Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 11: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (Tiếp theo)

Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 11: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (Tiếp theo)

I MỤC TIÊU:

 -Kiến thức: HS biết cách khử mẩu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẩu.

 -Kĩ năng: Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.

II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

 -Thầy: Bảng phụ ghi sẵn vd2, bài tập chạy tiếp sức.

 -Trò : Xem trước bài

III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 1. Ổn định tổ chức:(1ph) Kiểm tra nề nếp - Điểm danh

 2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

 3. Bài mới:

 Giới thiệu bài:(1ph)

 Trong tiết trước chúng ta đã học hai phép biến đổi đơn giản là đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn. Hôm nay, ta tiếp tục học hai phép đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai nữa, đó là khử mẫu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.

 Các hoạt động:

 

doc 3 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 719Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 11: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:6	Ngày soạn:29/ 09/ 08 
Tiết: 11 	Ngày dạy: 01/ 10/ 08
§7. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC
 CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI (t.t.).
I MỤC TIÊU:
	-Kiến thức: HS biết cách khử mẩu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẩu.
	-Kĩ năng: Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.
II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
	-Thầy: Bảng phụ ghi sẵn vd2, bài tập chạy tiếp sức.
	-Trò : Xem trước bài
III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1. Ổn định tổ chức:(1ph) Kiểm tra nề nếp - Điểm danh 
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không)
	3. Bài mới:
	¯Giới thiệu bài:(1ph)
	Trong tiết trước chúng ta đã học hai phép biến đổi đơn giản là đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn. Hôm nay, ta tiếp tục học hai phép đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai nữa, đó là khử mẫu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.
	¯Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
12’
15’
14’
Hoạt động 1: Khử mẫu biểu thức lấy căn.
GV: Khi biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai, người ta có thể sử dụng khử mẫu biểu thức lấy căn.
Nêu ví dụ 1: 
H: có biểu thức lấy căn là biểu thức nào? Mẫu là bao nhiêu?
GV: Hướng dẫn nhân tử và mẫu biểu thức lấy căn với 3 để mẫu là 32 rồi khai phương mẫu 
H: Làm thế nào để khử mẫu (7b) của biểu thức lấy căn.
GV: Yêu cầu một HS đứng tại chỗ trình bày.
Ở kết quả, biểu thức lấy căn là 35ab không còn chứa mẫu nữa.
H: Qua các ví dụ trên em hãy nêu rõ cách làm khử mẫu của biểu thức lấy căn?
GV yêu cầu hs viết công thức tổng quát.
GV: Yêu cầu HS làm ?1 ba HS lên bảng trình bày.
GV: lưu ý câu b): Có thể nhân với 5 vì: 125.5=252
c) Có thể nhân với 2a 
Hoạt động 2: Trục căn thức ở mẫu:
GV: Khi biểu thức có chứa căn thức ở mẫu, việc biến đổi làm mất căn thức ở mẫu gọi là trục căn thức ở mẫu
GV: Đưa ví dụ 2 treo bảng phụ trình bày lời giải.
GV: Trong ví dụ ở câu b, để trục căn thức ở mẫu, ta nhân cả tử và mẫu với biểu thức . Ta gọi biểu thức và biểu thức là hai biểu thức liên hợp của nhau.
H: Tương tự ở câu c, ta nhân tử và mẫu với biểu thức liên hợp của là biểu thức nào?
H: Hãy cho biết biểu thức liên hợp của 
GV cùng với hs rút ra công thức tổng quát SGK
GV: Yêu cầu HS làm ?2 Trục căn thức ở mẫu.
GV: Kiểm tra và đánh giá kết quả bài làm của các nhóm.
Hoạt động 3:(Luyện tập - củng cố )
Bài 48, 49 sgk: Khử mẫu của biểu thức lấy căn
Bài tập tiếp sức: Các kết quả sau đây đúng sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
Tổ chức hai đội thi ai nhanh hơn?(Chạy tiếp sức)
Câu
Trục căn thức ở mẫu
Đ
S
1
2.
3.
4.
Đ: Biểu thức lấy căn là với mẫu là 3
HS: Cùng theo dõi và thực hiện 
HS: Ta phải nhân tử và mẫu với 7b
HS làm tại chỗ:
HS: Để khử mẫu của biểu thức lấy căn ta phải biến đổi biểu thức sao cho mẫu đó trở thành bình phương của một số hoặc biểu thức rồi khai phương mẫu và đưa ra ngoài dấu căn. 
HS: Viết công thức tổng quát.
Với A, B là biểu thức, A.B, B. 
HS cả lớp làm vào vở. 3 HS làm trên bảng:
HS1: 
HS2: b) 
HS3: 
(Với a > 0 )
HS: Đọc ví dụ2 (SGK)
Đ: Là biểu thức 
Đ: Biểu thức liên hợp của là
 của là 
HS: Rút ra công thức tổng quát sgk
HS: Lên bảng
* với b > 0
 (Với
 Vớia>b>0
Cả lớp làm bài tập, hai HS lên bảng trình bày
HS1: Câu a-c, HS2: Câu b-d
Chia thành 2 đội chơi chạy tiếp sức, đội nào xong trước thì thắng cuộc.
Kết quả:
Đ
S Sửa: 
S Sửa: 
Đ
Hướng dẫn về nhà: (2ph)
Học bài, ôn lại cách khử mẩu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.
Làm bài tập các phần còn lại của bài 48, 49, 50, 51, 52 /tr29,30 SGK.
Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_7_tiet_11_bien_doi_don_gian_bieu_thuc_chu.doc