Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 55: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Mạnh Cường

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 55: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Mạnh Cường

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Củng cố tính chất đường trung tuyến.

2. Kỹ năng : Luyện kĩ năng vẽ hình.

3. Thái độ : Học sinh biết vận dụng tính chất để giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Thước thẳng.

- HS : Thước thẳng.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. ổn định tổ chức : (1')

2. Kiểm tra bài cũ: (7')

- Học sinh 1: nêu tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác, làm bài tập 24a.

- Học sinh 2: làm bài tập 25.

3. Bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 55: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Mạnh Cường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 30/03/2012
Ngày dạy : 06/04/2012
 Tiết 55:
Luyện tập
i. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Củng cố tính chất đường trung tuyến.
2. Kỹ năng : Luyện kĩ năng vẽ hình.
3. Thái độ : Học sinh biết vận dụng tính chất để giải bài tập.
ii. Chuẩn bị:
- GV: Thước thẳng.
- HS : Thước thẳng.
iii. Tiến trình bài dạy: 
1. ổn định tổ chức : (1')
2. Kiểm tra bài cũ: (7')
- Học sinh 1: nêu tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác, làm bài tập 24a.
- Học sinh 2: làm bài tập 25.
3. Bài mới :
Hoạt động của gv và hs
tg
Nội dung
Hoạt động 1
- Nhấn mạnh: ta công nhận định lí trung tuyến ứng với cạnh huyền tam giác vuông.
- Học sinh vẽ hình.
- 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải dựa trên vấn đáp từng phần.
AG = ?
AM = ?
BC = ?
BC2 = AB2 + AC2
AB = 3; AC = 4
- Sau cùng giáo viên xoá sơ đồ, 1 học sinh khá chứng minh bằng miệng, yêu cầu cả lớp chứng minh vào vở.
Hoạt động 2
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 28.
- Học sinh vẽ hnh ghi GT, KL.
? Nêu lí do để DIE = DIF.
- Học sinh: c.g.c
- Yêu cầu học sinh chứng minh.
b) Giáo viên hướng dẫn học sinh để tìm ra lời giải.
Chứng minh trên.
* Nhấn maạnh: trong tam giác cân đường trung tuyến ứng với cạnh đáy thì cũng là đường cao.
15’
15’
Bài tập 25 (SGK)
 Tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền.
 M
A
C
B
G
GT
ABC; ; AB = 3 cm
AC = 4 cm; MB = MC = AM
KL
AG = ?
Bg:
. Xét ABC: BC2 = AB2 + AC2
 BC2 = 42 + 32 BC = 5 cm
 AM = 2,5 cm
. Ta có AG = AM AG = cm
AG = (cm)
Bài tập 28 (SGK)
 I
E
F
D
GT
DEF cân ở D; IE = IF
DE = DF = 13; EF = 10
KL
a) DIE = DIF
b) góc gì.
c) DI = ?
Bg:
a) DIE = DIF (c.g.c)
vì DE = DF (DEF cân ở D)
 (DEF cân ở D)
 EI = IF (GT)
b) Do DIE = DIF 
mặt khác 
c) Do EF = 10 cm EI = 5 cm.
DIE có ED2 = EI2 + DI2
 DI2 = 132 - 52 = 169 - 25 = 144
 DI2 = 122
 DI = 12
4. Luyện tập và Củng cố: (3')
- Ba định lí công nhận qua bài tập, học sinh phát biểu.
5. Hướng dẫn học ở nhà:(4')
- Làm bài tập 30 (SGK)
HD: 
a) So sánh các cạnh của BGG' với các đường trung tuyến của ABC.
b) So sánh các trung tuyến BGG' với các cạnh của ABC.
- Làm bài tập 25: chứng minh định lí
HD: Dựa vào tia đối của MA đoạn MD = MA; dựa vào tam giác bằng nhau để suy ra.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_7_tiet_55_luyen_tap_nam_hoc_2011_2012_n.doc