,5 điểm)
 Cõu 3( 4 điểm):
 Diễn biến : (2 điểm)
- Cuối năm 938, đoàn thuyền quõn Nam Hỏn do Lưu Hoàng Thỏo chỉ huy tiến vào vựng biển nước ta. Lỳc này, nước triều đang dõng cao, quõn ta ra đỏnh và nhử quõn giặc vào sụng Bạch Đằng, quõn giặc kộo qua trận địa bói cọc ngầm mà khụng biết. .( 1 điểm)
- Khi nước triều bắt đầu rỳt, quõn ta dốc toàn lực lượng tấn cụng, quõn giặc phải rỳt chạy thuyền xụ vào cọc nhọn.. Hoàng Thỏo bị giết tại trận. Trận Bạch Đằng của Ngụ Quyền kết thỳc hoàn toàn thắng lợi. .( 1điểm)
í nghĩa: (2 điểm)
- Chấm dứt hoàn toàn ỏch thống trị hơn 1000 năm của phong kiến phương bắc.
(1 điểm)
- Khẳng định nền độc lập lõu dài của tổ quốc. .( 1 điểm)
VI. Xem xét và sửa chữa :

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi su 7 ki II va tiet 58.doc