Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Tia phân giác của góc - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tý

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Tia phân giác của góc - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tý

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức : Hiểu thế nào là tia phân giác, đường phân giác của góc.

 2. Kĩ năng : Biết vẽ tia phân giác của một góc.

 3. Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.

- HS: Đọc bài, thước thẳng, thước đo góc.

III. Phương Pháp:

 - Hướng dẫn, gợi mở, tìm tòi suy luận, đặt và giải quyết vấn đề.

IV. Tiến Trình Dạy Học:

1. Ổn định lớp: (1) 6A1 :

 6A2:

 2. Kiểm tra bài cũ: (7)

 Vẽ . Vẽ .

 HS và GV nhận xét, ghi điểm.

 3. Nội dung bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22: Tia phân giác của góc - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 03/03/2012
Ngày dạy : 05/032012
Tuần: 26
Tiết: 22
§6. TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC
I. Mục Tiêu:
	1. Kiến thức : Hiểu thế nào là tia phân giác, đường phân giác của góc.
	2. Kĩ năng : Biết vẽ tia phân giác của một góc.
	3. Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.
II. Chuẩn Bị:
- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.
- HS: Đọc bài, thước thẳng, thước đo góc.
III. Phương Pháp: 
	- Hướng dẫn, gợi mở, tìm tòi suy luận, đặt và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A1 : 	
 6A2: 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 	Vẽ . Vẽ .
	à HS và GV nhận xét, ghi điểm.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (8‘)
 Khi kiểm tra bài cũ xong, GV giới thiệu thế nào là tia phân giác của một góc.
 GV cho HS đọc lại định nghĩa trong SGK.
à Nhấn mạnh và chốt ý.
Hoạt động 2: (13‘)
 GV trình bày cách vẽ tia phân giác của một góc như trong SGK.
 HS chú ý theo dõi.
 HS đọc định nghĩa.
HS chú ý theo dõi và lên bảng vẽ, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét.
1. Tia phân giác của một góc là gì?
O
y
z
x
 Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
2. Cách vẽ tia phân giác của một góc:
VD: Vẽ tia phân giác Oz của 
Giải:
Cách 1: 
	Ta có: 
	Mà 
	Nên 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
GHI BẢNG
 Cách 2, GV cho HS thực hành tại chỗ.
 GV yêu cầu HS vẽ tia phân giác của góc bẹt.
 Sau khi HS vẽ tia phân giác của góc bẹt, GV giới thiệu nhận xét như trong SGK.
à Chốt ý.
Hoạt động 3: (5‘)
 GV vẽ hình và giới thiệu thế nào là đường phân giác của một góc.
à Chốt ý.
 HS gấp giấy.
 HS vẽ tia phân giác của góc bẹt.
 HS đọc và nhắc lại nhận xét trong SGK.
 HS vẽ hình và chú ý theo dõi.
Vậy: ta vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho 
Cách 2: Gấp giấy (SGK)
Nhận xét: Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.
3. Chú ý: 
Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.
O
m
y
n
x
O
x
y
m
n
VD: mn là đường phân giác của góc xOy
 	4. Củng Cố ( 8’)
 	- GV cho HS nhắc lại thế nào là tia phân giác, đường phân giác của một góc.
	- Cho HS làm bài tập 31 (SGK/87)
	à HS và GV nhận xét.
 5. Dặn Dò Và Hướng Dẫn Về Nhà: ( 3’)
 	- Về nhà xem lại các VD và nắm chắc lí thuyết.
- GV hướng dẫn về nhà làm các bài tập 32, 33 (SGK/87).
- Tiết sau luyện tập.
6. Rút Kinh Nghiệm: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_6_tiet_22_tia_phan_giac_cua_goc_nam_hoc.doc