Giáo án Đại số 7 - Học kỳ 2 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số

Giáo án Đại số 7 - Học kỳ 2 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số

Tuần : 24

Tiết : 52 §2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Ngày soạn:

Ngày dạy :

I. MỤC TIÊU :

- Học sinh biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số, biết cách trình bày lời giải của bài toán này.

II. CHUẨN BỊ :

 GV : SGK, giáo án, phấn màu, bảng phụ

 HS : Xem trước bàiở nhà

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 442Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Học kỳ 2 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 24 
Tiết : 52
§2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Ngày soạn: 
Ngày dạy :
MỤC TIÊU : 
- Học sinh biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số, biết cách trình bày lời giải của bài toán này.
CHUẨN BỊ : 
 GV : SGK, giáo án, phấn màu, bảng phụ
 HS : Xem trước bàiở nhà 
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Thế nào là một biểu thức đại số 
Tính : 
- Gọi 1 HS lên bảng HS cả lớp làm vào giấy 
- Gọi HS nhận xét GV nhận xét đánh giá - cho điểm 
- HS lên bảng nêu khái niệm biểu thức đại số 
= 3
 = 
Hoạt động 2: Giá trị của một biểu thức đại số (10ph)
Giá trị của một biểu thức đại số
Cách tính:
Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta thay giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính
VD1: Tính giá trị của biểu thức 2m+n tại m =9, n=0,5
Giải
Thay m=9, n=0,5 vào biểu thức, ta được:
 2.9 + 0,5 = 18,5
Ta nói 18,5 là giá trị của biểu thức 2m+n tại m=9, n=0,5
VD2: Tính giá trị của biểu thức 3x2 -5x+1 tại x= -1 và tại x=
- Hướng dẫn HS tính giá trị của biểu thức 2m + n tại m=9, n=0,5
Hay ta có thể nói tại m=9, n=0,5 thì biểu thức có giá trị là 18,5
- Để tính giá trị của 1 biểu thức đại số tại những giá trị cho trước ta làm thế nào ?
- Cho HS làm VD 2
- Gọi 1 HS lên bảng tính giá trị của biểu thức 3x2 -5x+1 tại x= -1
và tại x = 
Thay x = vào biểu thức 
3x2 -5x +1 ta được biểu thức nào? 
- GV hứơng dẫn HS liên hệ bài cũ 
- HS chú ý theo dõi hướng dẫn của GV
B1: Thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức 
B2: thực hiện phép tính
- HS lên bảng HS cả lớp làm vào vở 
Giải
* Thay x= -1 vào biểu thức, ta được :
3(-1)2 - 5(-1) + 1 = 3 + 5+1 = 9
Vậy giá trị của biểâu thức 
3x2 -5x +1 tại x = -1 là 9
* Thay x = vào biểu thức, ta được 
Vậy là giá trị của biểu thức 3x2 -5x +1 tại x = 
- HS liên hệ bài cũ đọc kết quả 
Hoạt động 3: Áp dụng (6ph)
Áp dụng 
Tính giá trị của biểu thức 
A = 3x2 - 9x tại x =1 và x=
Cho HS làm ?1
- Cho HS làm BT ít phút sau đó gọi 2 HS lên bảng 
- Cho Hs làm ?2
Đọc số em chọn để được câu đúng? Vì sao?
?1 Giải 
+ Thay x = 1 vào biểu thức A ta được 
A = 3.12 -9.1 = 3 - 9 = -6
+Thay x = vào biểu thức A, ta được 
A= = 
?2 Số đúng là 48
Vì: Giá trị của biểu thức x2y tại 
x= -4; y =3 là (-4)2 . 3 = 48
Hoạt động 4: Luyện tập (15ph)
GV treo bảng phụ đề BT (2 bảng) cho 2 đội thực hiện (mỗi đội 9 em) tính nhanh và điền vào bảng để biết tên nhà toán học nổi tiếng ở VN
Đội nào tính đúng và nhanh nhất sẽ thắng 
Hai đội tham gia thực hiện ngay trên bảng
N : x2 = 32 =9
T : y2 = 42 =16
Ă: 
L : x2 - y2 = 32 -42 = -7
M : = 
Ê : 2z2 +1 = 2.52 +1 = 51
H : x2 +y2 = 32 +42 = 25
V : z2 -1 = 52 -1 = 24
I : 2(y+z)=2(4+5) = 18
-7
51
24
8,5
9
16
25
18
51
6
L
Ê
V
Ă
N
T
H
I
Ê
M
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2ph)
- Xem lại các VD
- Làm các Bt 7, 8, 9 trang 29 SGK
- Đọc mục có thể em chưa biết 
-Xem trước bài " Đơn thức "

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 52.doc