Giáo án Lịch sử Khối 7 - Tiết 44: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

Giáo án Lịch sử Khối 7 - Tiết 44: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

I/ Mục tiêu

1/ Kiến thức

- Lập niên biểu được sự kiện nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh, thu phục Bắc Hà.

2/ Năng lực: Rèn luyện và nâng cao cho HS các kĩ năng giải thích, đánh giá một số sự kiện, hiện tượng tiêu biểu.

3/ Phẩm chất: Có thái độ đồng tình, khâm phục, kính trọng với những nhân vật có công với đất nước, đồng thời phê phán, lên án hành động bán nước của Lê Chiêu Thống

* Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi

- Giải thích đánh giá được: Nghệ thuật quân sự độc đáo của Nguyễn Huệ; Vai trò của Quang Trung - Nguyễn Huệ trong thống nhất đất nước.

- Đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử.

II/ Thiết bị và học liệu

1/ Giáo viên:

 Máy tính, tài liệu liên quan đến bài học.

 2/ Học sinh:

- Sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung bài.

- Ng/c bài và trả lời câu hỏi trong SGK.

III/ Tiến trình các hoạt động

1/ Ổn định tổ chức (1')

2/ Kiểm tra bài cũ (5’)

H: Thống kê diễn biến phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1785

- HS trình bày – GV nhận xét, đánh giá

 

