Giáo án Hình học 7 - Tiết: Kiểm tra cuối năm

Giáo án Hình học 7 - Tiết: Kiểm tra cuối năm

 I./ Mục tiêu bài học:

Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức về quan hệ giữa đường vuông góc với đường xiên,đương xiên và hình chiếu – Quan hệ ba cạnh của tam giác ,bất đẳng thức trong tam giác –Tính chất ba đường trung tuyến ,ba phân giác của một tam giác .

Kỹ năng : Sử dụng dụng cụ vẽ hình

 Biết vận dụng các tính chất về các vân đề nêu trên .

 Thái độ : Phán đoán, cẩn thận, chính xác và độc lập tư duy trong suy luận

 II/ Nội dung : KIỂM TRA HỌC KỲ 2

 Môn Hình học (thời gian làm bài 45 phút

doc 4 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 491Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 7 - Tiết: Kiểm tra cuối năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 
Ngày soạn:15/4 Dạy 18/4/2006 
 KIỂM TRA CUỐI NĂM
 ( PHẦN HÌNH HỌC : 45 Phút )
 I./ Mục tiêu bài học:
ØKiến thức: Kiểm tra các kiến thức về quan hệ giữa đường vuông góc với đường xiên,đương xiên và hình chiếu – Quan hệ ba cạnh của tam giác ,bất đẳng thức trong tam giác –Tính chất ba đường trung tuyến ,ba phân giác của một tam giác .
ØKỹ năng : Sử dụng dụngï cụ vẽ hình
 Biết vận dụng các tính chất về các vân đề nêu trên .
 ØThái độ : Phán đoán, cẩn thận, chính xác và độc lập tư duy trong suy luận 
 II/ Nội dung :	 KIỂM TRA HỌC KỲ 2 
 Môn Hình học (thời gian làm bài 45 phút)
I/ TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm) :Chọn câu trả lơì đúng nhất và đánh dấu X vào ô ð đầu câu :
Trọng tâm G củaABC là điểm nào trong các điểm chung của :
 a Ba đường trung tuyến b Ba đường trung trực
 c Ba đường phân giác d Cả ba câu trên đều đúng .
 2) Có tam giác nào mà ba cạnh có độ dài như sau : 
 a 5 cm ; 3 cm ; 2 cm b 4 cm ; 5 cm ; 6 cm .
 c 1 cm ; 2 cm ; 3 cm d 3 cm ; 3 cm ; 6 cm .
3) Đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ngoài đường thẳng :
 a Đường vuông góc là đường ngắn nhất so với các đường xiên 
 b Hai đường xiên có chân cách đều chân của đừơng vuông góc thì bằng nhau
 c Hai câu trên đều đúng 
 d Không có câu nào đúng cả .
II/ TỰ LUẬN ( 3,5điểm ) :
 Cho MNP vuông góc tại M , kẻ phân giác NQ và QH NP ( H NP ) .
 Gọi R giao điểm của NM với HQ. Chứng minh rằng :
 a) MNQ = HNQ
 b) NQ là trung trực của đoạn thẳng MH .
 c) QR = QP
 d) MQ < QP . 
 __________________________________________
Đáp án và biểu điểm :
I/ TRẮC NGHIÊM : Có 3 câu, mỗi câu 0.5 điểm
	 1 a 2 b 3 c 
II/ TỰ LUẬN :
 * Vẽ hình chính xác , ghi tóm tắt GT / Kl ( 1 điểm ) 
 * 4 câu , mỗi câu 0,5 điểm , tổng cộng ( 2 điểm )
 Trình bày sạch đẹp (0,5 điểm)
ĐÁP ÁN : 
 a) MNQ = HNQ ( cạnh huyền – góc nhọn ) 
NQ là trung trực của đoạn thẳng MH :
 Từ câu a) suy ra MQ = HQ , MN = HN 
 Ta được đpcm ( tính chât của đường trung trực )
Chứng minh được MQR = HQP ( cgc )
 QR = QP 
Trong VMQR , ta thấy RQ cạnh huyền , nên MQ < QR 
 và từ câu b, MQ < QP .
 _________________________________________________________
 Họ tên HS : .. KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - 
 Lớp 7------------ Môn Hình học (thời gian làm bài 45 phút)
I/ TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm) :Chọn câu trả lơì đúng nhất và đánh dấu X vào ô ð đầu câu :
Trọng tâm G củaABC là điểm nào trong các điểm chung của :
 a Ba đường phân giác b Ba đường trung trực
 c Ba đường trung tuyến d Cả ba câu trên đều đúng .
 2) Có tam giác nào mà ba cạnh có độ dài như sau : 
 a 5 cm ; 3 cm ; 2 cm b 4 cm ; 5 cm ; 6 cm .
 c 1 cm ; 2 cm ; 3 cm d 3 cm ; 3 cm ; 6 cm .
3) Đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ngoài đường thẳng :
 a Đường vuông góc là đường ngắn nhất so với các đường xiên 
 b Hai đường xiên có chân cách đều chân của đừơng vuông góc thì bằng nhau
 c Đường xiên nào gần đường vuông góc hơn thì nhỏ hơn .
 d Tất cả các câu trên đều đúng.
II/ TỰ LUẬN ( 3,5điểm ) : Cho MNP vuông góc tại M , kẻ phân giác NR và RQ NP 
 ( Q NP ) .Gọi S giao điểm của NM với QR. Chứng minh rằng :
 a) NMR = NQR
 b) NR là trung trực của đoạn thẳng MQ .
 c) RS = RP
 d) MR < RP . 
 Bài làm : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ tên HS :---------------------------------- KIỂM TRA HỌC KỲ 2 
Lớp 7 :---------------- Môn Hình học (thời gian làm bài 45 phút)
I/ TRẮC NGHIỆM (1,5 đ) :Chọn câu trả lơì đúng và đánh dấu X vào ô ð đầu câu :
Trọng tâm G củaABC là điểm nào trong các điểm chung của :
 a Ba đường trung tuyến b Ba đường trung trực
 c Ba đường phân giác d Cả ba câu trên đều đúng .
 2) Có tam giác nào mà ba cạnh có độ dài như sau : 
 a 5 cm ; 3 cm ; 2 cm b 4 cm ; 5 cm ; 6 cm .
 c 1 cm ; 2 cm ; 3 cm d 3 cm ; 3 cm ; 6 cm .
3) Đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ngoài đường thẳng :
 a Đường vuông góc là đường ngắn nhất so với các đường xiên 
 b Hai đường xiên có chân cách đều chân của đừơng vuông góc thì bằng nhau
 c Hai câu trên đều đúng 
 d Không có câu nào đúng cả .
II/ TỰ LUẬN ( 3,5điểm ) :Cho MNP vuông góc tại M , kẻ phân giác NQ và QH NP 
 ( H NP ) .Gọi R giao điểm của NM với HQ. Chứng minh rằng :
 a) MNQ = HNQ
 b) NQ là trung trực của đoạn thẳng MH .
 c) QR = QP
 d) MQ < QP . 
Bài làm : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docHình (kt cuoi nam).doc