Đề kiểm tra một tiết Đại số 7

Đề kiểm tra một tiết Đại số 7

Câu 1( 2 đ):

1) Thực hiện phép tính rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất

 a) 2,34 + 4,13 =

 b) -5,31 + 2,69 =

2) Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số áp dụng tính ( -0,5)8.( - 0,5)3

3) Tính

 

doc 3 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 1012Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 1
Trường THCS Quang Trung
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7
Chương I
( Đề bài gồm có 01 trang)
( Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)
Câu 1( 2 đ): 
1) Thực hiện phép tính rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất
	 a) 2,34 + 4,13 = 
	 b) -5,31 + 2,69 = 
2) Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số áp dụng tính ( -0,5)8.( - 0,5)3
3) Tính 
Câu 2( 3 đ): 
Tính bằng cách tính hợp lý( Tính nhanh nếu có thể)
Câu 3( 2 đ): 
Tìm x biết
Câu 4( 2 đ):
 Tìm hai số x và y biết : và x + y = 22
Câu 5 ( 1 đ): 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Hết.
ĐỀ SỐ 2
Trường THCS Quang Trung
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7
Chương I
( Đề bài gồm có 01 trang)
( Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)
Câu 1( 2 đ): 
1) Thực hiện phép tính rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất
	 a) 3,17 + 2,76 = 
	 b) -2,78 + 1,31 = 
2) Viết công thức luỹ thừa của một thương áp dụng tính 
3) Tính 
Câu 2( 3 đ): 
Tính bằng cách tính hợp lý( Tính nhanh nếu có thể)
Câu 3( 2 đ): 
Tìm x biết
Câu 4( 2 đ):
 Ba bạn Minh, Hùng, Dũng có tất cả 24 viên bi, tính số bi của mỗi bạn biết số bi tỉ lệ với 3:4:5.
Câu 5 ( 1 đ): 
So sánh hai số 2600 và 3400.
Hết.

Tài liệu đính kèm:

  • docgui ban manh de kt toan 7.doc