doc 4 trang Người đăng Thái Bảo Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 183Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử Khối 7 - Tiết 44: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/01/2022
Ngày giảng: 19/01 (7B); 7ACDE
Tiết 44 - BÀI 32 - PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết theo)
I/ Mục tiêu
1/ Kiến thức 
- Lập niên biểu được sự kiện nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh, thu phục Bắc Hà.
2/ Năng lực: Rèn luyện và nâng cao cho HS các kĩ năng giải thích, đánh giá một số sự kiện, hiện tượng tiêu biểu.
3/ Phẩm chất: Có thái độ đồng tình, khâm phục, kính trọng với những nhân vật có công với đất nước, đồng thời phê phán, lên án hành động bán nước của Lê Chiêu Thống
* Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
- Giải thích đánh giá được: Nghệ thuật quân sự độc đáo của Nguyễn Huệ; Vai trò của Quang Trung - Nguyễn Huệ trong thống nhất đất nước.
- Đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử.
II/ Thiết bị và học liệu
1/ Giáo viên:
	Máy tính, tài liệu liên quan đến bài học.
	2/ Học sinh:
- Sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung bài.
- Ng/c bài và trả lời câu hỏi trong SGK.
III/ Tiến trình các hoạt động
1/ Ổn định tổ chức (1')
2/ Kiểm tra bài cũ (5’) 
H: Thống kê diễn biến phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1785
HS trình bày – GV nhận xét, đánh giá
3/ Tổ chức các hoạt động học tập (35p)
	Hoạt động 1- Mở đầu (3p)
Mục tiêu: Tạo không khí hứng thú để HS bắt đầu một tiết học mới. 
HĐCL1’: H: Qua nội dung kiểm tra bài cũ, em có nhận xét gì về sức mạnh của nghĩa quân Tây Sơn và tài chỉ huy quân sự của Nguyễn Huệ?
HSTL. GV khái quát, dẫn dắt vào bài: Sau khi tiêu diệt nhà Nguyễn ở phía Nam, Nguyễn Huệ tiếp tục đem quân tiêu diệt vua Lê, chúa Trịnh tiến tới thống nhất đất nước. Vậy Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện kế hoạch ntn, kết quả ra sao? .
Hoạt động 2 – Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh, thu phục Bắc Hà
Mục tiêu: Lập niên biểu được sự kiện nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh, thu phục Bắc Hà.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung 
(slide 1) HĐN đôi, 5p, tìm hiểu phần 4 (từ đầu đến giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam) (sgk/89) và trả lời câu hỏi:
1) Cho biết thái độ của quân Trịnh ở Phú Xuân?
2) Thống kê những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà.
3) Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền Nguyễn – Trịnh?
ĐD nhóm báo cáo, chia sẻ. GV chốt.
- Quân Trịnh kiêu căng, sách nhiễu khiến dân chúng căm giận.
- Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm, các thủ lĩnh nghĩa quân TS tính việc diệt nốt họ Trịnh ở Đàng Ngoài. 
(slide 2) Mùa hè năm 1786, N.Huệ tiến quân ra đánh thành Phú Xuân.
Thuỷ binh TS lợi dụng lúc nước triều lên cao về đêm rồi cho chiến thuyền tiến sát vào, đại bác ở các chiến thuyền bắn phá kịch liệt vào thành, bộ binh xông lên giáp chiến với quân Trịnh.
(slide 3)- Tháng 6.1786, nghĩa quân TS hạ thành Phú Xuân, tiến ra Nam sông Gianh giải phóng Đàng Trong.
(slide 4) Nhân cơ hội này, N.Huệ quyết định tiến thẳng ra Bắc... nêu danh nghĩa ''Phù Lê diệt Trịnh'' đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho TS. Chính quyền họ Trịnh sụp đổ. Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam.
H: Vì sao quân TS tiêu diệt họ Trịnh nhanh chóng như vậy? Việc Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở ĐT và lật đổ chính quyền họ Trịnh ở ĐN có ý nghĩa ntn?
HS chia sẻ cá nhân. GV chốt:
- ND chán ghét nhà Trịnh, ủng hộ TS. Thế lực của quân TS đang mạnh.
- Trải qua hơn 200 năm, DT Việt Nam phải sống trong cảnh phân chia và chiến tranh tàn khốc. Thắng lợi của PT Tây Sơn lật đổ các chính quyền Trịnh - Nguyễn đã giải quyết 1 trở ngại lớn trên con đường phát triển của XH, thực hiện xuất sắc sứ mạng lịch sử. Tạo ra những điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước. Đáp ứng nguyện vọng của ND cả nước.
(slide 5) Giới thiệu vị trí cai quản .
(slide 6) HĐN đôi, 3p, tìm hiểu đoạn còn lại phần 4 (Do tình hình Bắc Hà đến hết) (sgk/89) và trả lời các câu hỏi:
1) Sau khi quân Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà có gì đáng chú ý?
 2) Thống kê những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788.
3) Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?
Đại diện nhóm báo cáo, chia sẻ. 
GV chốt (slide 7)
- Sau khi TS rút về Nam, tình hình Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu Thống không dẹp nổi nhờ Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp – Nguyễn Huệ tin tưởng giao cho nhiệm vụ ở lại Bắc Hà.
- NHC giúp vua Lê đánh tan tàn dư họ Trịnh nhưng lại lộng quyền, ra mặt chống Tây Sơn.
(slide 8) - N.Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc trị tội Chỉnh. Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Kinh Bắc. Vũ Văn Nhậm kiêu căng, có mưu đồ riêng.
(slide 9) - Giữa năm 1788, N.Huệ ra Thăng Long diệt Nhậm, thu phục Bắc Hà.
H : Vì sao nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?
+ Được nhân và nhiều sĩ phu nổi tiếng giúp đỡ.
+ Lực lượng Tây Sơn hùng mạnh .
+ Chính quyền phong kiến Trịnh - Lê quá thối nát.
H: Việc lật đổ các tập đoàn phong kiến họ Lê, họ Trịnh có ý nghĩa như thế nào ?
* Ý nghĩa: Tiêu diệt họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài. Đặt cơ sở cho việc thống nhất lãnh thổ.
4. Quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh, thu phục Bắc Hà
- Mùa hè năm 1786, N.Huệ tiến quân ra đánh thành Phú Xuân.
- Tháng 6.1786, nghĩa quân TS hạ thành Phú Xuân, tiến ra Nam sông Gianh giải phóng Đàng Trong.
- Giữa năm 1786, N.Huệ nêu danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh”, đánh vào Thăng Long.
- Tháng 7/1786, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho TS. Chính quyền họ Trịnh sụp đổ. Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê rồi trở về Nam.
- Giữa năm 1788, N.Huệ ra Thăng Long xây dựng chính quyền ở Bắc Hà.
4/ Củng cố (2’): 
H: Qua tiết học, em cần nắm được những nội dung kiến thức cơ bản nào?	
GV khái quát nội dung bài học.
5/ Hướng dẫn học (2’): 
- Bài cũ: Học bài theo vở ghi kết hợp đọc thêm trong tài liệu.
- Bài mới: Xem trước mục 5, tìm hiểu về sự kiện nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_khoi_7_tiet_44_phong_trao_tay_son_tiep_theo.doc