Giáo án Hình học 7 - Tiết 18: Tổng ba góc của một tam giác (tiếp theo) giải một số bài tập

Giáo án Hình học 7 - Tiết 18: Tổng ba góc của một tam giác (tiếp theo) giải một số bài tập

I./ Mục tiêu bài học:

 Kiến thức: Củng cố định lí về tổng ba góc trong tam giác, nắm định nghĩa về tam giác vuông, góc ngoài tam giác cùng tính chất của nó.

 Kỹ năng: Vận dụng các tính chất, định lí để tính góc trong quá trình làm toán.

 Thái độ:Vận dụng các kiến thức vàò thực tế , và toán học .

II./ Yêu cầu chuẩn bị bài:

 °Giáo viên;SGK; bảng phụ; phấn màu, thước chia khoảng, thước chia độ, ÊKe

 °Học sinh: Bài cũ; bài soạn; các dụng cụ học tập

III./ Hoạt động dạy và học:

1.) Ổn định: ( 1 phút )

2.) Kiểm tra bài cũ: ( 7phút ) Nhắc lại định lý về Tổng ba góc của một tam giác

 Định ly về tam giác vuông,góc ngoài của tam giác .

3.) Bài mới: (32phút )

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 557Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 7 - Tiết 18: Tổng ba góc của một tam giác (tiếp theo) giải một số bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 18
Ngày soạn 29/10 
 Dạy 2/11/2005
 §1 / TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC(tiếp theo)
 GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP
–– •——
I./ Mục tiêu bài học:
	ØKiến thức: Củng cố định lí về tổng ba góc trong tam giác, nắm định nghĩa về tam giác vuông, góc ngoài tam giác cùng tính chất của nó.
	ØKỹ năng: Vận dụng các tính chất, định lí để tính góc trong quá trình làm toán.
	ØThái độ:Vận dụng các kiến thức vàò thực tế , và toán học .
II./ Yêu cầu chuẩn bị bài:
	°Giáo viên;SGK; bảng phụ; phấn màu, thước chia khoảng, thước chia độ, ÊKe
	°Học sinh: Bài cũ; bài soạn; các dụng cụ học tập
III./ Hoạt động dạy và học:
Ổn định: ( 1 phút )
Kiểm tra bài cũ: ( 7phút ) Nhắc lại định lý về Tổng ba góc của một tam giác
 Định ly về tam giác vuông,góc ngoài của tam giác .
Bài mới: (32phút )
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP
Bài 2 : ( sgk )
Xét tacó =1800-=
 1800- 800 –300 = 700
 ==
800 + 350=1150
 Suy ra góc ADB =1800-1150 = 650
Xét tacó = ?
Khi chưa học góc ngoài của tam giác, ta tính như thế nào ? (1800- )
Sau khi học góc ngoài ta có ?
= =800 + 350 = ?.
Suy ra góc ADB = ?
Bài 3 :
a) > 
 (góc ngoài) (1)
 Và > 
 ( Góc ngoài ) (2)
Cộng vế ta có : + > +
Bài 4/	
Ta có vuông tại C Suy ra + = 900
 = 900-50 =850
 Bài 5 : Hinh 54 (sgk trg 108
Bài 3 / a) Xét có là góc ngoài nên ? với Kết quả ?
	Xét CAI có là góc ngoài nên ? với Kết quả ?
Cộng vế (1) và (2) ta có ?
Bài 4/
Aùp dụng tính chất hai góc nhọn của tam giác vuông ?
 vuông tại C Suy ra + = ?
Bài 5 : Hướng dẫn hs xem hinh 54 sgk trg 108	
 Tam giác nhọn : HIK
 Tam giác tù	 : DEF
 Tam giác vuông: ABC
 Thế nào là tam giác nhọn ?
 Thế nào là tam giác tù ?
 Thế nào là tam giác vuông ?
 Củng cố và hướng dẫn tự hoc: (5phút )
Củng cố: Xem lại các bài tập đã giải
 Hướng dẫn tự học: 
°:Bài tập 6-7-8-9 (sgk trg 109 )
°Bài sắp học:LUYỆN TẬP 
	 + Chuẩn bị các bài tập.
Bổ sung: Làm các bài tập ở sách bài tập.
IV./ Phần kiểm tra: 

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH 18.doc