Đề số 01 đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 7

Đề số 01 đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 7

I.Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm). Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A; B; C; D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Nghiệm của đa thức 12x + 4 là ?

A. B. 3 C. D.

Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức ?

A. B. C. D.

Câu 3: Đa thức có bậc là:

A. 12 B. 5 C. 4 D. 3

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 590Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề số 01 đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 01
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
I.Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm). Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A; B; C; D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Nghiệm của đa thức 12x + 4 là ?
A. 	B. 3	C. 	D. 
Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Đa thức có bậc là:
A. 12	B. 5 	C. 4 	D. 3
Câu 4: Giá trị của biểu thức tại x = –1; y =1 là:
A. 5 	B. –5 	C. 7 	D. –7
Câu 5: Cho biết DE = 5cm, DF = 10 cm; EF = 8cm. So sánh các góc của
 ta có:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Bộ ba số đo nào sau đây không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 1cm; 2cm; 3cm	B. 2cm; 3cm; 4cm.	
C. 3cm; 4cm; 5cm.	D. 4cm; 5cm; 6cm.
Câu 7: Cho tam giác ABC cân ở B, biết AC = 5cm; BC = 8cm. Chu vi tam giác là:
A. 21cm	B. 18cm	C. 13cm	D. 26cm
Câu 8: Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến. Gọi G là trọng tâm tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. GM = 	B. AG = 3GM	C. GM = 2AG	D. AG = 
II. Tự luận: (8 điểm)
Câu 9: (2 điểm)
 Điểm kiểm tra toán học kì I của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
10 9 7 8 9 1 4 9
1 5 10 6 4 8 5 3
5 6 8 10 3 7 10 6
6 2 4 5 8 10 3 5
5 9 10 8 9 5 8 5
a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số và tính trung bình cộng.
c) Tìm mốt của dấu hiệu
Câu 10: (3 điểm)
 Cho hai đa thức: A(x) = 
 B(x) = 
Thu gọn mỗi đa thức trên rồi sắp xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính P(x) = A(x) + B(x) và Q(x) = A(x) – B(x)
Chứng tỏ x = – 1 là nghiệm của đa thức P(x).
 Câu 11: (3 điểm) 
 Cho tam giác ABC cân tại A và hai trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K.
Chứng minh 
Chứng minh cân tại K.
Chứng minh BC < 4KM
------HẾT------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi hoc ki(1).doc